สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1 (NK1)

 แกลลอรี่ - มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 สพป.หนองคาย เขต 1 นิเทศ ติดตาม โครงการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยยึดเครือข่ายสถานศึกษาเป็นฐาน โรงเรียนป่าสักวิทยา อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย วันอังคารที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 10.30 น.


 

500x500