สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1 (NK1)

 แกลลอรี่ - มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ปีงบประมาณ 2566 ผ่านระบบ Zoom วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เวลา 13.30 น.


 

500x500