สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1 (NK1)

 Untitled Document
คลิป กิจกรรม/VTR
  • การประชุมเพื่อเสนอแนะการจัดทำเอกสารการคัดเลือกรางวัล "ครูดีในดวงใจ"
  • การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ปีการศึกษา 2565
  • การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาการสร้างสื่อวิดีโอด้วยแอปพลิเคชัน CAPCUT
  • "การใช้สื่อดิจิทัลและแพลตฟอร์มทางการศึกษา"ด้วยระบบ OBEC Content Centerวันที่ 8 กันยายน 2565
  • วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565
  • การประชุมจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (Data Management Center : DMC)
  • ประชุมโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงศตวรรษที่21
  • สพป.หนองคาย 1 ลงพื้นที่ตรวจสอบระบบจานดาวเที่ยม DLTV
  • การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนครูภาษาไทย สพป.หนองคาย เขต ๑

 

500x500