วันที่ 14 ตุลาคม 2562  
   
Untitled Document
  กลุ่มอำนวยการ
  กลุ่มบริหารงานบุคคล
  กลุ่มนิเทศติดตามฯ
  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
  กลุ่มตรวจสอบภายใน
  กลุ่มกฎหมายและคดี
  กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
  Data : - กลุ่มบริหารงานบุคคล
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1

ถนนบริเวณศูนย์ราชการ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
โทร  0-4241-2692

   
 
 
Username :
  
 
Password :
  
 
 
 
...:::: ขับเคลื่อนโดย Jc-Model-School v.2015. ถูกต้อง php และ CSS.
// If the count down is finished, write some text