สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1 (NK1)

 แกลลอรี่ - มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมการประชุมคณะทำงานดำเนินการจัดประกวดร้องเพลงและการจัดร้องเพลงเพื่อการกุศล และคณะกรรมการดำเนินงานร้านกาชาด งาน"ฉลองอนุสาวรีย์ ปราบฮ่อ ได้ร่มพระบารมี 196 ปี เมืองหนองคายและงานกาชาด พ.ศ.2566" วันพุธที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา 13.00 น.


 

500x500