วันที่ 15 ตุลาคม 2562  
   
: อัลบั้มภาพกิจกรรม Gallery :


 
 
หน้าที่ :[1]
สพป.นค.1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" วันที่ 12-13 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมหินหมากเป้ง สพป.นค.1
 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1

ถนนบริเวณศูนย์ราชการ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
โทร  0-4241-2692

   
 
 
Username :
  
 
Password :
  
 
 
 
...:::: ขับเคลื่อนโดย Jc-Model-School v.2015. ถูกต้อง php และ CSS.
// If the count down is finished, write some text