วันที่ 23 กันยายน 2562  
   
: อัลบั้มภาพกิจกรรม Gallery :


 
 
หน้าที่ :[1]
โครงการขยายผลงานอาชีพการเพาะเห็ดสู่นักเรียนในกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนสถานศึกษาที่ 13 ภายใต้โครงการ "จัดการเรียนรู้เพื่อสร้างความพร้อมในการประกอบอาชีพของนักเรียนโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ (ขยายโอกาสทางการศึกษา)" ในสังกัด สพฐ. ณ หอประชุมเอนกประสงค์ โรงเรียนบ้านห้วยไซงัว อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1

ถนนบริเวณศูนย์ราชการ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
โทร  0-4241-1332,412691,465318

   
 
 
Username :
  
 
Password :
  
 
 
 
...:::: ขับเคลื่อนโดย Jc-Model-School v.2015. ถูกต้อง php และ CSS.
// If the count down is finished, write some text