สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1 (NK1)


 
1
 
15-11
2564
  ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรมวิทยาศาสตร์แะเทคโนโลีแห่งชาติ ประจำปี 2564" ผู้ชม 12 คน : ใหม่ล่าสุด
 
2
 
15-11
2564
  ขอเชิญเข้าร่วมเสวนาทางวิชาการ ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ ปี 2564 ผู้ชม 13 คน : ใหม่ล่าสุด
 
3
 
09-11
2564
  ขอเชิญตรวจสุขภาพประจำปี รพ.หนองคาย ผู้ชม 15 คน : ใหม่ล่าสุด
 
4
 
01-11
2564
  การประกวดคลิปวิดีโอ "ร้อง เล่น เต้น เพลงพี่หัวดี" ครั้งที่ 2 ผู้ชม 15 คน : ใหม่ล่าสุด
 
5
 
01-11
2564
  ข่าวประชาสัมพันธ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำกัด ผู้ชม 27 คน : ใหม่ล่าสุด
 
6
 
27-10
2564
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตม รุ่นที่ 31 ผู้ชม 28 คน
 
7
 
20-10
2564
  ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำกัด ผู้ชม 54 คน
 
8
 
13-09
2564
  เลือกตั้งกรรมการสหกรณ์ฯ64 ผู้ชม 107 คน
 
9
 
01-09
2564
  ขอเชิญร่วมกิจกรรม The Safety Hunter ผู้ชม 46 คน
 
10
 
01-09
2564
  การพัฒนาแอปพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้ภาษิตพื้ฐานภาาาถิ่นโคราช ผู้ชม 31 คน
 
11
 
16-08
2564
  ผลงานที่ชนะการประกวดสื่อสร้างสรรค์ ผู้ชม 126 คน
 
12
 
16-08
2564
  ข่าว สคบ. ผู้ชม 44 คน
 
13
 
10-08
2564
  เชิญประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการและประุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ผู้ชม 59 คน
 
14
 
08-07
2564
  เชิญชวนเข้าร่วมงานมอบรางวัลสื่อสร้างสรรค์ ผู้ชม 96 คน
 
15
 
29-06
2564
  ข่าว สคบ. ผู้ชม 77 คน
 
16
 
25-06
2564
  อบรมหลักสูตรวิชาชพระยะสั้นสำหรับสมาชิกและบุตรสมาชิก ช.พ.ค. - ช.พ.ส. ผู้ชม 82 คน
 
17
 
21-06
2564
  การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ (งด) ผู้ชม 79 คน
 
18
 
02-06
2564
  แจ้งข้าราชการบำนาญเข้าร่วมโครงการกับธนาคารออมสิน ผู้ชม 93 คน
 
19
 
02-06
2564
  ข่าวสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ผู้ชม 75 คน
 
20
 
29-04
2564
  แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ชม 137 คน
 
21
 
27-04
2564
  ประกาศแก้ไขเพิ่มเติม สกสค. ผู้ชม 102 คน
 
22
 
23-04
2564
  ห้ามข้าราชการและบุคลากรภาครัฐออกนอกพื้นที่จังหวัดหนองคาย ผู้ชม 115 คน
 
23
 
23-04
2564
  ลดธงครึ่งเสา 23,25-26 เมย.64 ผู้ชม 95 คน
 
24
 
22-04
2564
  การประชาสัมพันธ์แอนิเมชั่นเรื่องยิ่งใหญ่ "ของขวัยจากดิน" ผู้ชม 56 คน
 
25
 
22-04
2564
  จัดตั้งศูนย์รับสมัคจิตอาสาทางการแพทย์ระดับจังหวัด และอำเภอ ผู้ชม 87 คน
 
26
 
22-04
2564
  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัด ผู้ชม 86 คน
 
27
 
21-04
2564
  โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่ ผู้ชม 98 คน
 
28
 
31-03
2564
  จัดสวัสดิการเพื่อครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ชม 143 คน
 
29
 
29-03
2564
  ทุน ซีพี ออลล์ ผู้ชม 89 คน
 
30
 
29-03
2564
  ศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน สพป.นค. เขต 1 ผู้ชม 79 คน
 
31
 
25-03
2564
  เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชน ผู้ชม 79 คน
 
32
 
25-03
2564
  โครงการไหว้ครูและครอบครูด้านศิลปะการแสดง นาฎศิลป์ ผู้ชม 69 คน
 
33
 
25-03
2564
  ประกวดนาฎศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์แห่งชาติ ปีงบประมาณ 2564 ผู้ชม 76 คน
 
34
 
25-03
2564
  ข่าว สคบ. ผู้ชม 78 คน
 
35
 
24-03
2564
  ประชาสัมพันธ์รางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2564 ผู้ชม 70 คน
 
36
 
23-03
2564
  สพฐ.โพล (OBEC Poll) ผู้ชม 74 คน
 
37
 
19-03
2564
  รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ผู้ชม 94 คน
 
38
 
18-03
2564
  สำรวจกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ "ครูช่วยครู" ผู้ชม 53 คน
 
39
 
18-03
2564
  ประกวดคลิปวิดีโอ "บ้านเมืองสุจริต" ผู้ชม 44 คน
 
40
 
08-03
2564
  ประกวดสื่อสร้างสรรค์ ผู้ชม 92 คน
 
41
 
04-03
2564
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ชุดวิดีทัศน์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยื่น (SDGs) 'ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับเปลี่ยน สู่ความยั่งยืนของไทยและโลกเรา' ผู้ชม 87 คน
 
42
 
02-03
2564
  ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต จาก สพฐ. ผู้ชม 92 คน
 
43
 
02-03
2564
  แจ้งประชาสัมพันะ์การเข้ามาตรการผ่อนปรนการชำระหนี้ ผู้ชม 102 คน
 
44
 
01-03
2564
  ขอความอนุเคราะห์ ประชาสัมพันธ์ ผู้ชม 83 คน
 
45
 
25-02
2564
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ขยายระยะเวลาการประกวดออกแบบตกแต่งรถขยะ กทม. ผู้ชม 79 คน
 
46
 
24-02
2564
  มาตรการผ่อนปรนชำระหนี้ ผู้ชม 99 คน
 
47
 
11-02
2564
  โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ งานส่งเสริมบรรพฃาสารเณร ผู้ชม 106 คน
 
48
 
11-02
2564
  เผยแพร่ประฃาสัมธ์ข่าว สพฐ. ผู้ชม 101 คน
 
49
 
10-02
2564
  ประกาศ : โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน ผู้ชม 141 คน
 
50
 
29-01
2564
  ประชาสัมพันธ์การประกวดภาพถ่าย โครงการศิลปินร่วมสมัยสู้ภัยโควิดฯ ผู้ชม 109 คน
 
51
 
26-01
2564
  ข่าว สคบ. ผู้ชม 116 คน
 
52
 
22-01
2564
  ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากและอัตราดอกเบี้ยเงินให้สมาชิกกู้ยืม ผู้ชม 141 คน
 
53
 
22-01
2564
  ขอความอนุเคราะห์ให้การสนับสนุนจัดซื้อข้าวสาร เครื่องอุปโภคบริโภค ผู้ชม 113 คน
 
54
 
21-01
2564
  เผยแพร่ประชาสัมธ์ข่าว สพฐ. ผู้ชม 104 คน
 
55
 
21-01
2564
  เผยแพร่ประชาสัมธ์ข่าว สพฐ. ผู้ชม 101 คน
 
56
 
18-01
2564
  ประกาศรับสมัคร- ครูอัตราจ้างชั่วคราว เอกปฐมวัย :โรงเรียนสมสะอาดดงมุข ผู้ชม 127 คน
 
57
 
14-01
2564
  ประขาสัมพันธ์แจ้งข้อมูลพบเห็นหมึกสายวงฟ้า ผู้ชม 113 คน
 
58
 
14-01
2564
  เลื่อนตรวจสุขภาพ สกสค. ผู้ชม 98 คน
 
59
 
07-01
2564
  ประชาสัมพันธ์มาตรการเตรียมความพร้อมก่อนครบกำหนดพักชำระหนี้ ผู้ชม 137 คน
 
60
 
05-01
2564
  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2564 ผู้ชม 582 คน
 
61
 
29-12
2563
  รถโรงหนังหนองคาย ผู้ชม 124 คน
 
62
 
29-12
2563
  โครงการไว้ครู ครอบครูนาฎศิลป์ ผู้ชม 114 คน
 
63
 
23-12
2563
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกอัตราจ้างตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ผู้ชม 143 คน
 
64
 
21-12
2563
  ตรวจสุขภาพประจำปี 2564 รพ.สมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ผู้ชม 130 คน
 
65
 
21-12
2563
  กิจกรรมวันดินโลกปี 2563 ผู้ชม 105 คน
 
66
 
15-12
2563
  ขอเชิญร่วมมบริจาคช่วยเหลือโรงเรียนประสบอัคคีภัย ผู้ชม 110 คน
 
67
 
15-12
2563
  ข่าว สคบ. ผู้ชม 127 คน
 
68
 
15-12
2563
  กิจกรรมวันดินโลกปี 2563 ผู้ชม 116 คน
 
69
 
15-12
2563
  ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ OTOP ในรูปแบบกระชเ้าของขวัญของฝาก ผู้ชม 118 คน
 
