สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1 (NK1)

 แกลลอรี่ - มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ประธานประเมินผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านนาคลอง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น.

 

500x500