วันที่ 14 ธันวาคม 2561  
   
Untitled Document
ภาพกิจกรรม/PHOTO
ผอ.สพป.นค.1 เปิดกีฬาสีภายในโรงเรียนอนุบาลหนองคาย...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.นค.1 ร่วมต้อนรับและรับฟังนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.นค.1 ร่วมรับฟังนโยบายของรัฐบาล ในการประชุมคณะรัฐ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.นค.1 ร่วมเปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม ...
ภาพทั้งหมด : 8
5 ธันวาคม 2561 ...
ภาพทั้งหมด : 16
สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินกิจกรรมการแข่งขันกีฬา ?สพฐ.เกมส...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 เปิดโครงการยกระดับคุณภาพการจัดการเ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 "รับชม พุธเช้า ข่าวสพฐ." 21.11.2561...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมทำบุญกฐินกับอบจ.หนองคาย...
ภาพทั้งหมด : 4
สพป.หนองคาย เขต 1 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินกิจกรรมเคารพธงชาติและกล่าวคำปฏิ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.นค.1 จัดกิจกรรม ?งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมทอดถวาย ผ้าพระกฐินวัดถ้ำฮ้าน อ.โพ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมชม"พุธเช้า ข่าวสพฐ." วันพุธที่ 14...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินกิจกรรมเคารพธงชาติและกล่าวคำปฏิ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินกิจกรรมชุมนุมลูกเสือต้านภัยยาเส...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.นค.1 ร่วมทอดกฐินพระราชทาน วัดโพธิ์ชัย พระอารามหล...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 รับการรายงานตัวครูผู้ช่วย...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 "รับชม พุธเช้า ข่าวสพฐ." 31.10.61...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินกิจกรรมเคารพธงชาติและกล่าวคำปฏิ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงาน...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 "รับชม พุธเช้า ข่าวสพฐ." 24.10.61...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมทำบุญตักบาตรบำเพ็ญกุศล เนื่องในว...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินกิจกรรมเคารพธงชาติและกล่าวคำปฏิ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 จัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการขั...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 "รับชม พุธเช้า ข่าวสพฐ." 17.10.61...
ภาพทั้งหมด : 8
หลวงพ่อจันมี อนาลโย วางศิลาฤกษ์อาคารอนาลโยเมตตาอาคารเรี...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.นค.1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลดารณี ท่าบ่อ จังหวั...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 เยี่ยมกิจกรรมงานมหกรรมความสามารถทา...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 "รับชม พุธเช้า ข่าวสพฐ." 10.10.61...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 อบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.นค.1 ประชุมคณะทำงานวิจัยพัฒนาประสิทธิภาพพัฒนาคุณ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 เยี่ยมกิจกรรมงานมหกรรมความสามารถทา...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ให้การต้อนรับหน่วยงานสันติภาพสหรัฐ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ?ร่วมรับชมพุธเช้า ข่าวสพฐ.?...
ภาพทั้งหมด : 8
พระครูสุทธิญาณโสภณ มอบอาคารห้องสมุดวรลาโภอนุสรณ์...
ภาพทั้งหมด : 8
ถวายการต้อนรับเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต กรรมการมหาเถรสม...
ภาพทั้งหมด : 8
รมว.ศธ มอบโล่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่ราชการพร้อมมอบนโยบาย...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 "รับชม พุธเช้า ข่าวสพฐ." 26.09.2561...
ภาพทั้งหมด : 8
เลขาธิการ กพฐ. มอบโล่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีผลง...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาใน...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินกิจกรรมเคารพธงชาติและกล่าวคำปฏิ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียน และส...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 "รับชม พุธเช้า ข่าวสพฐ." 19.09.2561...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 จัดการประชุมแนวทางการประเมินตนเอง (SA...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.นค.1 มอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่นักเรียนและผู้ป...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินกิจกรรมเคารพธงชาติและกล่าวคำปฏิ...
ภาพทั้งหมด : 8
พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี และประธานกรรมการบริ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 เชิญร่วมทำบุญซื้อกระถางธูป ถวายพระอาจ...
ภาพทั้งหมด : 0
สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาภาครัฐ ครั้งท...
