วันที่ 24 มกราคม 2563  
   
Untitled Document
ภาพกิจกรรม/PHOTO
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 เป็นประธานประชุมชี้แจงแนวทางการคัด...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 เป็นประธานรับรายงานตัวผู้ผ่านการคั...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงม...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 เป็นประธานพิธีงานวันครู อำเภอศรีเช...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 รวมพลังแต่งดำ คัดค้านไม่ย้าย ไม่โอนไป...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ?ร่วมรับชมพุธเช้า ข่าวสพฐ.? 15.01.63 ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมการพิจารณาจัดสรรอัตราจ้างครูผู้...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านตอแก อำเภอสร...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ลงนามสัญญาความร่วมมือ (MOU)ระหว่างโรง...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 คัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติการจัดกิจกรรมวันเด็...
ภาพทั้งหมด : 12
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 เป็นประธานทอดถวายผ้าป่าสามัคคีและเ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 เป็นประธานรับมอบรถยนต์และมอบเงินร่...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 มอบเงินร่วมสมทบผ้าป่าสามัคคีโรงเรี...
ภาพทั้งหมด : 3
สพป.หนองคาย เขต 1 เลขาธิการ ก.ค.ศ.เปิดกีฬาผู้บริหาร สพป...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 เลขาธิการ ก.ค.ศ.บรรยายพิเศษ งานประชุม...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 เป็นประธานเปิดป้ายการนับถอยหลังการ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติในงานทำบุญ ?บูชาคุณ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านม่วง อำเภอสั...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ประธานประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติง...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ?ร่วมรับชมพุธเช้า ข่าวสพฐ.? 08.01.63 ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนหินโงมวิทยา อำเภ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ประธานประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติง...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านกวดโคกสว่าง ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ประธานประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติง...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 เป็นประธานประชุมอนุกรรมการระดับศูน...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ประธานประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 มอบนโยบายการถอดบทเรียนข้อสอบอัตนัย...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก อำเ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 เป็นประธานรับมอบผ้าป่าเพื่อการศึกษ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 เข้ากราบคารวะและขอพรปีใหม่ พ.ศ.2563 ว...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 เข้าเยี่ยมคารวะและอวยพรปีใหม่ พ.ศ.256...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 เข้าเยี่ยมคารวะและอวยพรปีใหม่ พ.ศ.256...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 มอบโอวาทและอวยพรปีใหม่แก่บุคลากรในสัง...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหมากก่องฝายแ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนหัวหาดวิทยา อำเภ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติงานทอดผ้าป่าเพื่อกา...
ภาพทั้งหมด : 7
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 เป็นประธานเปิดกีฬา ?สพป.นค.1 เกมส์...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 เป็นประธานรับมอบผ้าป่าเพื่อการศึกษ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาบำเห...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัต...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านท่ากฐิน อำเภ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านพัฒนาคำแก้ว ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหัวทราย อำเภ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ?ร่วมรับชมพุธเช้า ข่าวสพฐ.? วันพุธที...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 นำประธาน อก.ศจ.หนองคาย เยี่ยมชมโรง...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านเดื่อทุ่งสวร...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านโนนแดง อำเภอ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 เปิดการอบรมปฐมนิเทศข้าราชการครูบรรจุใ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครู หลักส...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 เป็นประธานประชุมสรุปผลการติดตาม ตร...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและพั...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมคณะกรรมการพิจารณางบประมาณ ปีงบป...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 จัดการแข่งขันกีฬา ? กรีฑา นักเรียน สพ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ?ร่วมรับชมพุธเช้า ข่าวสพฐ.? 18.12.62 ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิ เปรม...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 เยี่ยมชมการแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 รับรายงานตัวผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได...
ภาพทั้งหมด : 7
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเหล่าฝ้ายผดุงวิท...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมลงนาม MOU กับผู้อำนวยการสถานศึ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะติดตามจาก...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมพิธีเปิดและมอบธงสัญลักษณ์ งานศ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 เยี่ยมชมกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหั...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 เปิดงานโครงการกล้าทำดี ยุติการรังแก ?...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 เยี่ยมชมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมน...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ?ร่วมกิจกรรมในช่วงพระราชพิธีเสด็จพระร...