70
 
09-12
2563
  ประกาศรับสมัคข้าราชการครูผู้เกษียณอายุราชการไปแล้วเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนในสถานศึกษา ตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ งวดที่ ๑ สพป.นค.๑ ผู้ชม 124 คน
 
71
 
02-12
2563
  การประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน ผู้ชม 117 คน
 
72
 
02-12
2563
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิก อบจ. (เพิ่มเติม) ผู้ชม 121 คน
 
73
 
02-12
2563
  ขอความร่วมมือสนับสนุนการจัดการเลือกตั้งสมาชิก อบจ. ผู้ชม 124 คน
 
74
 
28-11
2563
  ประกาศ ผลการสรรหาพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ สพป.หนองคาย 1 ผู้ชม 260 คน
 
75
 
23-11
2563
  การรับสมัครสมาชิกสมาคม รอง ผอ.สถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย ผู้ชม 119 คน
 
76
 
23-11
2563
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ผู้ชม 218 คน
 
77
 
16-11
2563
  ขอความร่วมมือสนับสนุนการเลือกตั้ง ผู้ชม 127 คน
 
78
 
16-11
2563
  ประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีน ผู้ชม 114 คน
 
79
 
16-11
2563
  โกมลวิทยาคาร 88 ปี ผู้ชม 136 คน
 
80
 
16-11
2563
  โครงการรถโรงหนัง ผู้ชม 125 คน
 
81
 
04-11
2563
  ประกาศ : รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริการ ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ผู้ชม 362 คน
 
82
 
04-11
2563
  ประกาศ : โรงเรียนบ้านโคกคอน ผลสอบการคัดเลือกธุรการโรงเรียน ผู้ชม 149 คน
 
83
 
02-11
2563
  ** โรงเรียนบ้านโคกคอน ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ผู้ชม 153 คน
 
84
 
22-10
2563
  ช่องทางรับข้อร้องเรียน การดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินครู ผู้ชม 132 คน
 
85
 
22-10
2563
  ข่าวสาร สคบ. ผู้ชม 137 คน
 
86
 
20-10
2563
  ประกาศ : รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ปฎิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านโคกคอน เงินเดือน 9000 ผู้ชม 178 คน
 
87
 
30-09
2563
  ขอเฃิญร่วมอบรมการจัดกิจกรรมและวิธีสอนภาษาไทย ผู้ชม 185 คน
 
88
 
30-09
2563
  คำสั่งการแต่งตั้งคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดหนองคาย ผู้ชม 183 คน
 
89
 
01-09
2563
  ประกาศรายชื่อทุนสหกรณ์ รอบ3 ผู้ชม 255 คน
 
90
 
18-08
2563
  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเฉลิมฉลอง 100 ปี กระทรวงพาณิชย์ ลดราคาช่วยประชาชน ผู้ชม 175 คน
 
91
 
14-08
2563
  เชิญส่งผลงานประกวดภาพหัวข้อ "วิธีป้องกันโควิท 19" โดยมูลนิธิเฉลิมขวัญ ชุมสาย ณ อยุธยา และคณะ ผู้ชม 155 คน
 
92
 
14-08
2563
  สมาคมลูกจ้างส่วนราชการแห่งประเทศไทย เชิญเข้าร่วมประชุม ผู้ชม 164 คน
 
93
 
14-08
2563
  สกสค.เชิญตรวจสุขภาพประจำปี ผู้ชม 171 คน
 
94
 
11-08
2563
  ประกาศสำนักงานลูกเสือจังหวัดหนองคาย : ประกาศผลการคัดเลือกคณะกรรมการประเภทผู้แทน ผู้ชม 319 คน
 
95
 
30-06
2563
  ประกาศสำนักงานลูกเสือจังหวัดหนองคาย เรื่อง การเลือกกรรมการประเภทผู้เเทนในคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดหนองคาย ผู้ชม 234 คน
 
96
 
15-06
2563
  ประชาสัมพันธ์ขอส่งเรื่องชี้แจงการทำประกันสินเชื่อของผู้กู้เงินโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. ผู้ชม 221 คน
 
97
 
10-06
2563
  ประกาศ : รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน ผู้ชม 221 คน
 
98
 
10-06
2563
  ประกาศ : รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครู ผู้ชม 467 คน
 
99
 
05-06
2563
  ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน จำนวน ๒ อัตรา โดยประสงค์จะดำเนินการรับสมัคร ในวันที่ ๘-๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ ผู้ชม 199 คน
 
100
 
01-06
2563
  ผลการคัดเลือกคณะกรรมการประเภทผู้แทนในคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑ ผู้ชม 162 คน
 
101
 
29-05
2563
  การใช้สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ชม 162 คน
 
102
 
26-05
2563
  ประชาสัมพันธ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) เรื่องทักษะกลไกการเคลื่อนไหวทางการศึกษา ผู้ชม 154 คน
 
103
 
26-05
2563
  ประกาศ : เรื่องรายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกกรรมการประเภทผู้แทนในคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑ ผู้ชม 130 คน
 
104
 
25-05
2563
  ชี้แจงการทำประกันสินเชื่อของผู้กู้เงินโครงการเงินกู้ ช.พ.ค. ผู้ชม 164 คน
 
105
 
25-05
2563
  สำรวจข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้ป่วยและช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ผู้ชม 133 คน
 
106
 
21-05
2563
  ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้ชม 152 คน
 
107
 
21-05
2563
  ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ผู้ชม 161 คน
 
108
 
21-05
2563
  ประกาศหลักสูตรการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้ชม 140 คน
 
109
 
21-05
2563
  ประกาศหลักสูตรการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ผู้ชม 150 คน
 
110
 
21-05
2563
  การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ผู้ชม 130 คน
 
111
 
21-05
2563
  การประกันสินเชื่อของผู้กู้เงินโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. ผู้ชม 133 คน
 
112
 
21-05
2563
  ชี้แจงมาตรการเยียวยา 5,000 บาท ของรัฐบาล (เพิ่มเติม) ผู้ชม 164 คน
 
113
 
15-05
2563
  มาตรการในการแก้ไขป้องกันปัญหาข่าวปลอม (Fake News) กระทรวงศึกษาธิการ ผู้ชม 158 คน
 
114
 
15-05
2563
  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ "ชุดความรู้ สำหรับประาชน เรื่องควรรู้ COVID-19 ผู้ชม 100 คน
 
115
 
15-05
2563
  ขอความช่วยเหลือนักเรียนจมน้ำเสียชีวิต ผู้ชม 134 คน
 
116
 
14-05
2563
  ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ งานมาตรฐานเขตพื้นที่ฯ ผู้ชม 133 คน
 
117
 
08-05
2563
  ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การลดก๊าซเรือนกระจกสำหรับประชาชน ผู้ชม 138 คน
 
118
 
02-05
2563
  การเลือกกรรมการประเภทผู้แทนในคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา ผู้ชม 144 คน
 
119
 
16-04
2563
  สปป.ลาว ระงับการเข้า-ออกประเทศทางด่านสากลอย่างเด็ดขาด ผู้ชม 140 คน
 
120
 
03-04
2563
  ประกาศผลการประกวดตรสัญลักษณ์ และคำขวัญงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ ผู้ชม 140 คน
 
121
 
02-04
2563
  แจ้งกำชับให้ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนองคาย ผู้ชม 134 คน
 
122
 
02-04
2563
  ประชาสัมพันธ์การติดต่อราชการกับสำนักงาน ก.พ.ร. ผู้ชม 138 คน
 
123
 
02-04
2563
  เผยแพร่พระบรมราโชวาท เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2563 ผู้ชม 144 คน
 
124
 
06-03
2563
  เผยแพร่เอกสาร "สมองซีกขวามีค่ามากกว่าที่คิด" ผู้ชม 77 คน
 
125
 
06-03
2563
  รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อ ผู้ชม 121 คน
 
126
 
06-03
2563
  เชิญชมการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ผู้ชม 118 คน
 
127
 
11-12
2562
  หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการในการขอรับการจัดสรรงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู ผู้ชม 107 คน
 
128
 
11-12
2562
  บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน ผู้ชม 118 คน
 
129
 
11-12
2562
  แนวทางการดำเนินงานงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ผู้ชม 115 คน
 
130
 
11-12
2562
  แนวทางการขอจัดตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ผู้ชม 133 คน
 
131
 
11-12
2562
  แนวทางการขอจัดตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุน ผู้ชม 121 คน
 
132
 
04-12
2562
  เรื่อง ปรับปรุงคู่มือดำเนินการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุและที่ดินประเภทอื่น ผู้ชม 120 คน
 
133
 
28-11
2562
  ขอรับทุนพัฒนาเทคโนโลยี ผู้ชม 121 คน
 
134
 
08-11
2562
  ตรวจสุขภาพประจำปี โรงพยาบาลท่าบ่อ ผู้ชม 106 คน
 
135
 
08-11
2562
  ตรวจสุขภาพประจำปี โรงพยาบาลทหารผ่านศึก ผู้ชม 105 คน
 
136
 
04-09
2562
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ "งานตุ้มโฮมน้องพี่ ED KKU ประจำปี 2562" ผู้ชม 59 คน
 
