วันที่ 23 กันยายน 2562  
   
: อัลบั้มภาพกิจกรรม Gallery :


 
 
หน้าที่ :[1]
ประชุมปฏิบัติการครูสอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง "เทคนิคการสอนภาษาไทยสู่การอ่านคล่องเขียนคล่องเพื่อยกผลสัมฤทธิ์ NT" ตามโครงการพัฒนาการเรียนสู่ความเป็นเลิศกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ณ ห้องประชุม หินหมากเป้ง สพป.นค.1
 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1

ถนนบริเวณศูนย์ราชการ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
โทร  0-4241-1332,412691,465318

   
 
 
Username :
  
 
Password :
  
 
 
 
...:::: ขับเคลื่อนโดย Jc-Model-School v.2015. ถูกต้อง php และ CSS.
// If the count down is finished, write some text