สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1 (NK1)

 แกลลอรี่ - มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 สพป.หนองคาย เขต 1 ประเมินระบบประกันคุณภาพภายใน คัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประเภทสถานศึกษา ระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ระดับ สพฐ. วันอังคารที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น.


 

500x500