วันที่ 07 กรกฎาคม 2563  
   
""
 
 
26-06
2563
  สพป.หนองคาย เขต 1 : ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยระบบ (e-bidding)
19-05
2563
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15-04
2563
  ประกวดราคา : สพป.หนองคาย 1 ประกวดราคาปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงาน ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14-04
2563
  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา105 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ที่ 1/2563 การจ้างสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถนน
14-04
2563
  ประกาศ : โรงเรียนอนุบาลหนองคาย การขายทอดตลาดการตัดไม้ในที่ราชพัสดุ(ต้นพะยูง)โดยวิธีทอดตลาด
07-04
2563
  ร.ร.บ้านหนองบัวเงิน : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช.201/26
02-04
2563
  บ้านโสกกล้า : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างอาคารเรียน 104/26 รร.บ้านนาโพธิ์
02-04
2563
  บ้านศรีเชียงใหม่ : ประกาศ ผู้ชนะการประกวดราคา ด้วยวิธี e-bidding ปการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป1ฉ.
02-04
2563
  บ้านนาโพธิ์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างอาคารเรียน 104/26 รร.บ้านนาโพธิ์
02-04
2563
  สพป.นค1 : ประกาศขายทอดตลาดอาคารหรือสิ่งปลูกสรา้ง โดยวิธีทอดตลาด
27-03
2563
  ประกาศผู้ชนะ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 104/26 โรงเรียนบ้านโสกกล้า
27-03
2563
  ประกาศผู้ชนะ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 104/26 โรงเรียนบ้านเทพประทับ
24-03
2563
  ประกวดราคา : โรงเรียนบ้านเทพประทับ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 104/26 ขนาด 4 ห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24-03
2563
  ประกวดราคา : โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช.201/26
24-03
2563
  ประกวดราคา : บ้านเดื่อใต้ ประกวดราคาจ้างสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.105/29
24-03
2563
  ประกวดราคา : โรงเรียนบ้านว่าน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียน 6 ที่ 49 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23-03
2563
  ประกวดราคา : โรงเรียนอนุบาลคอกช้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 105/29 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23-03
2563
  ประกวดราคา : โรงเรียนบ้านโสกกล้าประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 104/26 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23-03
2563
  ประกาศ : โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 10426 ขนาด 4 ห้องเรียน(ใต้ถุนโล่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23-03
2563
  ประกวดราคา : โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 10426 ขนาด 4 ห้องเรียน(ใต้ถุนโล่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
17-03
2563
  ประกาศ : โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.๑ฉ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25-04
2562
  ประกาศ : ขายทอดตลาดอาคารเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
07-03
2562
  ประกวดราคา : ซื้อการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15-02
2562
  ประกวดราคา : ซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15-02
2562
  ประกาศ : การขายทอดตลาดอาคารเรียนโรงเรียนในสังกัด สพป.หนองคาย 1 (โรงเรียนหาดคำบอน และ โรงเรียนบ้านเมืองหมี)
04-01
2562
  ประกวดราคา : ซื้อครุภัณฑ์รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและรายการอุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26-12
2561
  ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการโต๊ะ-เก้าอีกนักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา และรายการอุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา ด้วยวิธี e-bidding
24-12
2561
  ประกาศ : เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการโต๊ะ-เก้าอีกนักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา และรายการอุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา ด้วยวิธี e-bidding
10-12
2561
  โรงเรียนหาดคำบอนวัฒนา : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง อาคาร ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน (ชั้นล่างโล่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
04-12
2561
  โรงเรียนชุมชนบ้านหม้อ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง อาคาร ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันได ๒ ข้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28-11
2561
  ประกวดราคา : จ้างก่อสร้างก่อสร้างโรงอาหาร ๒๖๐ ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงเรียนอาโอยาม่า ๒
21-08
2561
  ประกาศ : ราคาซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19-03
2561
  โรงเรียนบ้านเมืองบาง: ประกวดราคาจ้างติดตั้งขยายเขตปรับปรุงและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า e-bidding
16-03
2561
  การประกวดราคา การซื้อหลอดประหยัดพลังงาน LED TUBE พร้อมติดตั้ง และเครื่องปรับอากาศแยกส่วน INVERTER พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12-03
2561
  โรงเรียนบ้านเมืองบาง: ประกวดราคาจ้างติดตั้งขยายเขตปรับปรุงและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า
12-03
2561
  โรงเรียนหาดคำบอนวัฒนา: ประกวดราคาจ้างติดตั้งขยายเขตปรับปรุงและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า
12-03
2561
  โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ : ประกวดราคาจ้างติดตั้งขยายเขตปรับปรุงและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า