ภาพทั้งหมด : 16
สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมชม"พุธเช้า ข่าวสพฐ." วันพุธที่ 5 ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.นค.1 นำข้าราชการในสังกัดเข้านมัสการกราบขอบพระคุณ...
ภาพทั้งหมด : 2
สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินการประชุมการดำเนินงานและพัฒนาคุ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.นค.1 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านนาอ่างสร้างอ่าง อำ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.นค.1 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ อำเภอสระ...
ภาพทั้งหมด : 8
การประชุมการปฏิบัติการการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ค...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.นค.1 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านพานพร้าว อำเภอศรีเ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินการประชุมการปฏิบัติการการยกระดั...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินกิจกรรมการฝึกอบรมค่ายทักษะชีวิต...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.นค.1 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านวังยาง อำเภอเมือง ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.นค.1 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านเมืองบาง อำเภอเมือ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.นค.1 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านเบิดวิทยา อำเภอเมื...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.นค.1 เป็นประธานเปิดงาน "เปิดบ้านวิชาการและนิทรรศ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 "รับชม พุธเช้า ข่าวสพฐ." 22.08.61...
ภาพทั้งหมด : 8
สพฐ.ติดตามโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านหนอง...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.นค.1 เฝ้าระวัง ติดตามน้ำโขงล้นตลิ่ง...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.นค.1 อบรมสัมมนา เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับปร...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 จัดประชุมโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 จัดประชุมโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 จัดประชุมโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ....
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านฟ้าประทาน อ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านซำเจียง-ดงป...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนพัฒนาคำแก้ว อำเ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนชุมชนบ้านหม้อ อ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 "รับชม พุธเช้า ข่าวสพฐ." 08.08.2561...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.นค.1 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนเบญจภาค...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินกิจกรรมเคารพธงชาติและกล่าวคำปฏิ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินโครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม น้อ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเน...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.นค.1 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนโนนดู่โพนหวายประชาสรรค...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.นค.1 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนฝางวิทยา อำเภอสระใคร จ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.นค.1 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนหนองบัววิทยา อำเภอสระใ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.นค.1 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนฉันทนาวัณรถ อำเภอสระใค...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.นค.1 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านห้วทราย อำเภอศรีเช...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.นค.1 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านห้วยไซงัว อำเภอสัง...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านผาตั้ง อำเภอ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านปากโสม...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมคณะทำงานการติดตามและประเมินผลกา...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 จัดพิธีลงนามถวายพระพรและพิธีถวายสัตย์...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมกับจังหวัดหนองคาย พิธีลงนามถวายพร...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระรา...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมดำเนินกิจกรรมทำความสะอาด Big Clea...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินกิจกรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรมคุ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 จัดการประชุมชี้แจงการจัดทำรายงานผลการ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินกิจกรรมเคารพธงชาติและกล่าวคำปฏิ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินกิจกรรมแข่งขันกีฬานักเรียนประถม...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสพป.อำนาจเจริญ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.นค.1 มอบถ้วยรางวัลชนะเลิศกีฬาตะกร้อ งานแข่งขันกี...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมประชุมทางไกล โครงการอาหารกลางวัน ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมชมและประชุมทางไกล "พุธเช้า ข่าวสพ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 มอบนโยบายการปฏิบัติงาน กลุ่มเครือข...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 รับการตรวจราชการ ประธานคณะกรรมการตรว...
ภาพทั้งหมด : 8
"พุธเช้า ข่าวสพฐ." วันพุธที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาภาครัฐ ครั้งท...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินการประชุมโครงการพัฒนาบุคลากรกลุ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินกิจกรรมเคารพธงชาติและกล่าวคำปฏิ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 มอบนโยบายการปฏิบัติงาน กลุ่มเครือข...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 มอบนโยบายการปฏิบัติงาน กลุ่มเครือข...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมชม"พุธเช้าข่าวสพฐ." 4 กรกฎาคม 25...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 จัดพิธีวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินกิจกรรมโครงการลูกเสือต้านภัยยา...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.นค.1 ร่วมกิจกรรมเดินวิ่งมินิมาราธอนต่อต้านยาเสพต...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 จัดการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันคล้ายว...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมสำรวจและยืนยันรายชื่อโรงเรียนปร...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมประชุมทางไกล โรงเรียนคุณธรรม สพฐ....
