ทรงพระเจริญ
๒๘ กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ครู บุคลากร และเจ้าหน้าที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1