วันที่ 07 กรกฎาคม 2563  
   
Untitled Document
เผยแพร่เอกสาร/ดาวน์โหลด
วันที่ประกาศ : 2020-05-15
สรุปการประชุมพุธเช้า ข่าว สพฐ.ประจำวันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2563
โหลด : [ 27] ครั้ง   >> โหลดเอกสารที่นี่ <<
วันที่ประกาศ : 2020-05-15
สรุปการประชุมพุธเช้า ข่าว สพฐ.ประจำวันพุธที่ 19 เมษายน 2563
โหลด : [ 27] ครั้ง   >> โหลดเอกสารที่นี่ <<
วันที่ประกาศ : 2020-05-08
แนวทางการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา
โหลด : [ 41] ครั้ง   >> โหลดเอกสารที่นี่ <<
วันที่ประกาศ : 2020-04-23
สรุปการประชุมพุธเช้า ข่าว สพฐ.ประจำวันพุธที่ 22 เมษายน 2563
โหลด : [ 35] ครั้ง   >> โหลดเอกสารที่นี่ <<
วันที่ประกาศ : 2020-04-23
สรุปการประชุมพุธเช้า ข่าว สพฐ.ประจำวันพุธที่ 15 เมษายน 2563
โหลด : [ 39] ครั้ง   >> โหลดเอกสารที่นี่ <<
วันที่ประกาศ : 2020-04-10
สรุปการประชุมพุธเช้า ข่าว สพฐ.ประจำวันพุธที่ 8 เมษายน 2563
โหลด : [ 41] ครั้ง   >> โหลดเอกสารที่นี่ <<
วันที่ประกาศ : 2020-04-02
สรุปการประชุมพุธเช้า ข่าว สพฐ.ประจำวันพุธที่ 1 เมษายน 2563
โหลด : [ 57] ครั้ง   >> โหลดเอกสารที่นี่ <<
วันที่ประกาศ : 2020-02-24
เอกสารแนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โหลด : [ 110] ครั้ง   >> โหลดเอกสารที่นี่ <<
วันที่ประกาศ : 2020-02-06
แผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
โหลด : [ 116] ครั้ง   >> โหลดเอกสารที่นี่ <<
วันที่ประกาศ : 2019-12-04
เรื่อง ปรับปรุงคู่มือดำเนินการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุและที่ดินประเภทอื่น
โหลด : [ 127] ครั้ง   >> โหลดเอกสารที่นี่ <<
วันที่ประกาศ : 2019-12-01
แผนปฏิบัติการ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โหลด : [ 115] ครั้ง   >> โหลดเอกสารที่นี่ <<
วันที่ประกาศ : 2019-11-27
เอกสาร ปีทองการนิเทศห้องเรียนคุณภาพ 62
โหลด : [ 110] ครั้ง   >> โหลดเอกสารที่นี่ <<
วันที่ประกาศ : 2019-11-27
เครื่องมือนิเทศบูรณาการ 4 แผนงาน
โหลด : [ 103] ครั้ง   >> โหลดเอกสารที่นี่ <<
วันที่ประกาศ : 2019-11-27
เอกสาร แนวทางการนิเทศบูรณาการ 4 แผนงานโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน
โหลด : [ 88] ครั้ง   >> โหลดเอกสารที่นี่ <<
วันที่ประกาศ : 2019-11-27
ปก แนวทางการนิเทศบูรณาการ 4 แผนงาน โดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โหลด : [ 101] ครั้ง   >> โหลดเอกสารที่นี่ <<
วันที่ประกาศ : 2019-09-05
คู่มือการใช้งาน โปรแกรม No Copy
โหลด : [ 147] ครั้ง   >> โหลดเอกสารที่นี่ <<
วันที่ประกาศ : 2019-09-05
โปรแกรม เอกสาร การติดตั้ง การอบรบ No Copy
โหลด : [ 151] ครั้ง   >> โหลดเอกสารที่นี่ <<
วันที่ประกาศ : 2019-08-06
รวมแผนผัง 5A 5Q
โหลด : [ 179] ครั้ง   >> โหลดเอกสารที่นี่ <<
วันที่ประกาศ : 2019-08-06
แผนผัง 5Q
โหลด : [ 167] ครั้ง   >> โหลดเอกสารที่นี่ <<
วันที่ประกาศ : 2019-08-06
แผนผัง 5A
โหลด : [ 153] ครั้ง   >> โหลดเอกสารที่นี่ <<
วันที่ประกาศ : 2018-06-26
LOGO เขตสุจริต สพป.หนองคาย 1
โหลด : [ 398] ครั้ง   >> โหลดเอกสารที่นี่ <<
วันที่ประกาศ : 2018-06-07
รายงานผลการดำเนินงานและแผนปฎิบัติการประจำปี 2559 - 2560 - 2561