ภาพทั้งหมด : 8
"พุธเช้า ข่าวสพฐ." วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานนิเทศ ตรวจสอ...
ภาพทั้งหมด : 8
"พุธเช้า ข่าวสพฐ." วันพุธที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2561...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.นค.1 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด อำเภอท่าบ่อ จ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินกิจกรรม ?ประชารัฐร่วมใจ ปลูกต...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 การอบรมการประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลา...
ภาพทั้งหมด : 8
โรงเรียนบ้านผาตั้ง ดำเนินกิจกรรมงานสภานักเรียน การเลือก...
ภาพทั้งหมด : 8
รร.บ้านเดื่อทุ่งสวรรค์จัดกิจกรรม 3 in day ครับ..(พิธีไห...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย จัดก...
ภาพทั้งหมด : 8
โรงเรียนบ้านโคกคอน ดำเนินกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษ...
ภาพทั้งหมด : 8
โรงเรียนบ้านผาตั้ง ดำเนินกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา...
ภาพทั้งหมด : 8
โรงเรียนเหล่าฝ้ายผดุงวิทย์ จัดกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหร...
ภาพทั้งหมด : 4
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 2561 โรงเรียนบ้านเมืองบาง อำเภ...
ภาพทั้งหมด : 4
โรงเรียนบ้านท่ากฐินจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ปี...
ภาพทั้งหมด : 4
โรงเรียนบ้านขุมคำประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา พร้อมร่วมกัน...
ภาพทั้งหมด : 4
โรงเรียนบ้านโคกคอน ดำเนินกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 จัดการประชุมคณะกรรมการตัดสิน ประกวด ก...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 จัดกิจกรรมการประกวดแถวลูกเสือ เนตรนาร...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.นค.1 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนคำโป้งเป้งโคตรธิสารวิท...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 เป็นประธานเปิดประชุมข้าราชการครูแล...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมชมและประชุมทางไกล "พุธเช้า ข่าวสพ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 กิจกรรมภาคฤดูร้อน ?ว่ายน้ำเพื่อชีวิต?...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 จัดการประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทาง...
ภาพทั้งหมด : 8
โรงเรียนบ้านสาวแล รับการประเมินโรงเรียนปลอดขยะ Zero Was...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้ประจำปีของชา...
ภาพทั้งหมด : 8
โรงเรียนบ้านหนองผือวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ...
ภาพทั้งหมด : 8
โครงการ ?ธรรมะสัญจร? เสริมสร้างไทยนิยม ยั่งยืน ...
ภาพทั้งหมด : 8
พุธเช้าข่าวสพฐ. วันที่ 23 พฤษภาคม 2561...
ภาพทั้งหมด : 8
กิจกรรมดีๆที่โรงเรียนบ้านหม้อเหนือ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.นค.1 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านท่ากฐิน อำเภอศรีเ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.นค.1 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านน้อย อำเภอท่าบ่อ จ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ชื่นชมนักเรียนทำความดี เก็บเงินคนอื่น...
ภาพทั้งหมด : 8
คุณแม่คำเมือง เย็นหน้า มอบโต๊ะญี่ปุ่น สำหรับเด็กอนุบาล...
ภาพทั้งหมด : 2
พระครูประทีป ธรรมารักษ์ วัดประทีปพลีผล มอบพระพุทธรู...
ภาพทั้งหมด : 2
สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินการตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินกิจกรรมเคารพธงชาติและกล่าวคำปฏิ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 จัดอบรมโครงการฝึกครูขับเคลื่อน การจัด...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "ผู้ดำเน...
ภาพทั้งหมด : 12
โรงเรียนบ้านโคกคอน ดำเนินกิจกรรมสวดมนต์ ไหว้พระ เจริญจ...
ภาพทั้งหมด : 8
โรงเรียนบ้านหม้อเหนือ(หลวงปู่เหรียญอุปถัมป์) คณะศิษย์เ...
ภาพทั้งหมด : 4
โรงเรียนบ้านเทานาบอนวันแรกของการเปิดเทอมใหม่...
ภาพทั้งหมด : 4
โรงเรียนน้ำสวยมิตรภาพที่ 19 จัดกิจกรรมรับลูกชายลูกสาวค...
