สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1 (NK1)

 แกลลอรี่ - มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการลงคะแนนแสดงถึงความสมัครใจให้โอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2566 (โรงเรียนอนุบาลอรุณรังษี) ครั้งที่ 1/2566 วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น.


 

500x500