วันที่ 25 เมษายน 2561  
   
    TOP 10
    TOP 4 VDO
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
    ผู้บริหารสพป.นค.1
    วิสัยทัศน์
    พันธกิจ
    เป้าประสงค์
    กลยุทธ์
    ข้อมูลสารสนเทศเขตพื้นที่การศึกษา

บุคลากรภายใน
    กลุ่มอำนวยการ
    กลุ่มนโยบายและแผน
    กลุ่มบริหารงานบุคคล
    กลุ่มนิเทศฯ
    กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
    กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
    กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
    กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

โปรแกรมภายใน
Gallery/ภาพรวมกิจกรรม(ทั่วไป)
 

Untitled Document

สพป.หนองคาย เขต 1 วันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561 ...
ภาพทั้งหมด : 8
พุธเช้าข่าวสพฐ. 4 เมษายน 2561...
ภาพทั้งหมด : 8
การรับเข็ม "เสมาคุณูปการ" และประกาศเกียรติคุณบัตร ผู้ทำคุณประโยชน์แก่กระทรว...
ภาพทั้งหมด : 8
ร่วมรับชมพุธเช้า ข่าวสพฐ. 07.03.2561...
ภาพทั้งหมด : 8
พิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ...
ภาพทั้งหมด : 8
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน...
ภาพทั้งหมด : 8
กิจกรรมเคารพธงชาติ จันทร์ที่ 5 มีนาคม 2561...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านไทยสามัคคี...
ภาพทั้งหมด : 8

ข่าวสารจากกลุ่มงานประชาสัมพันธ์
 

Portfolio Item

Portfolio Item

Portfolio Item

Portfolio Item

Portfolio Item

Portfolio Item

Portfolio Item

Portfolio Item
 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1

ถนนบริเวณศูนย์ราชการ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
โทร  0-4241-1332,412691,465318

   
 
 
Username :
  
 
Password :
  
 
 
 
...:::: ขับเคลื่อนโดย Jc-Model-School v.2015. ถูกต้อง php และ CSS.