วันที่ 20 มิถุนายน 2561  
   
    TOP 10
    TOP 4 VDO
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
    วิสัยทัศน์
    พันธกิจ
    เป้าประสงค์
    ค่านิยมองค์กร
    ยุทธศาสตร์
    นโยบาย

บุคลากรภายใน
    กลุ่มอำนวยการ
    กลุ่มนโยบายและแผน
    กลุ่มบริหารงานบุคคล
    กลุ่มนิเทศฯ
    กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
    กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
    กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

โปรแกรมภายใน
Gallery/ภาพรวมกิจกรรม(ทั่วไป)
 

Untitled Document

สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมประชุมทางไกล โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. VDO Conference...
ภาพทั้งหมด : 8
"พุธเช้า ข่าวสพฐ." วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานนิเทศ ตรวจสอบ ควบคุม กำกับติดตาม...
ภาพทั้งหมด : 8
"พุธเช้า ข่าวสพฐ." วันพุธที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2561...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.นค.1 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินกิจกรรม ?ประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน?...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 การอบรมการประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา กลุ่ม...
ภาพทั้งหมด : 8
โรงเรียนบ้านผาตั้ง ดำเนินกิจกรรมงานสภานักเรียน การเลือกตั้งประธานนักเรียน ...
ภาพทั้งหมด : 8

ข่าวสารจากกลุ่มงานประชาสัมพันธ์
 

Portfolio Item

Portfolio Item

Portfolio Item

Portfolio Item

Portfolio Item

Portfolio Item

Portfolio Item

Portfolio Item
 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1

ถนนบริเวณศูนย์ราชการ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
โทร  0-4241-1332,412691,465318

   
 
 
Username :
  
 
Password :
  
 
 
 
...:::: ขับเคลื่อนโดย Jc-Model-School v.2015. ถูกต้อง php และ CSS.