วันที่ 07 กรกฎาคม 2563  
   
Untitled Document

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1
ถนนบริเวณศูนย์ราชการ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
      สายด่วน แจ้งเหตุฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง
    0878611734
เบอร์โทรติดต่อ : 042-412692
ต่อ
กลุ่มอำนวยการ :
101
กลุ่มการเงิน :
118
กลุ่มบุคคล :
122
กลุ่มนโยบายและแผน :
121
 
กลุ่มตรวจสอบภายใน :
120
กลุ่มศึกษานิเทศน์ :
124
กลุ่มส่งเสริม :
112
กลุ่มเอกชน :
104
 
ผอ.กลุ่มแผน :
103
ผอ.กลุ่มศึกษานิเทศน์ :
105
หน้าห้อง ผอ.เขต :
107
ศูยน์เทคโนโลยีฯ :
111
 
กลุ่มพัฒนาครูฯ :
 108
: สพป.หนองคาย เขต 1
: nkedu12553@gmail.com
ผู้ดูแลระบบ : 084-7923112 , 089-8614562
Webmaster :  rueti.b@hotmail.com , fang_ecom4@windowslive.com 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1

ถนนบริเวณศูนย์ราชการ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
โทร  0-4241-2692

   
 
 
Username :
  
 
Password :
  
 
 
 
...:::: ขับเคลื่อนโดย Jc-Model-School v.2015. ถูกต้อง php และ CSS.