ภาพทั้งหมด : 6
สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติ และเทศบาลเม...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขั...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนชุมชนบ้านปะโค อำ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 จัดกิจกรรมการทดสอบและวัดความสามารถด้า...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติห...
ภาพทั้งหมด : 6
สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมชี้แจงการดำเนินการจัดตั้งงบประม...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 มอบเสื้อ ?งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ?ร่วมรับชมพุธเช้า ข่าวสพฐ.? 04.12.62 ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนป่าสักวิทยา อำเภ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติการประเมินวิทยฐานะ ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองนาง อำเภ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านแสนสุข อำเภอ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านเทวีดอนขม อำ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัต...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ทำบุญ ใส่บาตร ฟังธรรม วัดป่าแก้งใหม่ ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านปากโสม อำเภอ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัต...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมประชุมสัมมนาทิศทางการพัฒนาคุณภาพก...
ภาพทั้งหมด : 12
สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินกิจกรรมออกกำลังกาย ทุกวันพุธของ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินกิจกรรม ?Big Cleaning Day? วันพ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านโคกก่อง อำเภ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติและบรรยายพิเศษ ในพิ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ?ร่วมรับชมพุธเช้า ข่าวสพฐ.? 27.11.62 ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมสรุปผลติดตามการนิเทศ 4 แผนงานโด...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 พระครูสุทธิญาณโสภณ เดินทางมาดูสถานที่...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านโคกสำราญ อำเ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ประธานฌาปนกิจศพคุณยายบุญ จันทรเสน...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านนาอ่างสร้างอ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 จัดพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสดุดี ?วันสม...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 จัดกิจกรรม ?ปั่นปันรัก เพื่อน้องกินอิ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 วางพวงหรีด คุณยายบุญ จันทรเสนี วัน...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านเมืองหมี "พร...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 เยี่ยมกีฬากลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาท...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา ?บัวช...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมสรุปผลติดตามการนิเทศ 4 แผนงานโด...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านเบิดวิทยา อำ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินกิจกรรมออกกำลังกาย วันพุธที่ 20...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาล...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านนาฮีนุเคราะห...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านวังยาง อำเภอ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านเมืองบาง อำเ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ?ร่วมรับชมพุธเช้า ข่าวสพฐ.? 20.11.62 ...
ภาพทั้งหมด : 10
สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงาน ?วันส...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมสรุปผลติดตามการนิเทศ 4 แผนงานโด...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลหนองคาย อำ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนาดคุรุราษฎ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนธนากรสงเคราะห์ อ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมสรุปผลติดตามการนิเทศ 4 แผนงานโด...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนชุมชนบ้านถ่อน อำ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนโคกคำทุ่งสว่างวิ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณโ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมสรุปผลติดตามการนิเทศ 4 แผนงานโด...
ภาพทั้งหมด : 12
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนชุมชนบ้านโพนสา อ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านท่ามะเฟือง อ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมพิธี ?วันพระบิดาแห่งฝนหลวง? ประจำ...
ภาพทั้งหมด : 6
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านนาโพธิ์ อำเภ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองปลาปากจำ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสำนักงานสลากกินแ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ?ร่วมรับชมพุธเช้า ข่าวสพฐ.? 13.11.62 ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอาโอยาม่า 2 อำเภ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านดอนขนุนพัฒนา...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 พบเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา ค...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 มอบรถยนต์ราชการแก่โรงเรียนในสังกัด วั...
ภาพทั้งหมด : 6
สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขต...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนโรงเรียนน้ำสวยมิ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ?ร่วมรับชมพุธเช้า ข่าวสพฐ.? 06.11.62 ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ปรับปรุง ตกแต่ง ภูมิทัศน์ ใหม่...
ภาพทั้งหมด : 12
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านโคกแมงเงา อำ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านพร้าวเหนือ อ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 เยี่ยมไข้ ดร.วีรพล สารบรรณ วันอังคารท...
ภาพทั้งหมด : 4
สพป.หนองคาย เขต 1 รับการตรวจเยี่ยม นายอัมพร พินะสา รอง...
