สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1 (NK1)

 แกลลอรี่ - มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น.

 

500x500