สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1 (NK1)

 แกลลอรี่ - มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินการนิเทศ ติดตามและประเมินผล ตามโครงการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาเป็นฐาน

วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 09.30 น.

 

500x500