ระบบหนังสือราชการ  

คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1(1 เม.ย. 56) กรณีข้าราชการครูที่ไม่มีวิทยฐานะ(ออกเลขคำสั่งลงวันที่ 11 เม.ย. 56/ส่งเขตภายในวันที่ 20 เม.ย. 56)
      
สามารถคลิกที่ภาพครุฑ เพื่ออ่านรายละเอียดในเอกสาร

ผู้ส่ง public  เมื่อ 2013-04-17

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
ถนนศูนย์ราชการ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
โทรศัพท์ 0-4241-1332,412691,465318 โทรสาร 0-4241-1294
email: info@nkedu1.go.th