สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1 (NK1)

 แกลลอรี่ - มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 สพป.หนองคาย เขต 1 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม

วันศุกร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น.

 

500x500