ภาพทั้งหมด : 4
สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านสร้างพอก อำเภอเ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมผู้รับผิดชอบการแข่งขันกีฬา ? กร...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินกิจกรรมออกกำลังกาย วันพุธที่ 30...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการพร้อมการจั...
ภาพทั้งหมด : 12
สพป.หนองคาย เขต 1 ?ร่วมรับชมพุธเช้า ข่าวสพฐ.? 30.10.62 ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมแสดงสัญลักษณ์คัดค้านร่าง พ.ร.บ.กา...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 เป็นประธานพิธีฌาปณกิจศพนายกิณกร มะ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม นายกิณกร มะตนเด...
ภาพทั้งหมด : 12
สพป.หนองคาย เขต 1 การประชุมผู้รับผิดชอบผู้ตัดสินกีฬานัก...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมผู้บริหารและศึกษานิเทศก์ในสังกั...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2562 วันอาทิตย์ที่ 2...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ สมโภชองค์กฐิน ประจำ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมสภากาแฟสัญจร จังหวัดหนองคาย (Morn...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันปิยมหาราช วันพ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในเขตอำเภอสังคม จัง...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย ร่วมสัมมนารับฟังความคิดเห็น (ร่าง) พระราชบั...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย ประชุมเกลี่ยอัตราลูกจ้าง สังกัด สพป.หนองคาย...
ภาพทั้งหมด : 7
สพป.หนองคาย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล เนื่องในวั...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 เป็นประธานฌาปนกิจ คุณยายหนูสิน ป้อ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินกิจกรรม ?Big Cleaning Day? วันพ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ?ร่วมรับชมพุธเช้า ข่าวสพฐ.? วันพุธที่...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 เป็นประธานรับมอบผ้าป่าเพื่อการศึกษ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 รับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าฝึกปฏิ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 รับมอบอุปกรณ์การศึกษา จาก บริษัท ว...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมสร้างความเข้าใจในการเตรียมความพ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ?ร่วมรับชมพุธเช้า ข่าวสพฐ.? 09.10.62 ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมบริจาคช่วยเหลือนักเรียนและโรงเรีย...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมบริจาคช่วยเหลือนักเรียนและโรงเรีย...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 เป็นประธานฌาปนกิจ นายเคื่อม คำสอนท...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 รับรายงานครูผู้ช่วย ?โครงการผลิตครูเพ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินการประชุมคณะกรรมการการบริหารจัด...
ภาพทั้งหมด : 8
วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. เยี่ยมคารว...
ภาพทั้งหมด : 6
สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินงานอบรมเชิงปฏิบัติการ ?การใช้เค...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเนินพระเนาว์วิทยา อ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 จัดอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาโครงกา...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ?ร่วมรับชมพุธเช้า ข่าวสพฐ.? วันพุธที่...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ก้าวใหม่กับการใช้เทคโนโลยี ในการลงเวล...
ภาพทั้งหมด : 6
สพป.หนองคาย เขต 1 กราบมุทิตาสักการะ ?พระครูสุทธิญาณโสภณ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านสังกะลีนาขาม...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าท...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าท...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านเวียงคุก อำเ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าท...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมสร้างความเข้าใจในการเตรียมความพ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าท...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าท...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านศูนย์กลาง อำ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านน้ำทอน อำเภอ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าท...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าท...
ภาพทั้งหมด : 8
รองเลขาธิการ กพฐ. เปิดการประชุมสัมมนาและมอบประกาศเกียรต...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 มอบเงินช่วยเหลือ แก่ครอบครัวนักเรียนป...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองหมื่น อำเภอ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าท...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าท...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าท...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าท...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ?ร่วมรับชมพุธเช้า ข่าวสพฐ.? 18.09.62 ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านเดื่อ อำเ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 มอบเงินช่วยเหลือ แก่ครอบครัวนักเรียนป...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าท...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าท...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม เผยแพร่ประชาสัมพั...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อน...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านดอนขนุนพัฒนา...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 เยี่ยมการเตรียมการจัดนิทรรศการ ?มั...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านนาคลอง อำเภอเมื...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลา...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ และแลกเปลี่...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมสภากาแฟจังหวัดหนองคาย ประจำเดือนก...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสพป.ขอนแก่น เ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ?ร่วมรับชมพุธเช้า ข่าวสพฐ.? 11.09.62...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 วิทยากรบรรยาย ?ยุทธศาสตร์การยกระดั...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติเปิดโครงการรณรงค์เพ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิ์ผลการป...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.พป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองแวง อำเภอ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.พป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองผือ อำเภอ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาบุคลากร ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงา...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ?ร่วมรับชมพุธเช้า ข่าวสพฐ.? 04.09.62 ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมพิธิเปิดโครงการแลกเปลี่ยนเรียน...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พ...
