วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560  
   
    TOP 10
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
    ผู้บริหารสพป.นค.1
    วิสัยทัศน์
    พันธกิจ
    เป้าประสงค์
    กลยุทธ์
    ข้อมูลสารสนเทศเขตพื้นที่การศึกษา

บุคลากรภายใน
    กลุ่มอำนวยการ
    กลุ่มนโยบายและแผน
    กลุ่มบริหารงานบุคคล
    กลุ่มนิเทศฯ
    กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
    กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
    กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โปรแกรมภายใน
Gallery/ภาพรวมกิจกรรม(ทั่วไป)
 

Untitled Document

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล "ป้องกันการทุจริต" ระดับเขตพ...
ภาพทั้งหมด : 8
ประชุมรับฟังนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของเขตตรวจราชการที่ 10...
ภาพทั้งหมด : 8
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้ากราบนมัสกา...
ภาพทั้งหมด : 8
ตรวจเยี่ยมพื้นที อาคารเรียน โรงเรียนบ้านสมสนุกดงหนองบอน...
ภาพทั้งหมด : 8
รับมอบอาคารเรียนและเปิดป้าย อาคารเรียนจตุรพิทธพรชัย ณ โรงเรียนบ้านหมากหุ่งข...
ภาพทั้งหมด : 12
รับชมรายการถ่ายทอดสด ? พุธเช้า...ข่าวสพฐ.? 15 พ.ย.2560...
ภาพทั้งหมด : 8
คณะผู้บริหารสพป.หนองคาย เขต 1 เข้าเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ส...
ภาพทั้งหมด : 12
?วันพระบิดาแห่งฝนหลวง? ประจำปี 2560...
ภาพทั้งหมด : 8

ข่าวสารจากกลุ่มงานประชาสัมพันธ์
 

Portfolio Item

Portfolio Item

Portfolio Item

Portfolio Item

Portfolio Item

Portfolio Item

Portfolio Item

Portfolio Item
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1

ถนนบริเวณศูนย์ราชการ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
โทร  0-4241-1332,412691,465318

   
 
 
Username :
  
 
Password :
  
 
 
 
...:::: ขับเคลื่อนโดย Jc-Model-School v.2015. ถูกต้อง php และ CSS.