สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1 (NK1)

 แกลลอรี่ - มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 พป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ปีการศึกษา 2564

วันศุกร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ.2565 เวลา 09.30 น.

 

500x500