ภาพทั้งหมด : 4
ผอ.พป.หนองคาย เขต 1 เป็นประธานรับมอบผ้าป่าเพื่อการศึกษา...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวช...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 เยี่ยมชมกิจกรรม ?งานศิลปหัตถกรรมนั...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป....
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินกิจกรรม ?งานศิลปหัตถกรรมนักเรีย...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านน้อย อำเภ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านโพนศิลางา...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธร...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ?ร่วมรับชมพุธเช้า ข่าวสพฐ.? 28.08.62...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ติดตาม เฝ้าระวังระดับน้ำและตรวจเยี...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ติดตาม เฝ้าระวังระดับน้ำและตรวจเยี...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ติดตาม เฝ้าระวังระดับน้ำและตรวจเยี...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการเสริมสร้...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก ?ครูดีในดวงใ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถา...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.ร้อยเอ็ด ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมคณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนัก...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ออกติดตามน้ำฝน-น้ำป่าไหลท่วมโรงเรี...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ?ร่วมรับชมพุธเช้า ข่าวสพฐ.? 21.08.62...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองบ่อ อ...
ภาพทั้งหมด : 4
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านโคกป่าฝาง...
ภาพทั้งหมด : 4
สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา ใ...
ภาพทั้งหมด : 4
สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบวิชา...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ?ร่วมรับชมพุธเช้า ข่าวสพฐ.? 14.08.62...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ให้การต้อนรับ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมพิธีทำบุญ ตักบาตรพร้อมร่วมพิธีลงน...
ภาพทั้งหมด : 4
สพป.หนองคาย เขต 1 อบรมพัฒนาความรู้ทางวิชาการ การเตรียมค...
ภาพทั้งหมด : 4
สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมติดตามการนิเทศ 4 แผนงานโดยใช้พื...
ภาพทั้งหมด : 4
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนชุมชนบ้านหม้อ อำ...
ภาพทั้งหมด : 4
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านขุมคำ อำเภอศ...
ภาพทั้งหมด : 4
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนพระพุทธบาทเทสรัง...
ภาพทั้งหมด : 4
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านวังน้ำมอก อ...
ภาพทั้งหมด : 4
สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ครั้งที่ 1/...
ภาพทั้งหมด : 4
สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมติดตามการนิเทศ 4 แผนงานโดยใช้พื...
ภาพทั้งหมด : 4
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลสังคม อำเภ...
ภาพทั้งหมด : 4
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านเทพประทับ...
ภาพทั้งหมด : 4
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านฟ้าประทาน อำ...
ภาพทั้งหมด : 4
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ประธานต้อนรับคณะประเมินโรงเรียนวิถ...
ภาพทั้งหมด : 4
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนพระพุทธบาทเทสรัง...
ภาพทั้งหมด : 4
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ประธานเปิดกิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟ งา...
ภาพทั้งหมด : 4
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ประธานต้อนรับคณะประเมินโรงเรียนวิถ...
ภาพทั้งหมด : 4
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ประธานต้อนรับคณะประเมินโรงเรียนวิถ...
ภาพทั้งหมด : 4
สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พ...
ภาพทั้งหมด : 4
สพป.หนองคาย เขต 1 อบรมพัฒนาความรู้ทางวิชาการ การเตรียมค...
ภาพทั้งหมด : 4
รองผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ประธานต้อนรับคณะประเมินโรงเรียน...
