สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1 (NK1)

 แกลลอรี่ - มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 เป็นประธานประชุมเชิงปฏิบัติการ ผู้บริหาร คณะครู ผู้รับผิดชอบงานงบประมาณในสถานศึกษา การเงิน การบัญชี และพัสดุโรงเรียนในสังกัด วันพุธที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 10.30 น.


 

500x500