สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1 (NK1)

 แกลลอรี่ - มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนปฐมวัย

โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น.

 

500x500