สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1 (NK1)

 แกลลอรี่ - มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การดำเนินงานก้าวท้าใจในสถานศึกษาระหว่าง

กระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8 กระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 10 วันพุธที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น.

 

500x500