ภาพทั้งหมด : 4
โรงเรียนบ้านหนองนาง เปิดเรียนวันแรก ปีการศึกษา 2561...
ภาพทั้งหมด : 2
โรงเรียนบ้านหม้อเหนือ(หลวงปู่เหรียญอุปถัมป์) เปิดเรียนว...
ภาพทั้งหมด : 4
เปิดเรียนวันแรก ณ รร.บ้านท่ากฐิน มอบเกียรติบัตรนักเรียน...
ภาพทั้งหมด : 4
เปิดเทอมวันแรก 16 พค.61 การจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ...
ภาพทั้งหมด : 4
โรงเรียนบ้านขุมคำเปิดทำการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2...
ภาพทั้งหมด : 8
โรงเรียนเหล่าฝ้ายผดุงวิทย์ จัดกิจกรรมเปิดเรียนวันแรกของ...
ภาพทั้งหมด : 8
โรงเรียนบ้านโคกคอน จัดกิจกรรมรับน้องใหม่ อนุบาล 2 และนั...
ภาพทั้งหมด : 8
"พุธเช้า ข่าวสพฐ." วันพุธที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาภาคร...
ภาพทั้งหมด : 16
อบรมเยาวชนผู้นำกิจกรรมมุท (MOT YONG MOTivators training...
ภาพทั้งหมด : 8
ร่วมประชุมทางไกล ในการจัดอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดา...
ภาพทั้งหมด : 12
ร่วมชม"พุธเช้าข่าวสพฐ." 9 พฤษภาคม 2561...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1ดำเนินกิจกรรมค่ายส่งเสริมรักการอ่าน คร...
ภาพทั้งหมด : 12
กิจกรรมเคารพธงชาติ วันจันทร์ที่ 7 พ.ค.2561...
ภาพทั้งหมด : 8
"พุธเช้าข่าวสพฐ." 2 พฤษภาคม 2561...
ภาพทั้งหมด : 8
อบรมเชิงปฏิบัติการ การปรับปรุงหลักสูตรสาระ วิทยาศาสตร์ ...
ภาพทั้งหมด : 12
ผอ.สพป.นค.1 ร่วมฌาปณกิจ คุณครูสุรัตน์ สีนวน...
ภาพทั้งหมด : 8
"พุธเช้า ข่าวสพฐ." วันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 วันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561 ...
ภาพทั้งหมด : 8
พุธเช้าข่าวสพฐ. 4 เมษายน 2561...
ภาพทั้งหมด : 8
การรับเข็ม "เสมาคุณูปการ" และประกาศเกียรติคุณบัตร ผู้ทำ...
ภาพทั้งหมด : 8
ร่วมรับชมพุธเช้า ข่าวสพฐ. 07.03.2561...
ภาพทั้งหมด : 8
พิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ...
ภาพทั้งหมด : 8
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน...
ภาพทั้งหมด : 8
กิจกรรมเคารพธงชาติ จันทร์ที่ 5 มีนาคม 2561...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านไทยสามัคค...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมกิจกรรมวันมาฆบูชา ปี2561...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินกิจกรรมเคารพธงชาติ วันจันทร์ที่...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานมอบโครงการส...
ภาพทั้งหมด : 16
สพป.หนองคาย เขต 1 เลขาธิการ กพฐ.บรรยายพิเศษ สพฐ.ในยุคดิ...
ภาพทั้งหมด : 4
สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมสัมมนาวิชาการศึกษา ?คุณภาพการ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมประกอบพิธีเททองหล่อรูปเหมือน พระส...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 คณะผู้บริหารและบุคลากร รับชมรายการ ?...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินกิจกรรม ?Big Cleaning Day?...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมชี้แจงการดำเนินงานการประเมินคุ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านเดื่อใต้ ...
ภาพทั้งหมด : 4
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสีกายวิทยา...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เว...
ภาพทั้งหมด : 8
เช้าวันศุกร์ที่ 2 ก.พ.2561 คณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านโค...
ภาพทั้งหมด : 8
นาคราช อุ้มลุ่ม ตุ้มโฮม เกมส์ ครั้งที่ 2 ...
