สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1 (NK1)

 แกลลอรี่ - มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 สพป.หนองคาย เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ “วิถีพุทธ วิถีธรรม นำวินัย” วันจันทร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ.2564 เวลา 08.30 น.


 

500x500