สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1 (NK1)

 แกลลอรี่ - มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยม ติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID – 19)

วันพุธที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น.

 

500x500