137
 
20-06
2562
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ผู้ชม 95 คน
 
138
 
14-05
2562
  ขอเชิญร่วมอบรม การจัดกิจกรรมและวิธีสอนภาษาไทย ผู้ชม 122 คน
 
139
 
14-05
2562
  ประชาสัมพันธ์โครงการอาจารย์ผู้ช่วยบำเพ็ญประโยชน์ โครงการยูซีอี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ผู้ชม 93 คน
 
140
 
07-05
2562
  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดงานเขียนเทิดพระคุณแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 ผู้ชม 96 คน
 
141
 
07-05
2562
  ประชาสัมพันธ์การโครงการการประชุมวิชาการ และเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 ผู้ชม 100 คน
 
142
 
18-04
2562
  ขอเชิญบุคลากรร่วมกิจกรรม ผู้ชม 93 คน
 
143
 
18-04
2562
  ประชาสัมพันธ์การให้บริการขอหนังสืออนุญาตให้บุคคลประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ผู้ชม 117 คน
 
144
 
18-04
2562
  ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษา ผู้ชม 97 คน
 
145
 
21-03
2562
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมค่าย "เล่นรอบเมือง สร้างพลังการเรียนรู้" ผู้ชม 51 คน
 
146
 
05-03
2562
  ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม ผู้ชม 103 คน
 
147
 
28-02
2562
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน ผู้ชม 92 คน
 
148
 
14-02
2562
  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์งานสมาคมญาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู หนองคาย ผู้ชม 92 คน
 
149
 
12-02
2562
  ประชาสัมพันธ์โครงการ "อลิอันซ์ อยุธยา สานฝันปันสนามฟุตบอลให้น้อง ปี 5 ผู้ชม 50 คน
 
150
 
12-02
2562
  เชิญร่วมงานเสวนา "ผ้าซิ่นตีนคำ" เมืองหนองคาย ผู้ชม 51 คน
 
151
 
05-02
2562
  ขอเชิญร่วมกิจกรรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ผู้ชม 96 คน
 
152
 
04-02
2562
  เชิญเข้าอบรมสัมมนา ผู้ชม 102 คน
 
153
 
01-02
2562
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 6 ผู้ชม 91 คน
 
154
 
17-01
2562
  ประชาสัมพันธ์งานสหกรณ์ฯ เรื่อง การจ่ายเงินกู้สามัญเพื่อการดำรงชีพ ผู้ชม 98 คน
 
155
 
04-01
2562
  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2562 ผู้ชม 90 คน
 
156
 
04-01
2562
  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ผู้ชม 94 คน
 
157
 
04-01
2562
  ประชาสัมพันธ์ "งานเกษตรสุรนารี 62"และ "งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562" ผู้ชม 64 คน
 
158
 
04-01
2562
  ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา ผู้ชม 90 คน
 
159
 
04-01
2562
  ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาครูสู่ช่วงปิดเทอม รุ่นที่ 18 ผู้ชม 96 คน
 
160
 
18-12
2561
  ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมครอบครัวประชาธิปไตย ผู้ชม 91 คน
 
161
 
18-12
2561
  ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์การแข่งขันคณิตศาสตร์และคณิตคิดเร็ว ผู้ชม 88 คน
 
162
 
11-12
2561
  ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการเยาวชนต้นแบบดนตรีไทย ประจำปี 2562 ผู้ชม 96 คน
 
163
 
11-12
2561
  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครอนุกรรมการภาคีเครือข่าย ผู้ชม 91 คน
 
164
 
11-12
2561
  ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมความรู้เกี่ยวกับวินัยข้าราชการครู ผู้ชม 91 คน
 
165
 
30-11
2561
  ประชาสัมพันธ์งาน Thailand Friday Design Expro 2018 : มหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 3 ผู้ชม 87 คน
 
166
 
30-11
2561
  การอบรมหลักสูตร ศิลปะการพูด การเป็นพิธีกรและการจัดพิธีการ ผู้ชม 115 คน
 
167
 
21-11
2561
  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลศูนย์การเรียนบริษัทเอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ผู้ชม 122 คน
 
168
 
20-11
2561
  โครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญ พระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ประจำปี พ.ศ.2561 ผู้ชม 91 คน
 
169
 
08-11
2561
  ประชาสัมพันธ์โครงการอาจารย์ผู้ช่วยบำเพ็ญประโยชน์ โครงการยูซีอี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ผู้ชม 93 คน
 
170
 
01-11
2561
  ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย ผู้ชม 87 คน
 
171
 
22-10
2561
  ประชาสัมพันธ์ "แว่นตาพอเพียง" ผู้ชม 49 คน
 
172
 
12-10
2561
  ประชาสัมพันธ์โครงการไหว้ครูและครอบครูด้านศิลปะการแสดง ผู้ชม 89 คน
 
173
 
10-10
2561
  ประชาสัมพันธ์งานเทศกาลออกพรรษาบั้งไฟพยานาค ประจำปี 2561 ผู้ชม 91 คน
 
174
 
05-10
2561
  ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายดอกพุทธรักษาสัญลักษณ์งานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561 ผู้ชม 92 คน
 
175
 
06-09
2561
  สพป.หนองคาย เขต 1 เชิญร่วมทำบุญซื้อกระถางธูป ถวายพระอาจารย์พวง ธัมมทีโป วัดถ้ำฮ้าน อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย ตามกำลังศรัทธา รวบรวมจตุปัจจัยส่งกลุ่มอำนวย วันที่ 14 กันยานยน 2561 สาธุครับ ผู้ชม 97 คน
 
176
 
05-09
2561
  ประชาสัมพันธ์กิจกรรม "ตะลุยโลกแสตมป์" ประจำปี 2561 ผู้ชม 45 คน
 
177
 
29-08
2561
  ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม ปั่นอิ่มอุ่น อุดรสาม ใจเกินร้อย ผู้ชม 88 คน
 
178
 
29-08
2561
  ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งระบบไพรมารีโหมต (Primary Vote)และการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา ผู้ชม 84 คน
 
179
 
19-07
2561
  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดในงานเทศกาลเที่ยวหอยหิน กินลำไย ไหว้หลวงปู่ขาว ประจำปี 2561 ผู้ชม 91 คน
 
180
 
12-07
2561
  ประชาสัมพันธ์เรียนเชิญเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ชม 86 คน
 
181
 
04-07
2561
  ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดทักษะภาษาจีนนานมี ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 8 ประจำปี 2561 ผู้ชม 88 คน
 
182
 
12-06
2561
  ประกาศ : เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑ ผู้ชม 84 คน
 
183
 
12-06
2561
  โครงการคัดเลือกสุดยอดละครโทรทัศน์ไทยในสมัยรัชกาลที่ 9 ผู้ชม 112 คน
 
184
 
12-06
2561
  โครงการถนอมดวงตา รักษาหัวใจ เมื่อวัยเปลี่ยน ผู้ชม 92 คน
 
185
 
25-05
2561
  ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบข้อมูลสมาชิก ช.พ.ค./ช.พ.ส. ผู้ชม 93 คน
 
186
 
18-05
2561
  การจัดสรรงบประมาณค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ตามนโยบายให้หน่วยงานและสถานศึกษาจัดหาผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ผู้ชม 84 คน
 
187
 
16-05
2561
  มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้ชม 84 คน
 
188
 
09-05
2561
  การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับการเมืองและการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ ผู้ชม 91 คน
 
189
 
07-05
2561
  ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (07/05/2561) ผู้ชม 100 คน
 
190
 
04-05
2561
  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ผู้ชม 85 คน
 
191
 
25-04
2561
  ประชาสัมพีนธ์ประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 17และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 15 ประจำปี 2561 ผู้ชม 84 คน
 
192
 
24-04
2561
  การประกวดดนตรีไทยในสถานศึกษา ประเภท "ขลุ่ย" ผู้ชม 45 คน
 
193
 
24-04
2561
  ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshops)โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 และนานาชาติ ครั้งที่ 3 ผู้ชม 102 คน
 
194
 
09-03
2561
  ประชาสัมพันธ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดอุดรธานี รุ่นที่ 25 ผู้ชม 87 คน
 
195
 
08-03
2561
  การใช้คำขวัญประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้ชม 119 คน
 
196
 
02-03
2561
  ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2561 ผู้ชม 100 คน
 
197
 
16-02
2561
  ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการออกแบบสื่อ Infographic ผู้ชม 85 คน
 
198
 
07-02
2561
  รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบปรพมาณ 2560 (พร้อม QR CODE) ผู้ชม 100 คน
 
199
 
23-01
2561
  การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2561 ผู้ชม 87 คน
 
200
 
23-01
2561
  ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาครูสู่ปริญญาโทช่วงปิดเทอม รุ่นที่ 17 ผู้ชม 86 คน
 
201
 
04-12
2560
  การแสดงความคิดเห็นต่อคำถามนายกรัฐมนตรีเพิ่มเติม ผู้ชม 88 คน
 
202
 
28-11
2560
  การจัดประกวด "รางวัลลูกโลกสีเขียว" ครั้งที่ 19 ผู้ชม 81 คน
 
203
 
21-11
2560
  ขอความร่วมมือเผยแพร่องค์ความรู้ผ่าน Facebook ชื่อ Page “มหาดไทย Knowledge Management” และ Page “จังหวัดหนองคาย – Nong khai” ผู้ชม 85 คน
 
