สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1 (NK1)

 แกลลอรี่ - มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณซ่อมบำรุงอุปกรณ์ รับสัญญาณดาวเทียมโรงเรียนในโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DL IV) ปีงบประมาณ 2565 วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน พ.ศ.2565 เวลา 10.00 น.


 

500x500