สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1 (NK1)

 แกลลอรี่ - มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ โดยใช้มาตรฐานการเรียนรู้เป็นฐาน

วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น.

 

500x500