204
 
17-11
2560
  การรับสมัครเข้าร่วมเทศกาลวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติในต่างประเทศ ประจำปี 2561/2562 ผู้ชม 87 คน
 
205
 
17-11
2560
  ขอเชิญร่วมแข่งขัน " ASIA PEAK GOT CHALLENGE 2017" ผู้ชม 90 คน
 
206
 
17-11
2560
  ประชาสัมพันธ์งาน Thailand e-Commerce Week 2017 ผู้ชม 100 คน
 
207
 
17-11
2560
  ขอเชิญเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี 2561 ผู้ชม 94 คน
 
208
 
07-11
2560
  โครงการอาจารย์ผู้ช่วยบำเพ็ญประโยชน์โครงการยุวชนยูซีอี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ผู้ชม 91 คน
 
209
 
07-11
2560
  การส่งเสริมให้ปี ๒๕๖๑ เป็น“ปีท่องเที่ยวไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน”หรือ“Amazing Thailand Tourism Year” ผู้ชม 85 คน
 
210
 
01-11
2560
  ขอประชาสัมพันธ์ “เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ ๑๓” ผู้ชม 89 คน
 
211
 
01-11
2560
  การออกหน่วยตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ผู้ชม 90 คน
 
212
 
25-10
2560
  ขอประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมฯ ผู้ชม 89 คน
 
213
 
18-10
2560
  โครงการไหว้ครูและครอบครูทางด้านศิลปะการแสดง ปี 2560 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ผู้ชม 102 คน
 
214
 
18-10
2560
  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "ยุทธศาสตร์การบริหารสถานศึกษาและการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก สำหรับผู้เรียนวิทยาศาสตร์แห่งศตวรรษที่ 21" ผู้ชม 53 คน
 
215
 
18-10
2560
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาการศึกษาทางไกล ผู้ชม 86 คน
 
216
 
11-10
2560
  กิจกรรมเยาวชนไทยรวมใจทำความดี เจริญพระพุทธมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ถวายเป็นพระราชกุศลและแข่งขันตอบปัญหาศีลธรรมในพระพุทธศาสนา ชิงรางวัลเกียรติยศ ผู้ชม 84 คน
 
217
 
11-10
2560
  ประกาศ : นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส สพป.นค 1 ผู้ชม 88 คน
 
218
 
11-10
2560
  การแสดงความคิดเห็นต่อคำถามนายกรัฐมนตรี ๔ ข้อ ผู้ชม 91 คน
 
219
 
02-10
2560
  ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ SUPREME COMPLEX ROBOTICS 2017 ผู้ชม 101 คน
 
220
 
02-10
2560
  ประชาสัมพันธ์โครงการงานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 19 ประจำปี 2560 ผู้ชม 86 คน
 
221
 
28-09
2560
  ประชาสัมพันธ์การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560 ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำกัด ผู้ชม 102 คน
 
222
 
28-09
2560
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำกัด ประจำปี 2561 ผู้ชม 91 คน
 
223
 
28-09
2560
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการ"ธรรมะสัญจร"เพื่อเสิรมสร้างคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำศาสตร์พระราชา ผู้ชม 43 คน
 
224
 
19-09
2560
  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ผู้ชม 95 คน
 
225
 
19-09
2560
  ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยนาท ประจำเดือนสิงหาคม 2560 ผู้ชม 94 คน
 
226
 
18-09
2560
  ประกาศผลทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ของเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2560 ผู้ชม 112 คน
 
227
 
14-09
2560
  มาตรการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่สมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ที่ประสบอุทกภัย ผู้ชม 89 คน
 
228
 
14-09
2560
  โครงการให้ความรู้สถานพยาบาลต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ของลูกจ้าง ผู้ประกันตนในสังกัด สพป.นค.1 ผู้ชม 95 คน
 
229
 
14-09
2560
  "ปีการท่องเที่ยวไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน" เชิญร่วมสนับสนุนการเป็นเจ้าบ้านที่ดี ในปี 2561 ผู้ชม 65 คน
 
230
 
13-09
2560
  ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ ประจำปี 2560 ผู้ชม 90 คน
 
231
 
13-09
2560
  โครงการ "PMAC 2018 World Art Contest" มูลนิธิรางวัลเจ้าฟ้ามหิดล ผู้ชม 122 คน
 
232
 
12-09
2560
  เชิญชมงาน "เวิร์ลไดแด็ก เอเซีย 2017" ระหว่างวันที่ 10-12 ตุลาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กทม. ผู้ชม 56 คน
 
233
 
01-09
2560
  ประชาสัมพันธ์การร่วมงาน Thailand STEM Festival 2017 ผู้ชม 100 คน
 
234
 
28-08
2560
  โครงการอบรมวิธีสอนภาษาไทยและการจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผู้ชม 86 คน
 
235
 
23-08
2560
  โครงการละครเยาวชนไทย (Thai Youth Theater Festival) ของอาสาสมัครหน่วยสันติภาพฯ ผู้ชม 106 คน
 
236
 
21-08
2560
  สารประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยนาท ผู้ชม 96 คน
 
237
 
21-08
2560
  วารสารประชาสัมพันธ์ "สาร สพป.สตูล" ผู้ชม 51 คน
 
238
 
11-08
2560
  โครงการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน ผู้ชม 109 คน
 
239
 
11-08
2560
  เชิญร่วมงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ "ชุมชนต้นแบบต่อยอดความดี" ผู้ชม 46 คน
 
240
 
11-08
2560
  เชิญส่งผลงาน การประกวดตราสัญลักษณ์(โลโก้) วันเด็กแห่งชาติ ผู้ชม 94 คน
 
241
 
07-08
2560
  เชิญร่วมแข่งขันสวดทำวัตรเช้าและบทโพชฌงค์ ครั้งที่ 6 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ผู้ชม 87 คน
 
242
 
07-08
2560
  การแสดงความคิดเห็นต่อคำถามนายกรัฐมนตรี 4 ข้อ ผู้ชม 93 คน
 
243
 
07-08
2560
  บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ขอเชิญร่วมกิจกรรม "ตะลุยโลกแสตมป์" ประจำปี 2560 ผู้ชม 63 คน
 
244
 
02-08
2560
  โครงการอบรมสัมมนา การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้านการเงินการคลังภาครัฐ ผู้ชม 95 คน
 
245
 
01-08
2560
  เชิญร่วมบริจาคช่วยเหลือนักเรียนและโรงเรียนที่ประสบภัยน้ำท่วมเขตพื้นที่จังหวัดสกลนครและพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง ผู้ชม 89 คน
 
246
 
27-07
2560
  ประกาศผลการจัดการแข่งขันการประกวดภาพยนตร์สั้นส่งเสริมการมีคุณธรรม จริยธรรม ในการดำเนินชีวิต ผู้ชม 97 คน
 
247
 
24-07
2560
  กระทรวงมหาดไทยแจ้งประชาสัมพันธ์ "มหาดไทยสามัญประจำบ้าน" ผู้ชม 44 คน
 
248
 
24-07
2560
  "มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2560" ผู้ชม 64 คน
 
249
 
17-07
2560
  โครงการมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ปีท่ี 3 ผู้ชม 95 คน
 
250
 
17-07
2560
  โครงการ HORSE Young Writer Awards 2017 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ผู้ชม 88 คน
 
251
 
13-07
2560
  โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ พ.ศ. 2560 ผู้ชม 95 คน
 
252
 
12-07
2560
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสถานีวิทยุทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 จัดโครงการเชิดชูครูเกียรติคุณผู้ตามรอยพระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน ครั้งที่ 3 ปี 2560 ผู้ชม 82 คน
 
253
 
12-07
2560
  ประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบโปสเตอร์วันอาหารโลก ประจำปี 2560 ผู้ชม 90 คน
 
254
 
11-07
2560
  โครงการเยาวสตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2560 ผู้ชม 91 คน
 
255
 
11-07
2560
  โครงการลมหายใจไร้มลทิน ผู้ชม 90 คน
 
256
 
07-07
2560
  โครงการจัดการแข่งขันการประกวดภาพยนตร์สั้นส่งเสริมการมีคุณธรรม จริยธรรม ในการดำเนินชีวิต ผู้ชม 86 คน
 
257
 
06-07
2560
  จังหวัดหนองคายขอเชิญชวนให้สถานศึกษานำนักเรียนทัศนศึกษาในเขตโบราณสถานวัดพระธาตุบุ ผู้ชม 86 คน
 
258
 
04-07
2560
  โครงการ ประกวดวาดภาพระบายสี มาสเตอร์อาร์ต "ระบายให้ภาพและสีเป็นธรรมชาติ" ผู้ชม 48 คน
 
259
 
04-07
2560
  การเผยแพร่หนังสือศัพท์ภาษาอาเซียนน่ารู้ ฉบับราชบัณฑิตยสภา พร้อมปากกาอัจฉริยะแก่สถานศึกษา ผู้ชม 90 คน
 
