สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1 (NK1)

 แกลลอรี่ - มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (พ.ศ.2566-2570)
วันพุธที่ 15 กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 09.00 น.

 


 

500x500