สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1 (NK1)

 แกลลอรี่ - มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 สพป.หนองคาย เขต 1 รวมใจใส่ผ้าไทยทุกวันศุกร์ ร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟู สนับสนุน ส่งเสริม และสืบสานเอกลักษณ์ประจำชาติไทย

วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น.

 

500x500