260
 
04-07
2560
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เลี้ยงเด็กสมวัยกับอนาคตไทย 4.0" ผู้ชม 45 คน
 
261
 
04-07
2560
  โครงการพัฒนากิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะสมอง EF ในเด็กปฐมวัย ผู้ชม 91 คน
 
262
 
23-06
2560
  มหาวิทยาลับขอนแก่น ประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้ ผู้ชม 97 คน
 
263
 
23-06
2560
  โครงการอบรมคุณธรรมสัญจร ประจำปรการศึกษา 2560 ผู้ชม 91 คน
 
264
 
21-06
2560
  สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย เชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอบมเพื่อเพิ่มพูนด้านช่างและเทคโนโลยี ผู้ชม 90 คน
 
265
 
21-06
2560
  สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เชิญโรงเรียนร่วมการประกวดภาพวาดระดับเยาวชน อายุ 8-11 ปี หัวข้อ "United Through Space" ผู้ชม 89 คน
 
266
 
20-06
2560
  สมาคมผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาแห่งประเทศไทยขอเชิญผู้บริหารโรงเรียนเข้าร่วมประชุมทางวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 เรื่อง "การปฏิรูปการศึกษายุคไทยแลนด์ 4.0" ผู้ชม 41 คน
 
267
 
20-06
2560
  สมาคมดิจิทัลเวิลด์ แจ้งประชาสัมพันธ์บริจาคสื่อนวัตกรรมให้กับโรงเรียนในสังกัด สพป.นค.1 ผู้ชม 93 คน
 
268
 
13-06
2560
  สำนักงาน ป.ป.ช เชิญชวน โรงเรียนในสังกัด สพป.นค.1 ร่วมประกวดโครงการรักชาติถูกทางเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2560 ผู้ชม 86 คน
 
269
 
15-05
2560
  โครงการ โอโม Back to School ผู้ชม 106 คน
 
270
 
15-05
2560
  โรงเรียนบ้านหนาดคุรุราษฎร์อุทิศ รับสมัครครูภาษาอังกฤษ ผู้ชม 109 คน
 
271
 
09-05
2560
  ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "หัวใจของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เพื่อความเข้าใจของผู้ปฏิบัติงานในช่วงเปลี่ยนผ่าน" ผู้ชม 52 คน
 
272
 
09-05
2560
  ประกวดทักษะภาษาจีนนานมี ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2560 ผู้ชม 87 คน
 
273
 
08-05
2560
  รับครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ โรงเรียนบ้านหนาด “คุรุราษฎร์อุทิศ" ผู้ชม 43 คน
 
274
 
02-05
2560
  ประกาศ++พิพิธภัณฑ์สิรินธร จ.กาฬสินธุ์ ปิดให้บริการ 13-16 มิ.ย.60 ผู้ชม 95 คน
 
275
 
10-04
2560
  ประชาสัมพันธ์ : ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ (มีหลายหลักสูตร มีรายละเอียด) ผู้ชม 81 คน
 
276
 
05-04
2560
  โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ผู้ชม 95 คน
 
277
 
23-03
2560
  ประกาศ : บัญชีรายละเอียดข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพิจารณาให้ย้ายมาดำรงตำแหน่งสังกัด สพป.หนองคาย เขต 1 (ลงวันที่ 14 มีนาคม 2560) ผู้ชม 84 คน
 
278
 
23-03
2560
  รับสมัครนักเรียนทุน "อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ" โดยมูลนิธิSCG ผู้ชม 52 คน
 
279
 
23-03
2560
  ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อ "แม่ 100ปี" ผู้ชม 46 คน
 
280
 
23-03
2560
  การเสนอชื่อ "แม่สู้ชีวิต" ผู้ชม 49 คน
 
281
 
08-03
2560
  ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ผู้ชม 88 คน
 
282
 
03-03
2560
  ขอเชิญร่วมสัมมนาเรื่องกระบวนทัศน์ใหม่ทางการศึกษาต่อการศึกษาในศตวรรษที่21ของผูบริหารสถานศึกษา ผู้ชม 89 คน
 
283
 
02-03
2560
  การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ผู้ชม 96 คน
 
284
 
22-02
2560
  การคัดเลือกบุคคลเพื่อยกยองเชิดชูเกียรติ “คนดีศรีหนองคาย” ประจําป 2560 ผู้ชม 70 คน
 
285
 
22-02
2560
  โครงการเชิดชูครูเกียรติคุณผูตามรอยพระผูทรงเปนครูแหงแผนดิน ครั้งที่ 3 ผู้ชม 93 คน
 
286
 
20-02
2560
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคายรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา ผู้ชม 94 คน
 
287
 
19-01
2560
  เกณฑ์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ของ กศจ.หนองคาย ผู้ชม 109 คน
 
288
 
19-01
2560
  ประการศ : ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนบ้านผาตั้ง ผู้ชม 97 คน
 
289
 
09-01
2560
  ประกาศ : การขายทอดตลาดอาคารเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ผู้ชม 84 คน
 
290
 
04-01
2560
  ประกาศ : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ผู้ชม 76 คน
 
291
 
09-12
2559
  ประชาสัมพันธ์ : โครงการ Microsoft it youth challenge 2017 "KODU KUP 2017 THAILAND" ผู้ชม 85 คน
 
292
 
08-12
2559
  คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์แบบเลือกซื้อ ปีงบประมาณ พ.ศ 2559 (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ผู้ชม 92 คน
 
293
 
03-12
2559
  มาตรการป้องกันการทุจริตในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้ชม 90 คน
 
294
 
01-12
2559
  ประกาศ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1 เรื่อง ตำแน่งว่างเพื่อรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรณ์ทางการศึกษาอื่น ผู้ชม 78 คน
 
295
 
06-08
2559
  แบบรายงานข้อมูลบุคลากรผู้ติดต่อประสานงานการพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ต ผู้ชม 105 คน
 
296
 
26-07
2559
  ปฎิทินการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหากรรมการ กศจ.ที่เป็นผู้แทนภาคประชาชนในท้องถิ่น ผู้แทนข้าราชการครูในท้องถิ่นและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ชม 85 คน
 
297
 
26-07
2559
  การสรรหากรรมการ กศจ.ที่เป็นผู้แทนภาคประชาชนในท้องถิ่น ผู้แทนข้าราชการครูในท้องถิ่นและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ชม 89 คน
 
298
 
08-07
2559
  โรงเรียนบ้านห้วยไซงัว "ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม" อันดับที่ 3 ของประเทศ ในโครงการ toyota dream car art center 2016 โดย เด็กหญิงภัควรัญชญ์ แก้วขาว นักเรียนชั้น ป.2 ผู้ชม 49 คน
 
299
 
22-06
2559
  กรอบภารกิจ ประจำปี 2559 นายอัมพร พินะสา ผู้ชม 92 คน
 
300
 
01-06
2559
  ประกาศ : การขายทอดตลาดอาคารเรียนโรงเรียนสังกัด สพป. นค 1 3/2559 ผู้ชม 85 คน
 
301
 
13-05
2559
  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ที่มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ผู้ชม 82 คน
 
302
 
12-05
2559
  เอกสารนายกพบเพื่อนครู 13/05/2559 ผู้ชม 90 คน
 
303
 
29-04
2559
  โรงเรียนที่ยังไม่รายงานและยืนยันข้อมูล DMC ข้อมูลสิ้นปีการศึกษา ( ระบบจะปิด วันที่ 30 เมษายน 2559 ) ด่วนที่สุด !!! ผู้ชม 138 คน
 
304
 
25-04
2559
  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครุผู้สอน เอกเคมี ผู้ชม 90 คน
 
305
 
21-04
2559
  พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา เรื่องลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ผู้ชม 92 คน
 
306
 
21-04
2559
  ผลการทดสอบระดับชาติ o-net ปี 2558 ป. 6 คนที่ได้ 100 คะแนนเต็ม (ร.ร เซ็นต์ปอล) ผู้ชม 93 คน
 
307
 
19-04
2559
  Logo ตราสัญลักษณ์ งานศิลปหัตกรรมนักเรียน หนองคาย ครั่งที่ 66 ผู้ชม 91 คน
 
308
 
19-04
2559
  เพลง มาร์ชหนองคายบึงกาฬ ผู้ชม 95 คน
 
309
 
19-04
2559
  ประกาศผล !! การประกวดตราสัญลักษณ์ คำขวัญ เพลงมาร์ช งานศิลปหัตกรรม ครั่งที่ 66 ผู้ชม 89 คน
 
310
 
02-04
2559
  การประกวดตราสัญลักษณ์ คำขวัญ เพลงมาร์ช งานศิลปหัตกรรม ครั่งที่ 66 ผู้ชม 90 คน
   
 
1
 
21-10
2564
  ประกาศตำแหน่งว่างผู้อำนวยการการสถานศึกษาเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2564 ผู้ชม 30 คน : ใหม่ล่าสุด
 
2
 
28-09
2564
  รายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา กรณีปกติ ปี พ.ศ.2564 ผู้ชม 71 คน : ใหม่ล่าสุด
 
3
 
28-06
2564
  การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อประโยชน์ของทางราชการ กรณีเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาทั่วไป ปี พ.ศ.๒๕๖๔ ผู้ชม 96 คน : ใหม่ล่าสุด
 
