ระบบหนังสือราชการ  

????????????????????????????????????????????????? ???????? ?.?.?. ?????????? ?? 0206.7/?.30 ?? 4 ??????? 2555
      
 
สามารถคลิกที่ภาพครุฑ เพื่ออ่านรายละเอียดในเอกสาร

ผู้ส่ง public  เมื่อ 2013-05-31

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
ถนนศูนย์ราชการ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
โทรศัพท์ 0-4241-1332,412691,465318 โทรสาร 0-4241-1294
email: info@nkedu1.go.th