ภาพทั้งหมด : 4
สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมประชุมให้คำแนะนำปรึกษาผู้อำนวยการ...
ภาพทั้งหมด : 0
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านดงเว้นดงเจริ...
ภาพทั้งหมด : 4
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 เยี่ยมชมการจัดงานมหกรรมความสามารถท...
ภาพทั้งหมด : 4
สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมติดตามการนิเทศ 4 แผนงานโดยใช้พื...
ภาพทั้งหมด : 4
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน...
ภาพทั้งหมด : 4
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านสมสนุกดงหนอง...
ภาพทั้งหมด : 4
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านฝางวิทยา...
ภาพทั้งหมด : 4
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหมากหุ่งขี้เ...
ภาพทั้งหมด : 4
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนฉันทนาวัณรถ อำเภ...
ภาพทั้งหมด : 0
ผอ.สพป.นค.1 เปิดโครงการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองใส่ใจสั...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมกิจกรรมทำบุญ ตักบาตรและพิธีลงนาม...
ภาพทั้งหมด : 12
สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมประชุมและรับฟังนโยบายผู้ตรวจราชกา...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมให้คำแนะนำปรึกษาผู้อำนวยการสถาน...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ?ร่วมรับชมพุธเช้า ข่าวสพฐ.? 24.07.62...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ศึกษาดูงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม สพ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ศึกษาดูงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม สพ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านผาตั้ง ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน เจ้าอ...
ภาพทั้งหมด : 4
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน หลวงพ...
ภาพทั้งหมด : 0
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน พระคร...
ภาพทั้งหมด : 4
สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมประชุมการนิเทศโดยใช้พื้นที่เป็น...
ภาพทั้งหมด : 8
อนุบาลหนองคาย รับมอบสนามเด็กเล่นเพื่อการเรียนรู้ : You?...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตามเชิงประจ...
ภาพทั้งหมด : 8
พระครูภาวนาธรรมโฆสิต เยี่ยมกิจกรรมสวดมนต์ปฏิบัติธรรมทุก...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมิน ?โร...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนจันทราราม ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ?ร่วมรับชมพุธเช้า ข่าวสพฐ.? 10.07.62...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนโนนดู่โพนหวาย...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ออกติดตามการเตรียมการรับการประเมิน...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาพี่เลี้ยงที่...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 นำบุคลากรในสังกัดร่วมพิธีรำบรมราชาภิเ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ออกติดตาม ?การแก้ปัญหาการอ่านการเข...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ออกติดตาม ?การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินกิจกรรมเคารพธงชาติและกล่าวคำปฏิ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 จัดกิจกรรม ?ปั่นปันรัก เพื่อน้องกินอ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 จัดกิจกรรมทำบุญ ตักบาตร เนื่องในโอกาส...
ภาพทั้งหมด : 4
สพป.หนองคาย เขต 1 หนองคาย ซ้อมรำร่วมกิจกรรม "รำบรมราชาภ...
ภาพทั้งหมด : 4
สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมงานฌาปนกิจคุณแม่คำสงค์ มธิโตปะโณ ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 รับการตรวจเยี่ยม ติดตาม คณะที่ปรึกษาค...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายการ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ?ร่วมรับชมพุธเช้า ข่าวสพฐ.? 26.06.62...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ออกติดตามการประเมิน คัดกรองการอ่านออก...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.สุโขทัย เ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำเอกสารประกอ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 19.06.62...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมชี้แจงการรายงานผลการติดตาม ประเ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมเพื่อจัดทำข้อมูลสภาพสถานศึกษา ป...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ?ร่วมรับชมพุธเช้า ข่าวสพฐ.? 19.06.62...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมคณะกรรมการจัดงานวันคล้ายวันสถาป...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยม ติดตามอาหารกลางวันโรงเรียน...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยม ติดตามโครงการอ่านออก เข...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านบ่อแปบหนองหญ้าม...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดพระธาตุบังพวน...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนมะเขือดอนหมูโพธิ์ทอ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนหนองผือวิทยาคม...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินกิจกรรมเคารพธงชาติและกล่าวคำปฏิ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาบริษัทไทยปาร์คเ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคายเขต 1 ร่วมพิธีส่งมอบสนามฟุตบอล โครงการ อล...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 12.06.62...