ภาพทั้งหมด : 18
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมห้องเรียนเด็กพิเศษเรียน...
ภาพทั้งหมด : 8
ประธานผ้าป่าสามัคคี โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่...
ภาพทั้งหมด : 8
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมป...
ภาพทั้งหมด : 8
โครงการ ?ธรรมะสัญจร?...
ภาพทั้งหมด : 12
สพป.หนองคาย เขต 1 ?วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า? ประจำปี 2...
ภาพทั้งหมด : 12
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล "ป้องกัน...
ภาพทั้งหมด : 8
ประชุมรับฟังนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของ...
ภาพทั้งหมด : 8
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื...
ภาพทั้งหมด : 8
ตรวจเยี่ยมพื้นที อาคารเรียน โรงเรียนบ้านสมสนุกดงหนองบอน...
ภาพทั้งหมด : 8
รับมอบอาคารเรียนและเปิดป้าย อาคารเรียนจตุรพิทธพรชัย ณ โ...
ภาพทั้งหมด : 12
รับชมรายการถ่ายทอดสด ? พุธเช้า...ข่าวสพฐ.? 15 พ.ย.2560...
ภาพทั้งหมด : 8
คณะผู้บริหารสพป.หนองคาย เขต 1 เข้าเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จ...
ภาพทั้งหมด : 12
?วันพระบิดาแห่งฝนหลวง? ประจำปี 2560...
ภาพทั้งหมด : 8
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ...
ภาพทั้งหมด : 12
การประเมินคุณธรรมและโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขต...
ภาพทั้งหมด : 8
จังหวัดหนองคาย มอบรางวัลเสริมคนดีมีคุณธรรม ประจำปี 2560...
ภาพทั้งหมด : 4
วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2560 นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวย...
ภาพทั้งหมด : 8
ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวย...
ภาพทั้งหมด : 8
ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ในวโรกาสที่ สมเด็จพระเจ้าอย...
ภาพทั้งหมด : 8
จังหวัดหนองคาย จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ ถวายเป็นพระราชก...
ภาพทั้งหมด : 8
การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการขยะในสถ...
ภาพทั้งหมด : 8
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสื่อสารและสร้างความเข้าใจเก...
ภาพทั้งหมด : 8
กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษ...
ภาพทั้งหมด : 8
28 กันยายน 2560 วันครบรอบ 100 ปี วันพระราชทานธงชาติไทย...
ภาพทั้งหมด : 8
ประชุมชี้แจงแนวดำเนินการการใช้งบประมาณกองทุนเพื่อโครงกา...
ภาพทั้งหมด : 8
กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษ...
ภาพทั้งหมด : 8
สภากาแฟจังหวัดหนองคาย 19.9.2560...
ภาพทั้งหมด : 8
การประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงคาร PISA พัฒนาผู้เรียนสู่...
ภาพทั้งหมด : 12
กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 13(สังคม 1) มอบดอดารารัตน์ให...
ภาพทั้งหมด : 1
ต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก สพป.สกลนคร เขต 1...
ภาพทั้งหมด : 8
โรงเรียนบ้านสาวแล สพป.นค.1 มอบดอกดารารัตน์สำหรับใช้ใน...
ภาพทั้งหมด : 8
คณะผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา 14 (สังคม...
ภาพทั้งหมด : 6
กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาเมืองหนองคาย กลุ่ม 3 มอบดอกดาราร...
ภาพทั้งหมด : 4
ต้อนรับคณะติดตามเพื่อพัฒนาการบริหารการจัดการศึกษาขั้นพื...
ภาพทั้งหมด : 8
ประชุมสามัญครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มเครือข่ายสถานศ...
ภาพทั้งหมด : 8
โครงการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรีย...
ภาพทั้งหมด : 12
พิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติด้านภาษาไทย ประจำปี 2560...
ภาพทั้งหมด : 16
โครงการส่งเสริมกิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการจัดการพลังงาน ข...
ภาพทั้งหมด : 20
ประชุมปฏิบัติการครูสอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่...
ภาพทั้งหมด : 8
โครงการขยายผลงานอาชีพการเพาะเห็ดสู่นักเรียนในกลุ่มเครือ...
ภาพทั้งหมด : 10
โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้เด็กปฐมวัยร่วมกับพ่อแม...
