สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1 (NK1)

 แกลลอรี่ - มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมประชุมสร้างการรับรู้ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สู่การปฏิบัติตาม โครงการกิจกรรม "6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร" จังหวัดหนองคาย วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 น.


 

500x500