4
 
25-06
2564
  การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2564 ผู้ชม 104 คน : ใหม่ล่าสุด
 
5
 
20-05
2564
  โรงเรียนชุมชนบ้านปะโคประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน ผู้ชม 109 คน : ใหม่ล่าสุด
 
6
 
02-04
2564
  ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา เพิ่มเติม คร้ังที่ 3 ปี พ.ศ.2563 ผู้ชม 155 คน
 
7
 
23-02
2564
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ผู้ชม 172 คน
 
8
 
23-02
2564
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคล เพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอน ฯ มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ผู้ชม 204 คน
 
9
 
08-02
2564
  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอน ฯ ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามาตรา 38 ค.(2) ผู้ชม 189 คน
 
10
 
04-02
2564
  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ผู้ชม 147 คน
 
11
 
04-02
2564
  รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ผู้ชม 125 คน
 
12
 
31-07
2563
  การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ.2563 ผู้ชม 439 คน
 
13
 
31-07
2563
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ผู้ชม 239 คน
 
14
 
25-06
2563
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 2 ผู้ชม 218 คน
 
15
 
22-06
2563
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกข้าราชการครูผู้เกษียณอายุราชการไปแล้วเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนในสถานศึกษา ตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 2 ผู้ชม 196 คน
 
16
 
22-06
2563
  ประกาศ : โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน-รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ผู้ชม 174 คน
 
17
 
18-06
2563
  ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ผู้ชม 103 คน
 
18
 
18-06
2563
  ประกาศห้องสอบสัมภาษณ์ ในการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน ผู้ชม 203 คน
 
19
 
12-06
2563
  ประกาศรับสมัครอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน จำนวน 1 อัตรา รับสมัครระหว่างวันที่ 15-19 มิถุนายน 2563 ณ โรงเรียนบ้านพานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ ผู้ชม 140 คน
 
20
 
09-06
2563
  ประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านปะโค รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน(ครูภาษาจีน) ผู้ชม 150 คน
 
21
 
09-06
2563
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ผู้ชม 82 คน
 
22
 
09-06
2563
  ประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านปะโค รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่นักการภารโรง ผู้ชม 89 คน
 
23
 
21-05
2563
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ผู้ชม 36 คน
 
24
 
21-05
2563
  ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้ชม 89 คน
 
25
 
21-05
2563
  ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ผู้ชม 95 คน
 
26
 
21-05
2563
  ประกาศหลักสูตรการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้ชม 89 คน
 
27
 
21-05
2563
  ประกาศหลักสูตรการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ผู้ชม 85 คน
 
28
 
08-04
2563
  ประกาศตำแหน่งว่างผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้ชม 93 คน
 
29
 
04-02
2563
  ประกาศเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อมาบรรจุและแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2) ผู้ชม 83 คน
 
30
 
04-02
2563
  ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3 ปี พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ผู้ชม 100 คน
 
31
 
21-01
2563
  ประกาศรับสมัครข้าราชการครูผู้เกษียณอายุราชการไปแล้วเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนในสถานศึกษา ตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผู้ชม 87 คน
 
32
 
12-01
2563
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนและจ้างเหมาบริหาร ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ผู้ชม 84 คน
 
33
 
10-01
2563
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนและจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ผู้ชม 97 คน
 
34
 
03-01
2563
  ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ผู้ชม 25 คน
 
35
 
03-01
2563
  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี 2563 ผู้ชม 87 คน
 
36
 
16-12
2562
  ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนและจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ผู้ชม 83 คน
 
37
 
09-12
2562
  ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ผู้ชม 83 คน
 
38
 
11-10
2562
  ประกาศโรงเรียนหาดคำบอนวัฒนา: รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่ง นักการภารโรง ผู้ชม 91 คน
 
39
 
10-10
2562
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกให้ส่งผลงานเพื่อรับการประเมินในการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ผู้ชม 79 คน
 
40
 
11-09
2562
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ผู้ชม 28 คน
 
41
 
06-09
2562
  การคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ในระดับชำนาญการพิเศษ ผู้ชม 82 คน
 
42
 
26-08
2562
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ผู้ชม 28 คน
 
43
 
08-08
2562
  ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้ง เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ผู้ชม 25 คน
 
44
 
08-08
2562
  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ปี พ.ศ.2562 ผู้ชม 88 คน
 
45
 
27-06
2562
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ผู้ชม 26 คน
 
46
 
14-06
2562
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ผู้ชม 27 คน
 
47
 
30-05
2562
  ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และ รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ผู้ชม 26 คน
 
48
 
20-03
2562
  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย แจ้งคำสั่งย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (ย้ายในตำแหน่งว่าง) ผู้ชม 81 คน
 
49
 
20-03
2562
  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย แจ้งคำสั่งย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (ย้ายตัดโอน) ผู้ชม 107 คน
 
50
 
03-01
2562
  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ปี พ.ศ.2562 ผู้ชม 85 คน
 
51
 
30-11
2561
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติม ผู้ชม 84 คน
 
52
 
22-11
2561
  ประกาศรับสมัครอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผนดิน 2562 เพิ่มเติม ผู้ชม 83 คน
 
53
 
22-11
2561
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2562 ผู้ชม 84 คน
 
54
 
09-11
2561
  ประกาศรับสมัครข้าราชการครูผู้เกษียณอายุราชการไปแล้วเพื่อเป็นอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ผู้ชม 84 คน
 
55
 
06-11
2561
  ปะกาศ : โรงเรียนบ้านอุ่มเย็น และ โรงเรียนบ้านทุ่มฝาง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ผู้ชม 72 คน
 
56
 
05-11
2561
  ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษาเพิ่มเติม ผู้ชม 85 คน
 
57
 
01-11
2561
  ประกาศ : โรงเรียนบ้านอุ่มเย็น รายชื่อผู้มีสิทธิ์ สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ผู้ชม 86 คน
 
58
 
01-11
2561
  ประกาศ : โรงเรียนบ้านทุ่มฝาง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ผู้ชม 77 คน
 
59
 
18-10
2561
  ประกาศ : โรงเรียนบ้านทุ่มฝาง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 1 อัตรา ผู้ชม 81 คน
 
60
 
18-10
2561
  ประกาศ : โรงเรียนบ้านอุ่มเย็นรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 1 อัตรา ผู้ชม 77 คน
 
61
 
07-05
2561
  ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ชม 85 คน
 
62
 
20-02
2561
  ประกาศผลสอบ :พนักงานราชการ ครูพี่เลี้ยงและลูกจ้างรายเดือน ผู้ชม 107 คน
 
63
 
19-01
2561
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ผู้ชม 86 คน
 
64
 
16-01
2561
  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ปี พ.ศ.2561 ผู้ชม 83 คน
 
65
 
08-08
2560
  ประกาศ : รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย (โครงการนักเรียนทุนรัฐบาล เพชรในตม) ผู้ชม 73 คน
 
66
 
01-08
2560
  ประกาศ : รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ (โครงการเพชรในตม) ผู้ชม 73 คน
 
67
 
01-08
2560
  ประกาศ : แจ้งตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษาเพิ่มเติม ผู้ชม 78 คน
 
68
 
25-07
2560
  ประกาศ : รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง ผู้ชม 79 คน
 
69
 
25-07
2560
  ประกาศ : รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน ผู้ชม 79 คน
 
70
 
06-07
2560
  ประกาศรับสมัครนักการภารโรง 2 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท ผู้ชม 85 คน
 
71
 
06-07
2560
  ประการรับสมัครธุรการโรงเรียน 4 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท ผู้ชม 95 คน
 
72
 
10-01
2560
  ข้อมูลตำแหน่งว่าง ทุกโรงเรียน ทุกเขตพื้นที่ฯ เพื่อใช้ประกอบการเขียนย้าย ข้าราชการครู ปี 2560 ผู้ชม 83 คน
 
73
 
05-10
2559
  ประกาศผมสอบครูผู้ช่วย กศจ.หนองคาย 1/2559 ผู้ชม 86 คน
 
74
 
08-08
2559
  ประกาศ : รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูแลบุุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ผู้ชม 71 คน
 
75
 
08-08
2559
  ประกาศ : มาตรการป้องกันการทุจริต ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูแลบุุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ผู้ชม 73 คน
 
76
 
28-07
2559
  ประกาศ : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา ผู้ชม 71 คน
 
77
 
28-07
2559
  ประกาศ : การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ผู้ชม 73 คน
 
78
 
04-07
2559
  ประกาศ : การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชี กศจ.หนองคาย ตำแหน่งครูผู้ช่วย ผู้ชม 82 คน
 
79
 
30-06
2559
  ประกาศ : การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ ผู้ชม 79 คน
 
80
 
30-06
2559
  ประกาศ : การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนิติกรปฎิบัติการ ผู้ชม 76 คน
 
81
 
30-06
2559
  มาตรการป้องกันการทุจริต ในการประเมินเพื่อจัดลำดับที่ในการขึ้นบัญชี เป็นผู้สอบแข่งขันได้ของ กศจ.หนองคาย ผู้ชม 81 คน
 
