วันที่ 18 มกราคม 2563  
   
: อัลบั้มภาพกิจกรรม Gallery :


 
 
หน้าที่ :[1]
จังหวัดหนองคาย มอบรางวัลเสริมคนดีมีคุณธรรม ประจำปี 2560 มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า ฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมป์ ซึ่งมีพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชานิทัดดามาตุ ทรงเป็นองค์ประธาน จังหวัดหนองคาย โดย นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นตัวแทนมูลนิธิ ฯ มอบแก่ นางสาวมาลาตี ขันตี ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1

ถนนบริเวณศูนย์ราชการ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
โทร  0-4241-2692

   
 
 
Username :
  
 
Password :
  
 
 
 
...:::: ขับเคลื่อนโดย Jc-Model-School v.2015. ถูกต้อง php และ CSS.