วันที่ 14 ตุลาคม 2562  
   
Untitled Document
เผยแพร่เอกสาร/ดาวน์โหลด
วันที่ประกาศ : 2019-09-05
คู่มือการใช้งาน โปรแกรม No Copy
โหลด : [ 37] ครั้ง   >> โหลดเอกสารที่นี่ <<
วันที่ประกาศ : 2019-09-05
โปรแกรม เอกสาร การติดตั้ง การอบรบ No Copy
โหลด : [ 45] ครั้ง   >> โหลดเอกสารที่นี่ <<
วันที่ประกาศ : 2019-08-06
รวมแผนผัง 5A 5Q
โหลด : [ 48] ครั้ง   >> โหลดเอกสารที่นี่ <<
วันที่ประกาศ : 2019-08-06
แผนผัง 5Q
โหลด : [ 36] ครั้ง   >> โหลดเอกสารที่นี่ <<
วันที่ประกาศ : 2019-08-06
แผนผัง 5A
โหลด : [ 40] ครั้ง   >> โหลดเอกสารที่นี่ <<
วันที่ประกาศ : 2018-06-26
LOGO เขตสุจริต สพป.หนองคาย 1
โหลด : [ 269] ครั้ง   >> โหลดเอกสารที่นี่ <<
วันที่ประกาศ : 2018-06-07
รายงานผลการดำเนินงานและแผนปฎิบัติการประจำปี 2559 - 2560 - 2561
โหลด : [ 363] ครั้ง   >> โหลดเอกสารที่นี่ <<
วันที่ประกาศ : 2018-05-22
คู่มือ / ขั้นตอน ใบสมัคร การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบTEPE Online
โหลด : [ 351] ครั้ง   >> โหลดเอกสารที่นี่ <<
วันที่ประกาศ : 2018-02-22
คู่มือการติดตั้งและใช้งาน ระบบ vco conference ด้วย openmeeting
โหลด : [ 412] ครั้ง   >> โหลดเอกสารที่นี่ <<
วันที่ประกาศ : 2018-02-08
คู่มือการตั้งค่า Zyxel รุ่น nwa5160n สำหรับโรงเรียน
โหลด : [ 364] ครั้ง   >> โหลดเอกสารที่นี่ <<
วันที่ประกาศ : 2017-11-23
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ โต๊ะเรียน เก้าอีกเรียน
โหลด : [ 355] ครั้ง   >> โหลดเอกสารที่นี่ <<
วันที่ประกาศ : 2017-08-24
ไฟล์การอบรมการใช้สื่อการเรียนรู้ (TRUE)
โหลด : [ 460] ครั้ง   >> โหลดเอกสารที่นี่ <<
วันที่ประกาศ : 2017-07-03
การใช้โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ. (OBEC Library Automation System)
โหลด : [ 507] ครั้ง   >> โหลดเอกสารที่นี่ <<
วันที่ประกาศ : 2017-07-03
การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ดร.อนันต์ พันนึก ณ โรงแรมธาวิลลาหนองคาย
โหลด : [ 1880] ครั้ง   >> โหลดเอกสารที่นี่ <<
วันที่ประกาศ : 2017-05-16
แจกฟรีโปรแกรมป้องกันแรนซัมแวร์ WannaCry
โหลด : [ 599] ครั้ง   >> โหลดเอกสารที่นี่ <<
วันที่ประกาศ : 2017-03-09
สื่อการเรียนรู้ เรื่อง เครื่องหมายจราจร (Traffic Signs)
โหลด : [ 491] ครั้ง   >> โหลดเอกสารที่นี่ <<
วันที่ประกาศ : 2017-01-17
เอกสารการแนะแนวอาชีพ อบรม วันที่ 17/01/2560
โหลด : [ 495] ครั้ง   >> โหลดเอกสารที่นี่ <<
วันที่ประกาศ : 2016-11-14
การอ่านทำนองเสนาะ ระดับมัธยมศึกษา
โหลด : [ 520] ครั้ง   >> โหลดเอกสารที่นี่ <<
วันที่ประกาศ : 2016-11-14
การอ่านทำนองเสนาะ บทอาขยานภาษาไทย
โหลด : [ 587] ครั้ง   >> โหลดเอกสารที่นี่ <<
วันที่ประกาศ : 2016-11-07
ภาพป้ายไวนิล อาลัยพ่อหลวง
โหลด : [ 524] ครั้ง   >> โหลดเอกสารที่นี่ <<
วันที่ประกาศ : 2016-09-05
แบบ ปร. ๔,ปร.๕ และ ปร.๖ (แก้ไข วันที่ 10 ตุลาคม 2559)
โหลด : [ 669] ครั้ง   >> โหลดเอกสารที่นี่ <<
วันที่ประกาศ : 2016-06-15
คู่มือการติดตั้ง-Cloud 8 Ubuntu 14.04
โหลด : [ 1183] ครั้ง   >> โหลดเอกสารที่นี่ <<
วันที่ประกาศ : 2016-05-12
เอกสารนายกพบเพื่อนครู 13/05/2559
โหลด : [ 585] ครั้ง   >> โหลดเอกสารที่นี่ <<
วันที่ประกาศ : 2016-04-19
เพลง มาร์ชหนองคายบึงกาฬ
โหลด : [ 688] ครั้ง   >> โหลดเอกสารที่นี่ <<
วันที่ประกาศ : 2016-04-19
Logo ตราสัญลักษณ์ งานศิลปหัตกรรมนักเรียน หนองคาย ครั่งที่ 66
โหลด : [ 781] ครั้ง   >> โหลดเอกสารที่นี่ <<
วันที่ประกาศ : 2016-04-02
1 คู่มือดำเนินการประเมิน 2 จัดกิจกรรม 3 แบบบันทึกข้อมูล 4 คู่มือบันทึกข้อมูล แบบรายงานส่ง สพป. เพลงบรรเลงประกอบกิจกรรม
โหลด : [ 886] ครั้ง   >> โหลดเอกสารที่นี่ <<

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1

ถนนบริเวณศูนย์ราชการ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
โทร  0-4241-2692

   
 
 
Username :
  
 
Password :
  
 
 
 
...:::: ขับเคลื่อนโดย Jc-Model-School v.2015. ถูกต้อง php และ CSS.
// If the count down is finished, write some text