82
 
30-06
2559
  ประกาศ : รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมตำแหน่งนิติกรปฎิบัติการ ผู้ชม 75 คน
 
83
 
30-06
2559
  ประกาศ : รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ ผู้ชม 84 คน
 
84
 
30-06
2559
  ประกาศ : รายชื่อผู้เข้ารับการประเมินเพื่อจัดลำดับการขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอกสังคม ผู้ชม 84 คน
 
85
 
28-06
2559
  บัญชีรายละเอียดผู้ได้รับการพิจารณาให้ย้าย ครั้งที่ 1 ปี 2559 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ผู้ชม 82 คน
 
86
 
17-06
2559
  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ตำแหน่งครู) ผู้ชม 99 คน
 
87
 
17-06
2559
  กำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำเหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สำหรับสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ ผู้ชม 89 คน
 
88
 
17-06
2559
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สำหรับสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ ผู้ชม 100 คน
   
 
1
 
19-03
2564
  ประกาศ : ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา และครุภัณฑ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับประถมศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ชม 501 คน : ใหม่ล่าสุด
 
2
 
19-03
2564
  ยกเลิกประกาศ : ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา และพัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับประถมศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ชม 224 คน : ใหม่ล่าสุด
 
3
 
15-03
2564
  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา และครุภัณฑ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับประถมศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ชม 199 คน : ใหม่ล่าสุด
 
4
 
12-03
2564
  ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา : ลงวันที่ 23 กันยายน 2563 ผู้ชม 200 คน : ใหม่ล่าสุด
 
5
 
12-03
2564
  ยกเลิกประกาศ : ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา และพัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับประถมศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ชม 104 คน : ใหม่ล่าสุด
 
6
 
03-02
2564
  ประกาษ : โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 105 (เชือกหม้วยวิทยา) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสรา้งโครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล ฟ.1/42 ผู้ชม 207 คน
 
7
 
18-01
2564
  ประกวดราคา : โรงเรียนบ้านผาตั้ง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแบบอาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง อาคารเรียน 2 ชั้น 4 ห้องใต้ถุนโล่ง บันไดขึ้น 2 ข้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ชม 202 คน
 
8
 
18-01
2564
  ประกวดราคา : โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 104 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสรา้งสนามฟุตบอล ฟ.1/42 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ชม 203 คน
 
9
 
15-01
2564
  ประกาศ : โรงเรียนบ้านห้วยไซงัว - ประกวดราคาก่อสร้างอาตารเรียนอนุบาล ขนาด 2 ห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ชม 227 คน
 
10
 
13-01
2564
  ประกาศ : โรงเรียนบ้านว่าน - ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วมาตรฐานทึบ(ฐานรากไม่ตอกเข็ม) ความยาว 86 เมตรและก่อสร้างสนามฟุตบอล ฟ.1/42 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ชม 177 คน
 
11
 
12-11
2563
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องสมุด Shopping List ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ชม 203 คน
 
12
 
12-11
2563
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา Shopping List จำนวน 7 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ชม 161 คน
 
13
 
26-08
2563
  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ชม 244 คน
 
14
 
26-08
2563
  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา Shopping List จำนวน 7 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ชม 228 คน
 
15
 
19-08
2563
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา (แบบ มอก.) และระดับมัธยมศึกษา (แบบ มอก.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ชม 207 คน
 
16
 
13-07
2563
  มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (โต๊ะเรียน - เก้าอี้เรียน) ผู้ชม 218 คน
 
17
 
13-07
2563
  เกณฑ์ครุภัณฑ์ ปี 2561 : (ครุภัณฑ์สำหรับงานไฟฟ้า หน้า78-103 ผู้ชม 182 คน
 
18
 
13-07
2563
  เกณฑ์ครุภัณฑ์ ปี 2561 : (ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีไทย หน้า4-58) ผู้ชม 176 คน
 
19
 
13-07
2563
  เกณฑ์ครุภัณฑ์ ปี 2561 (ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีพื้นบ้าน หน้า 59-125) ผู้ชม 151 คน
 
20
 
13-07
2563
  เกณฑ์ครุภัณฑ์ ปี 2561 : ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีสากาล หน้า 146-182 ผู้ชม 121 คน
 
21
 
13-07
2563
  เกณฑ์ครุภัณฑ์ ปี 2561 : ครุภัณฑ์สำหรับโรงฝึกงาน หน้า 183-201 ผู้ชม 106 คน
 
22
 
13-07
2563
  เกณฑ์ครุภัณฑ์ ปี 2561 : ครุภัณฑ์ห้องสมุด หน้า125-132 ผู้ชม 105 คน
 
23
 
13-07
2563
  เกณฑ์ครุภัณฑ์ ปี 2561 : อุปกรณ์วิชางานเกษตร หน้า 4-34 ผู้ชม 114 คน
 
24
 
13-07
2563
  เกณฑ์ครุภัณฑ์ ปี 2561 : อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ม.ต้น หน้า 4-199 ผู้ชม 97 คน
 
25
 
13-07
2563
  เกณฑ์ครุภัณฑ์ ปี 2561 : อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา) หน้า 4-27 ผู้ชม 78 คน
 
26
 
13-07
2563
  เกณฑ์ครุภัณฑ์ ปี 2561 : อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา-ม.ต้น) หน้า 28-199 ผู้ชม 74 คน
 
27
 
13-07
2563
  เกณฑ์ครุภัณฑ์ ปี 2561 : อุปกรณ์ห้องศูนย์การเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก หน้า 63-81 ผู้ชม 76 คน
 
28
 
13-07
2563
  เกณฑ์ครุภัณฑ์ ปี 2561 : อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับประถม หน้า 4-42 ผู้ชม 77 คน
 
29
 
13-07
2563
  เเกณฑ์ครุภัณฑ์ ปี 2561 : (ครุภัณฑ์ศูนย์การเรียนรู้ประชาคมอาเซี่ยน หน้า45-62) ผู้ชม 81 คน
 
30
 
26-06
2563
  สพป.หนองคาย เขต 1 : ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยระบบ (e-bidding) ผู้ชม 83 คน
 
31
 
19-05
2563
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ชม 82 คน
 
32
 
15-04
2563
  ประกวดราคา : สพป.หนองคาย 1 ประกวดราคาปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงาน ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ชม 80 คน
 
33
 
14-04
2563
  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา105 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ที่ 1/2563 การจ้างสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถนน ผู้ชม 79 คน
 
34
 
14-04
2563
  ประกาศ : โรงเรียนอนุบาลหนองคาย การขายทอดตลาดการตัดไม้ในที่ราชพัสดุ(ต้นพะยูง)โดยวิธีทอดตลาด ผู้ชม 88 คน
 
35
 
07-04
2563
  ร.ร.บ้านหนองบัวเงิน : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช.201/26 ผู้ชม 84 คน
 
36
 
02-04
2563
  บ้านโสกกล้า : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างอาคารเรียน 104/26 รร.บ้านนาโพธิ์ ผู้ชม 81 คน
 
37
 
02-04
2563
  บ้านศรีเชียงใหม่ : ประกาศ ผู้ชนะการประกวดราคา ด้วยวิธี e-bidding ปการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป1ฉ. ผู้ชม 72 คน
 
38
 
02-04
2563
  บ้านนาโพธิ์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างอาคารเรียน 104/26 รร.บ้านนาโพธิ์ ผู้ชม 80 คน
 
39
 
02-04
2563
  สพป.นค1 : ประกาศขายทอดตลาดอาคารหรือสิ่งปลูกสรา้ง โดยวิธีทอดตลาด ผู้ชม 89 คน
 
40
 
27-03
2563
  ประกาศผู้ชนะ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 104/26 โรงเรียนบ้านโสกกล้า ผู้ชม 83 คน
 
41
 
27-03
2563
  ประกาศผู้ชนะ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 104/26 โรงเรียนบ้านเทพประทับ ผู้ชม 76 คน
 
42
 
24-03
2563
  ประกวดราคา : โรงเรียนบ้านเทพประทับ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 104/26 ขนาด 4 ห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ชม 75 คน
 
43
 
24-03
2563
  ประกวดราคา : โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช.201/26 ผู้ชม 83 คน
 
44
 
24-03
2563
  ประกวดราคา : บ้านเดื่อใต้ ประกวดราคาจ้างสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ผู้ชม 76 คน
 
45
 
24-03
2563
  ประกวดราคา : โรงเรียนบ้านว่าน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียน 6 ที่ 49 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ชม 77 คน
 
46
 
23-03
2563
  ประกวดราคา : โรงเรียนอนุบาลคอกช้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 105/29 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ชม 75 คน
 
47
 
23-03
2563
  ประกวดราคา : โรงเรียนบ้านโสกกล้าประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 104/26 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ชม 74 คน
 
48
 
23-03
2563
  ประกาศ : โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 10426 ขนาด 4 ห้องเรียน(ใต้ถุนโล่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ชม 77 คน
 
49
 
23-03
2563
  ประกวดราคา : โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 10426 ขนาด 4 ห้องเรียน(ใต้ถุนโล่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ชม 76 คน
 
50
 
17-03
2563
  ประกาศ : โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.๑ฉ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ชม 74 คน
 
