สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1 (NK1)

Untitled Document
1. ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2563   2. ประกาศรับย้าย รับโอน 38 ค.   3. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
4. วางแผนอัตรากำลัง   5. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   6. เกณฑ์ย้าย 38 ค.(2)
7. เกณฑ์ย้ายผู้บริหาร สพป.นค.1   8. แนวปฏิบัติการพิจารณาเลื่อขั้นเงินเดือน   9. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
10. ประกาศผลผู้ทรงคุณค่า   11. ประกาศผลพนักงานราชการ นักจิต   12. ประกาศผลพนักงานราชการ ผู้สอน
13. ประกาศผลรับย้าย รับโอน   14. ประกาศรับสมัครผู้ทรงคุณค่า   15. ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ
15. หลักสูตรการสรรหาพนักงานราชการ นักจิตวิทยา   16. หลักสูตรการสรรหาพนักงานราชการ ผู้สอน    
         
     
 

500x500