วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561  
   
    TOP 10
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
    ผู้บริหารสพป.นค.1
    วิสัยทัศน์
    พันธกิจ
    เป้าประสงค์
    กลยุทธ์
    ข้อมูลสารสนเทศเขตพื้นที่การศึกษา

บุคลากรภายใน
    กลุ่มอำนวยการ
    กลุ่มนโยบายและแผน
    กลุ่มบริหารงานบุคคล
    กลุ่มนิเทศฯ
    กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
    กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
    กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
    กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

โปรแกรมภายใน
Gallery/ภาพรวมกิจกรรม(ทั่วไป)
 

Untitled Document

สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมประกอบพิธีเททองหล่อรูปเหมือน พระสุธรรม คณาจารย์ (หลวง...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 คณะผู้บริหารและบุคลากร รับชมรายการ ?พุธเช้า ข่าวโรงเรียน...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินกิจกรรม ?Big Cleaning Day?...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมชี้แจงการดำเนินงานการประเมินคุณภาพผู้เรียน ปีการศึ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านเดื่อใต้ เพื่อเป็นการเตรียมคว...
ภาพทั้งหมด : 4
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสีกายวิทยา...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. นายอภิชั...
ภาพทั้งหมด : 8
เช้าวันศุกร์ที่ 2 ก.พ.2561 คณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกคอน ร่วมสวดมนต์เจริ...
ภาพทั้งหมด : 8

ข่าวสารจากกลุ่มงานประชาสัมพันธ์
 

Portfolio Item

Portfolio Item

Portfolio Item

Portfolio Item

Portfolio Item

Portfolio Item

Portfolio Item

Portfolio Item
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1

ถนนบริเวณศูนย์ราชการ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
โทร  0-4241-1332,412691,465318

   
 
 
Username :
  
 
Password :
  
 
 
 
...:::: ขับเคลื่อนโดย Jc-Model-School v.2015. ถูกต้อง php และ CSS.