51
 
25-04
2562
  ประกาศ : ขายทอดตลาดอาคารเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ผู้ชม 90 คน
 
52
 
07-03
2562
  ประกวดราคา : ซื้อการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ชม 75 คน
 
53
 
15-02
2562
  ประกวดราคา : ซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ชม 80 คน
 
54
 
15-02
2562
  ประกาศ : การขายทอดตลาดอาคารเรียนโรงเรียนในสังกัด สพป.หนองคาย 1 (โรงเรียนหาดคำบอน และ โรงเรียนบ้านเมืองหมี) ผู้ชม 80 คน
 
55
 
04-01
2562
  ประกวดราคา : ซื้อครุภัณฑ์รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและรายการอุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ชม 73 คน
 
56
 
26-12
2561
  ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการโต๊ะ-เก้าอีกนักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา และรายการอุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา ด้วยวิธี e-bidding ผู้ชม 81 คน
 
57
 
24-12
2561
  ประกาศ : เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการโต๊ะ-เก้าอีกนักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา และรายการอุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา ด้วยวิธี e-bidding ผู้ชม 74 คน
 
58
 
10-12
2561
  โรงเรียนหาดคำบอนวัฒนา : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง อาคาร ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน (ชั้นล่างโล่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ชม 74 คน
 
59
 
04-12
2561
  โรงเรียนชุมชนบ้านหม้อ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง อาคาร ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันได ๒ ข้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ชม 70 คน
 
60
 
28-11
2561
  ประกวดราคา : จ้างก่อสร้างก่อสร้างโรงอาหาร ๒๖๐ ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงเรียนอาโอยาม่า ๒ ผู้ชม 73 คน
 
61
 
21-08
2561
  ประกาศ : ราคาซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ชม 80 คน
 
62
 
19-03
2561
  โรงเรียนบ้านเมืองบาง: ประกวดราคาจ้างติดตั้งขยายเขตปรับปรุงและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า e-bidding ผู้ชม 76 คน
 
63
 
16-03
2561
  การประกวดราคา การซื้อหลอดประหยัดพลังงาน LED TUBE พร้อมติดตั้ง และเครื่องปรับอากาศแยกส่วน INVERTER พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ชม 80 คน
 
64
 
12-03
2561
  โรงเรียนบ้านเมืองบาง: ประกวดราคาจ้างติดตั้งขยายเขตปรับปรุงและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ผู้ชม 109 คน
 
65
 
12-03
2561
  โรงเรียนหาดคำบอนวัฒนา: ประกวดราคาจ้างติดตั้งขยายเขตปรับปรุงและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ผู้ชม 117 คน
 
66
 
12-03
2561
  โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ : ประกวดราคาจ้างติดตั้งขยายเขตปรับปรุงและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ผู้ชม 72 คน
 
67
 
08-03
2561
  ประกาศ : ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (ตามโครงการ DLIT) ผู้ชม 77 คน
 
68
 
08-03
2561
  ประกาศ : ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา ผู้ชม 77 คน
 
69
 
07-02
2561
  ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศ฿กษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ด้วยระบบวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ชม 82 คน
 
70
 
07-02
2561
  ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๑ ด้วยระบบวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ชม 79 คน
 
71
 
22-01
2561
  ยกเลิก : ประกาศ - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 : ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการและครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ชม 72 คน
 
72
 
16-01
2561
  ประกาศ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 : ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการและครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ชม 75 คน
 
73
 
09-01
2561
  โรงเรียนบ้านม่วง : ประกวดราคาก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ฯ ผู้ชม 76 คน
 
74
 
09-01
2561
  โรงเรียนบ้านหนองแวง : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารแบบเรียน(ใต้ถุนโล่ง) แบบ สปช 104/26 อาคารเรียน 4 ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ชม 75 คน
 
75
 
04-01
2561
  โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช 205/26 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ชม 86 คน
 
76
 
31-12
2560
  แจ้งประกาศโรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ชม 98 คน
 
77
 
29-12
2560
  โรงเรียนบ้านโคกสำราญ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.๑๐๔๒๙ (อาคารเรียน 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง) (e-bidding) ผู้ชม 91 คน
 
78
 
28-12
2560
  โรงเรียนบ้านหนองแวง : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.๑๐๕๒๙ (ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันได 2 ข้าง) (e-bidding) ผู้ชม 72 คน
 
79
 
28-12
2560
  โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง อาคาร ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันได ๒ ข้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ชม 73 คน
 
80
 
02-10
2560
  แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน : กรณีการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ผู้ชม 77 คน
 
81
 
07-08
2560
  ประกาศ : สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม รร.บ้านนาอ่างสร้างอ่าง ผู้ชม 82 คน
 
82
 
19-07
2560
  ประกาศ โรงเรียนบ้านทุ่มฝาง : สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ห้องสมุด ICT สื่อกานเรียนการสอน ผู้ชม 73 คน
 
83
 
17-07
2560
  ประกาศโรงเรียนป่าสักวิทยา เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ สื่ออาเซียนประจำห้องสมุด ผู้ชม 96 คน
 
84
 
13-07
2560
  ประกาศ : การขายทอดตลาดอาคารเรียน (โรงเรียนครุราษฎร์รังสรรค์) ผู้ชม 86 คน
 
85
 
28-03
2560
  ประกาศ : สพป.หนองคาย 1 ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทโนโลยีทางไกล (DLIT) ผู้ชม 73 คน
 
86
 
20-03
2560
  ประกาศ : สพป.หนองคาย 1 ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน สำหรับสถานศึกษา รูปแบบ CC๑ CC๒และ CL๑๐ (ด้วยระบบ e-bidding) ผู้ชม 75 คน
 
87
 
15-03
2560
  สอบราคา : โรงเรียนป่าสักวิทยาสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและปรับปรุงภูมิทัศน์ จำนวน ๗ รายการ ผู้ชม 81 คน
 
88
 
26-01
2560
  เกณฑ์ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ผู้ชม 87 คน
 
89
 
26-01
2560
  ชุดพัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับประถมศึกษา ชุดละ 65,500 บาท ผู้ชม 94 คน
 
90
 
26-01
2560
  ชุดพัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา ชุดละ 59,800 บาท ผู้ชม 89 คน
 
91
 
19-01
2560
  ประกาศรายชื่อผู้เข้าสู้ราคาได้ในการซื้อขายอาคารเรียน ผู้ชม 85 คน
 
92
 
10-01
2560
  ประกาศ : โรงเรียนอนุบาลสังคม สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู ๒๐๕/๒๖ จำนวน ๑ หลัง ผู้ชม 73 คน
 
93
 
22-12
2559
  ประกาศ - โรงเรียนบ้ากวดโคกสว่าง : สอบราคาจ้างสอบราคาบ้านพักครู ผู้ชม 78 คน
 
94
 
20-12
2559
  โรงเรียนบ้านว่าน : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน (ชั่นล่างโล่ง) จำนวน ๑ หลัง ผู้ชม 75 คน
 
95
 
19-12
2559
  ประกาศ โรงเรียนอนุบาลสังคม : สอบราคาจ้างบ้านพักครู ๒๐๕/๒๖ จำนวน ๑ หลัง ผู้ชม 74 คน
 
96
 
02-12
2559
  ประกาศ :โรงเรียนห้วยไซงัว ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช105/29 ผู้ชม 83 คน
 
97
 
02-12
2559
  ประกาศ :โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่ สอบราคา ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู แบบองค์การ ก่อสร้างสนามฟุตบอล ผู้ชม 84 คน
 
98
 
02-12
2559
  ประกาศ :โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช105/29 ผู้ชม 73 คน
 
99
 
02-12
2559
  ประกาศ : โรงเรียนเชือกหมวยวิทยา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช105/29 ผู้ชม 76 คน
 
100
 
02-12
2559
  ประกาศ : โรงเรียนหินโงมวิทยา ประกวดราคาจ้าง บ้านพัก ห้องสมุด ส้วมนักเรียน สนามกีฬา ผู้ชม 83 คน
 
101
 
02-12
2559
  ประกาศ : โรงเรียนบ้านทุ่มฝาง ประกวดราคาจ้าง อาคารห้องสมุด ict 1 หลัง ส้วมนักเรียน สนามบาสเกตบอล FIBA สนามกีฬาเอนกประสงค์ ผู้ชม 78 คน
 
102
 
01-12
2559
  ประกาศ : โรงเรียนป่าสักวิทยา ประกวดราคาจ้าง อาคารห้องสมุด ict 1 หลัง ส้วมนักเรียน สนามกีฬาเอนกประสงค์ ผู้ชม 76 คน
 
103
 
28-11
2559
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน (โรงเรียนเชือกหม้วยวิทยา) ผู้ชม 87 คน
 
104
 
27-10
2559
  ประกาศ !! สอบราคาซื้อรถโดยสาร จนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสอบไม่ต่ำกว่า 2400 CC ผู้ชม 96 คน
 
105
 
03-08
2559
  เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ชม 83 คน
 
106
 
03-08
2559
  ประกวดราคาซื้อรายการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ทดแทนให้โรงเรียน ผู้ชม 89 คน
   
 

500x500