08-03
2561
  ประกาศ : ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (ตามโครงการ DLIT)
08-03
2561
  ประกาศ : ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา
07-02
2561
  ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศ฿กษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ด้วยระบบวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
07-02
2561
  ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๑ ด้วยระบบวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22-01
2561
  ยกเลิก : ประกาศ - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 : ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการและครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16-01
2561
  ประกาศ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 : ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการและครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
09-01
2561
  โรงเรียนบ้านม่วง : ประกวดราคาก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ฯ
09-01
2561
  โรงเรียนบ้านหนองแวง : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารแบบเรียน(ใต้ถุนโล่ง) แบบ สปช 104/26 อาคารเรียน 4 ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
04-01
2561
  โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช 205/26 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31-12
2560
  แจ้งประกาศโรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29-12
2560
  โรงเรียนบ้านโคกสำราญ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.๑๐๔๒๙ (อาคารเรียน 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง) (e-bidding)
28-12
2560
  โรงเรียนบ้านหนองแวง : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.๑๐๕๒๙ (ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันได 2 ข้าง) (e-bidding)
28-12
2560
  โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง อาคาร ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันได ๒ ข้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02-10
2560
  แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน : กรณีการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
07-08
2560
  ประกาศ : สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม รร.บ้านนาอ่างสร้างอ่าง
19-07
2560
  ประกาศ โรงเรียนบ้านทุ่มฝาง : สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ห้องสมุด ICT สื่อกานเรียนการสอน
17-07
2560
  ประกาศโรงเรียนป่าสักวิทยา เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ สื่ออาเซียนประจำห้องสมุด
13-07
2560
  ประกาศ : การขายทอดตลาดอาคารเรียน (โรงเรียนครุราษฎร์รังสรรค์)
28-03
2560
  ประกาศ : สพป.หนองคาย 1 ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทโนโลยีทางไกล (DLIT)
20-03
2560
  ประกาศ : สพป.หนองคาย 1 ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน สำหรับสถานศึกษา รูปแบบ CC๑ CC๒และ CL๑๐ (ด้วยระบบ e-bidding)
15-03
2560
  สอบราคา : โรงเรียนป่าสักวิทยาสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและปรับปรุงภูมิทัศน์ จำนวน ๗ รายการ
26-01
2560
  เกณฑ์ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
26-01
2560
  ชุดพัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับประถมศึกษา ชุดละ 65,500 บาท
26-01
2560
  ชุดพัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา ชุดละ 59,800 บาท
19-01
2560
  ประกาศรายชื่อผู้เข้าสู้ราคาได้ในการซื้อขายอาคารเรียน
10-01
2560
  ประกาศ : โรงเรียนอนุบาลสังคม สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู ๒๐๕/๒๖ จำนวน ๑ หลัง
22-12
2559
  ประกาศ - โรงเรียนบ้ากวดโคกสว่าง : สอบราคาจ้างสอบราคาบ้านพักครู
20-12
2559
  โรงเรียนบ้านว่าน : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน (ชั่นล่างโล่ง) จำนวน ๑ หลัง
19-12
2559
  ประกาศ โรงเรียนอนุบาลสังคม : สอบราคาจ้างบ้านพักครู ๒๐๕/๒๖ จำนวน ๑ หลัง
02-12
2559
  ประกาศ :โรงเรียนห้วยไซงัว ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช105/29
02-12
2559
  ประกาศ :โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่ สอบราคา ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู แบบองค์การ ก่อสร้างสนามฟุตบอล
02-12
2559
  ประกาศ :โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช105/29
02-12
2559
  ประกาศ : โรงเรียนเชือกหมวยวิทยา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช105/29
02-12
2559
  ประกาศ : โรงเรียนหินโงมวิทยา ประกวดราคาจ้าง บ้านพัก ห้องสมุด ส้วมนักเรียน สนามกีฬา
02-12
2559
  ประกาศ : โรงเรียนบ้านทุ่มฝาง ประกวดราคาจ้าง อาคารห้องสมุด ict 1 หลัง ส้วมนักเรียน สนามบาสเกตบอล FIBA สนามกีฬาเอนกประสงค์
01-12
2559
  ประกาศ : โรงเรียนป่าสักวิทยา ประกวดราคาจ้าง อาคารห้องสมุด ict 1 หลัง ส้วมนักเรียน สนามกีฬาเอนกประสงค์
28-11
2559
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน (โรงเรียนเชือกหม้วยวิทยา)
27-10
2559
  ประกาศ !! สอบราคาซื้อรถโดยสาร จนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสอบไม่ต่ำกว่า 2400 CC
03-08
2559
  เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
03-08
2559
  ประกวดราคาซื้อรายการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ทดแทนให้โรงเรียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1

ถนนบริเวณศูนย์ราชการ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
โทร  0-4241-2692

   
 
 
Username :
  
 
Password :
  
 
 
 
...:::: ขับเคลื่อนโดย Jc-Model-School v.2015. ถูกต้อง php และ CSS.