ภาพทั้งหมด : 8
โครงการพัฒนาการเรียนรู้เด็กปฐมวัยร่วมกับพ่อ แม่และผู้ปก...
ภาพทั้งหมด : 12
กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้เด็กปฐมวัยร่วมกับพ่อแม่และผู้ปกค...
ภาพทั้งหมด : 8
ประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของโรงเรีย...
ภาพทั้งหมด : 8
โครงการคุณธรรม นำความรู้ ในสถานศึกษา ของโรงเรียนราชประช...
ภาพทั้งหมด : 8
หม่อมหลวงปริยดา ดิศกุล เลขานุการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศ...
ภาพทั้งหมด : 8
ประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพ...
ภาพทั้งหมด : 8
นายสุรพงษ์ จำจด ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงพื้...
ภาพทั้งหมด : 8
ร่วมพิธี เฉลิมพระเกียรติ 85 พรรษา มหาราชินี 12 สิงหาคม...
ภาพทั้งหมด : 8
โครงการยุวชนคนคุณธรรม ทำดีเพื่อพ่อ ณ โรงเรียนบ้านโคกคอน...
ภาพทั้งหมด : 8
นักเรียนโรงเรียนห้วยไซงัวรับรางวัลศิลปะระดับโลก ณ ประเท...
ภาพทั้งหมด : 1
วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 17.30 น. สพป.นค.1 ร่วมพิธีเ...
ภาพทั้งหมด : 8
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง...
ภาพทั้งหมด : 10
เชิญร่วมบริจาคช่วยเหลือนักเรียนและโรงเรียนที่ประสบภัยน้...
ภาพทั้งหมด : 4
ครู นักเรียน โรงเรียนบ้านไซงัว ได้ส่งผลงานเข้าร่วมประกว...
ภาพทั้งหมด : 6
การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ประจำปี 2560 ...
ภาพทั้งหมด : 12
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการ กพฐ. ได้เดินทางเข้าตรว...
ภาพทั้งหมด : 8
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานประชุมช...
ภาพทั้งหมด : 8
ประชุม Video Conference เรื่อง ระบบลงทะเบียนและติดตามปร...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.นค.1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพ...
ภาพทั้งหมด : 8
บริษัทไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2560...
ภาพทั้งหมด : 8
โรงเรียนบ้านว่าน ผอ.เฉลิมพล ใยนนท์นำคณะครูและนักเรียน...
ภาพทั้งหมด : 2
โรงเรียนบ้านน้อย นำนักเรียนร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนเทศ...
ภาพทั้งหมด : 2
7 ก.ค.60 โรงเรียนพัฒนาคำแก้ว ร่วมสืบสานประเพณีเทศกาลเข้...
ภาพทั้งหมด : 3
โรงเรียนบ้านคุยนางขาว จัดกิจกรรม เพิ่มเวลารู้ ลดเวลาเรี...
ภาพทั้งหมด : 8
โรงเรียนอนุบาลคอกช้าง จัดงานวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติและ...
ภาพทั้งหมด : 1
โรงเรียนบ้านดงต้อง จัดงานวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ...
ภาพทั้งหมด : 0
โรงเรียนบ้านหม้อเหนือหลวงปู่เหรียญอุปถัมป์ จัดงานวันสถา...
ภาพทั้งหมด : 4
โรงเรียนชุมชนบ้านหม้อร่วมจัดทำดอกดารารัตน์...
ภาพทั้งหมด : 0
กิจกรรม จิตศึกษาพัฒนาปัญญาจากภายใน บูรณาการลดเวลาเรีย...
ภาพทั้งหมด : 6
30 มิถุนายน 2560 นายผดุงเกียรติ รักษ์วรโชติ รองผอ.สพป.น...
ภาพทั้งหมด : 12
จังหวัดหนองคาย จัดงานวันสถาปนาลูกเสือ 1 กรฎาคม 2560...
ภาพทั้งหมด : 16
สพป.นค.1 นายผดุงเกียรติ รักษ์วรโชติ เป็นประธานเปิดโครง...
ภาพทั้งหมด : 8
22 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. นายสุชาติ นพวรรณ ผู้ว่าร...
