วันที่ 26 เมษายน 2562  
   
 
    TOP 10
    TOP 4 VDO
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
    วิสัยทัศน์
    พันธกิจ
    เป้าประสงค์
    ค่านิยมองค์กร
    ยุทธศาสตร์
    นโยบาย
    คู่มือการปฎิบัติงาน สพป.นค 1
    ขั้นตอนการบริการ/อำนวยความสะดวก
    ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

บุคลากรภายใน
    กลุ่มอำนวยการ
    กลุ่มบริหารงานบุคคล
    กลุ่มนิเทศติดตามฯ
    กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
    กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
    กลุ่มตรวจสอบภายใน
    กลุ่มนโยบายและแผน

โปรแกรมภายใน
Gallery/ภาพรวมกิจกรรม(ทั่วไป)
 

Untitled Document

สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมชม"พุธเช้า ข่าวสพฐ." วันพุธที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2562...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินกิจกรรมเคารพธงชาติและกล่าวคำปฏิญญาสพป.สุจริต...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ?ร่วมรับชมพุธเช้า ข่าวสพฐ.? 17.04.62...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ประธานปิดการ ?โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน?...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมพิธีเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 จัดกิจกรรม ?สืบสาน สานต่อประเพณีสงกรานต์ไทย? ประจำปี 2562...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมพิธี ?วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวัน...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 รับโล่เกียรติคุณ จากกระทรวงศึกษาธิการ...
ภาพทั้งหมด : 4

ข่าวสารจากกลุ่มงานประชาสัมพันธ์
 

Portfolio Item

Portfolio Item

Portfolio Item

Portfolio Item

Portfolio Item

Portfolio Item

Portfolio Item

Portfolio Item
 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1

ถนนบริเวณศูนย์ราชการ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
โทร  0-4241-1332,412691,465318

   
 
 
Username :
  
 
Password :
  
 
 
 
...:::: ขับเคลื่อนโดย Jc-Model-School v.2015. ถูกต้อง php และ CSS.