นายอัมพร พินะสา
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1
     

      นายนิรัตน์ ทะมีพันธ์
      รองผอ.สพป.นค.1


     

      นายสวัสดิ์ มูลศรี
      รองผอ.สพป.นค.1


     

      นายมติชน มูลสูตร
      รองผอ.สพป.นค.1


     

      นายวริทธิ จันทามี
      รองผอ.สพป.นค.1


     

      นายผดุงเกียรติ รักษ์วรโชติ
      รองผอ.สพป.นค.1


     

      นายวีรพล สารบรรณ
      รองผอ.สพป.นค.1Online: 13 user(s)

? ?

? ?

     


  หน้าแรก  :  วิสัยทัศน์  :  พันธกิจ  :  เป้าประสงค์  :  กลยุทธ์
สพป.หนองคาย เขต 1


ผู้บริหารสพป.นค.1
ผู้บริหารสพป.นค.1
25-01-2016

Pre O -Net , NT 2558
06-01-2016
คลังข้อสอบ Pre O -Net , NT 2558 ฉบับสมบูรณ์  (ท่าบ่อ1) PRE NT P.3 2558 PRE O-NET P.6 2558 PRE O-NET M.3 2558 ...

คลังข้อสอบ
06-01-2016
คลังข้อสอบ Pre O -Net , NT 2558 ฉบับสมบูรณ์  (ท่าบ่อ1) PRE NT P.3 2558 PRE O-NET P.6 2558 PRE O-NET M.3 2558 ...

ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลสารสนเทศเขตพื้นที่การศึกษา
03-11-2015
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลสารสนเทศเขตพื้นที่การศึกษา ข้อมูลสารสนเทศ 2558

เว็บไซต์กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
17-12-2013
เข้าสู่เว็บไซต์กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน

เว็บไซต์กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
17-12-2013
เข้าสู่เว็บไซต์กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

เว็บไซต์กลุ่มบริหารงานบุคคล
17-12-2013
เข้าสู่เว็บไซต์กลุ่มบริหารงานบุคคล

แนวทางการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ
17-12-2013
1. แนวปฏิบัติในการขอพระราชทานดเครื่องราชฯ 2. ตารางประกอบการขอเครื่องราชปี 2553 3. คำแนะนำในการกรอกแบบ ร.ร. 1 4. แบบ  รร. 1 5. การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภร์และเหรียญจักรพรรดิมาลา 2555

ดาวน์โหลดสลิปเงินเดือน
30-01-2016
2559 2558 2557 มกราคม ธันวาคม ...

เว็บไซต์กลุ่มนโยบายและแผน
10-01-2014
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์กลุ่มนโยบายและแผน คลิกที่นี่เข้าสู่เว็บไซต์


 
หน้าแรก  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์  กลยุทธ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1
ถนนบริเวณศูนย์ราชการ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
โทร  0-4241-1332,412691,465318
email  rueti.b@hotmail.com (webmaster)


kkv56   Copyright©2016 nkedu1.go.th
Development from SMEweb 1.5f By คุณครู.คอม