โหลด : [ 522] ครั้ง   >> โหลดเอกสารที่นี่ <<
วันที่ประกาศ : 2018-05-22
คู่มือ / ขั้นตอน ใบสมัคร การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบTEPE Online
โหลด : [ 472] ครั้ง   >> โหลดเอกสารที่นี่ <<
วันที่ประกาศ : 2018-02-22
คู่มือการติดตั้งและใช้งาน ระบบ vco conference ด้วย openmeeting
โหลด : [ 657] ครั้ง   >> โหลดเอกสารที่นี่ <<
วันที่ประกาศ : 2018-02-08
คู่มือการตั้งค่า Zyxel รุ่น nwa5160n สำหรับโรงเรียน
โหลด : [ 493] ครั้ง   >> โหลดเอกสารที่นี่ <<
วันที่ประกาศ : 2017-11-23
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ โต๊ะเรียน เก้าอีกเรียน
โหลด : [ 485] ครั้ง   >> โหลดเอกสารที่นี่ <<
วันที่ประกาศ : 2017-08-24
ไฟล์การอบรมการใช้สื่อการเรียนรู้ (TRUE)
โหลด : [ 577] ครั้ง   >> โหลดเอกสารที่นี่ <<
วันที่ประกาศ : 2017-07-03
การใช้โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ. (OBEC Library Automation System)
โหลด : [ 629] ครั้ง   >> โหลดเอกสารที่นี่ <<
วันที่ประกาศ : 2017-07-03
การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ดร.อนันต์ พันนึก ณ โรงแรมธาวิลลาหนองคาย
โหลด : [ 2208] ครั้ง   >> โหลดเอกสารที่นี่ <<
วันที่ประกาศ : 2017-05-16
แจกฟรีโปรแกรมป้องกันแรนซัมแวร์ WannaCry
โหลด : [ 732] ครั้ง   >> โหลดเอกสารที่นี่ <<
วันที่ประกาศ : 2017-03-09
สื่อการเรียนรู้ เรื่อง เครื่องหมายจราจร (Traffic Signs)
โหลด : [ 623] ครั้ง   >> โหลดเอกสารที่นี่ <<
วันที่ประกาศ : 2017-01-17
เอกสารการแนะแนวอาชีพ อบรม วันที่ 17/01/2560
โหลด : [ 600] ครั้ง   >> โหลดเอกสารที่นี่ <<
วันที่ประกาศ : 2016-11-14
การอ่านทำนองเสนาะ ระดับมัธยมศึกษา
โหลด : [ 637] ครั้ง   >> โหลดเอกสารที่นี่ <<
วันที่ประกาศ : 2016-11-14
การอ่านทำนองเสนาะ บทอาขยานภาษาไทย
โหลด : [ 698] ครั้ง   >> โหลดเอกสารที่นี่ <<
วันที่ประกาศ : 2016-11-07
ภาพป้ายไวนิล อาลัยพ่อหลวง
โหลด : [ 643] ครั้ง   >> โหลดเอกสารที่นี่ <<
วันที่ประกาศ : 2016-09-05
แบบ ปร. ๔,ปร.๕ และ ปร.๖ (แก้ไข วันที่ 10 ตุลาคม 2559)
โหลด : [ 808] ครั้ง   >> โหลดเอกสารที่นี่ <<
วันที่ประกาศ : 2016-06-15
คู่มือการติดตั้ง-Cloud 8 Ubuntu 14.04
โหลด : [ 1339] ครั้ง   >> โหลดเอกสารที่นี่ <<
วันที่ประกาศ : 2016-05-12
เอกสารนายกพบเพื่อนครู 13/05/2559
โหลด : [ 697] ครั้ง   >> โหลดเอกสารที่นี่ <<
วันที่ประกาศ : 2016-04-19
เพลง มาร์ชหนองคายบึงกาฬ
โหลด : [ 808] ครั้ง   >> โหลดเอกสารที่นี่ <<
วันที่ประกาศ : 2016-04-19
Logo ตราสัญลักษณ์ งานศิลปหัตกรรมนักเรียน หนองคาย ครั่งที่ 66
โหลด : [ 932] ครั้ง   >> โหลดเอกสารที่นี่ <<
วันที่ประกาศ : 2016-04-02
1 คู่มือดำเนินการประเมิน 2 จัดกิจกรรม 3 แบบบันทึกข้อมูล 4 คู่มือบันทึกข้อมูล แบบรายงานส่ง สพป. เพลงบรรเลงประกอบกิจกรรม
โหลด : [ 1021] ครั้ง   >> โหลดเอกสารที่นี่ <<

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1

ถนนบริเวณศูนย์ราชการ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
โทร  0-4241-2692

   
 
 
Username :
  
 
Password :
  
 
 
 
...:::: ขับเคลื่อนโดย Jc-Model-School v.2015. ถูกต้อง php และ CSS.