สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1 (NK1)

 แกลลอรี่ - มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 สพป.หนองคาย เขต 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning

วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 10.00 น.

 

500x500