สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1 (NK1)

 แกลลอรี่ - มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 สพป.หนองคาย เขต 1 นิเทศติดตามกระบวนการเรียนการสอนพร้อมทั้งร่วมสะท้อนผลเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนบนพื้นฐานของ active learning เน้นความต้องการของผู้เรียนเป็นสำคัญ วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น.


 

500x500