สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1 (NK1)

 แกลลอรี่ - มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 สพป.หนองคาย เขต 1 มอบเครื่องอุปโภคบริโภคสำหรับนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน

วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 น.

 

500x500