ภาพทั้งหมด : 4
สพป.นค.1 รับมอบอาคารเรียนกำเหนิดงาม จากหลวงพ่ออินทร์ถวา...
ภาพทั้งหมด : 10
สพป.นค.1 ร่วม เป็นเจ้าภาพ ทอดถวายผ้าป่าเพื่อการศึกษาโร...
ภาพทั้งหมด : 4
สพป.นค.1 ดำเนินการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาภาครัฐ ครั้ง...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 อบรมลูกเสือแกนนำการป้องกันและปราบปราม...
ภาพทั้งหมด : 14
การประชุมปฎิบัติการถอดบทเรียนการตรวจข้อสอบo-netวิชาภาษา...
ภาพทั้งหมด : 5
เช้านี้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันจิตวิทยาความม...
ภาพทั้งหมด : 9
โครงการสอนสร้างสรรค์ ศิลป์สร้างสุข...
ภาพทั้งหมด : 20
กลุ่มเครือข่าย14 จัดค่ายภาษาอังกฤษ...
ภาพทั้งหมด : 20
ชี้แจงการจัดสอบ NT...
ภาพทั้งหมด : 28
รองนายกรัฐมนตรีตรวจราชการที่ จ.หนองคาย...
ภาพทั้งหมด : 10
บันทึกข้อมูลการประเมินการอ่านออกเขียนได้ ปีการศึกษา2559...
ภาพทั้งหมด : 10
ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูต...
ภาพทั้งหมด : 12
ประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพภาคี เครือข่ายต่อต้านการทุจริต...
ภาพทั้งหมด : 63
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำมาตรฐาน ตัวชี้วัด และเกณฑ์...
ภาพทั้งหมด : 11
ประชุมกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา...
ภาพทั้งหมด : 15
สพป.นค.1ร่วมพิธีทำบุญฉลองอายุวัฒนมงคลเจ้าคุณน้อย...
ภาพทั้งหมด : 17
หนองคาย-บึงกาฬ ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถก...
ภาพทั้งหมด : 12
ริบบิ้นไว้ทุกข์จากใจ สพป.นค.1 แจกจ่ายถึงมือพี่น้องชาวหน...
ภาพทั้งหมด : 11
สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมกันจัดทำริบบิ้นไว้ทุกข์ แจกจ่ายป...
ภาพทั้งหมด : 14
ผลงานนักเรียนรางวัลศิลปะเหรียญทองระดับโลก...
ภาพทั้งหมด : 15
สอบบรรจุครูหนองคาย ยืนยันโปร่งใสทุกขั้นตอน...
ภาพทั้งหมด : 20
สพป.นค.1 เยี่ยมบ้านนักเรียน...
ภาพทั้งหมด : 10
มอบนโยบายการจัดการศึกษา รร.บ้านศรีเชียงใหม่...
ภาพทั้งหมด : 12
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดหนองคาย...
ภาพทั้งหมด : 26
บรรยากาศการเดินรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิออกเ...
ภาพทั้งหมด : 17
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาภาครัฐ ครั้งที่ 4/2559...
ภาพทั้งหมด : 20
ถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ...
ภาพทั้งหมด : 6
การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการเรี...
ภาพทั้งหมด : 10
งานศิลปหัดกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่...
ภาพทั้งหมด : 37
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที 66 ขึ้น ณ โรงเรียน อนุบ...
ภาพทั้งหมด : 45
เปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66...
ภาพทั้งหมด : 21
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2559...
ภาพทั้งหมด : 20
การจัดงานประชุมสัมมนายกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 2...
ภาพทั้งหมด : 32
ภาพบรรยากาศ "นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู"...
ภาพทั้งหมด : 27
กิจกรรมมุท (MOT Presenter)...
ภาพทั้งหมด : 14
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (ร.ร บ้านเมืองหมี)...
ภาพทั้งหมด : 17
สืบสานประเพณีสงกรานต์...
ภาพทั้งหมด : 15


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1

ถนนบริเวณศูนย์ราชการ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
โทร  0-4241-1332,412691,465318

   
 
 
Username :
  
 
Password :
  
 
 
 
...:::: ขับเคลื่อนโดย Jc-Model-School v.2015. ถูกต้อง php และ CSS.