ภาพทั้งหมด : 8
มูลนิธิ C.C.F มอบทุนการศึกษาเด็กและเยาวชน สังกัด สพป.หน...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ?ร่วมรับชมพุธเช้า ข่าวสพฐ.? 12.06.62...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 จัดกิจกรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ....
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัวนายเศรษฐ...
ภาพทั้งหมด : 2
สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินกิจกรรมเคารพธงชาติและกล่าวคำปฏิ...
ภาพทั้งหมด : 4
สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.นค.1 เข้าร่วมประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ?ร่วมรับชมพุธเช้า ข่าวสพฐ.? 29.05.62...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนในช่...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 จัดแถลงข่าว โครงการ ?ปั่นปันรัก เพื่...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษาประจำเดือน ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 อบรม ?การช่วยเหลือนักเรียนที่มีภาวะเ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 รับการตรวจเยี่ยม ติดตามจากคณะศูนย์สุ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 รับการตรวจเยี่ยม ติดตามจากคณะกรรมการต...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมติดตามอาหารกลางวันโรงเรียนอ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ?ร่วมรับชมพุธเช้า ข่าวสพฐ.? 22.05.62...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านเบิดวิทยา...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 มอบเงินช่วยเหลือ สิ่งของเครื่องใช้แก่...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 รับมอบเงินกองทุนช่วยเหลือครูและบุค...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 รับมอบอาคารเรียน ?อนาลโยเมตตา?หลวง...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะอาชีพนักเรี...
ภาพทั้งหมด : 8
โรงเรียนบ้านโคกคอน ดำเนินกิจกรรมในวันเปิดเทอมใหม่ ปีการ...
ภาพทั้งหมด : 8
เปิดเรียนวันแรก ปีการศึกษา 2562 ผู้ปกครองและนักเรียน ตื...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรม หลักสูตรพั...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมงานบำเพ็ญกุศลฉลองอายุวัฒนมงคล ครบ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 มอบนโยบายการปฏิบัติราชการ บุคลากรใ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านสาวแล...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมประชุมขับเคลื่อนแผนปฏิรูปด้านก...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมกิจกรรมเนื่องในงานพระราชพิธีบรมรา...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมกิจกรรมเนื่องในงานพระราชพิธีบรมรา...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมกิจกรรมเนื่องในงานพระราชพิธีบรมรา...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ก...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 จัดกิจกรรม Big Cleaning Day...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ให้โอวาทและมอบนโยบายแก่ผู้เข้าประช...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 เดินทางเข้ารับตำแหน่งที่ สพป.หนองค...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมชม"พุธเช้า ข่าวสพฐ." วันพุธที่ 24...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินกิจกรรมเคารพธงชาติและกล่าวคำปฏิ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ?ร่วมรับชมพุธเช้า ข่าวสพฐ.? 17.04.62...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ประธานปิดการ ?โครงการบรรพชาสามเณรภ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมพิธีเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันแล...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 จัดกิจกรรม ?สืบสาน สานต่อประเพณีสงกรา...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมพิธี ?วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 รับโล่เกียรติคุณ จากกระทรวงศึกษาธิ...
ภาพทั้งหมด : 4
สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ต้อนรับนักเรียนโครงการ ?สามัคคีสัมพัน...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ต้อนรับนักเรียนโครงการ ?สามัคคีสัม...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมงาน ?สามัคคีสัมพันธ์ สานฝันห้อ...
ภาพทั้งหมด : 4
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติงานประเมิน ผอ.กศน....
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์เชิญชวนไปใช้สิท...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมการก่อสร้างอาคารโรงเรียน...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 มอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนโรงเรียนโนนส...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมสภากาแฟจังหวัดหนองคาย...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมรับชมการประชุมทางไกล...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 มอบระเบียนเรียนแสดงผลการเรียนนักเร...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคายเขต 1 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคายเขต 1 ได้นำอุปกรณ์ สิ่งของ เครื่องใช้ในคร...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคายเขต 1 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านนาน้ำพาย...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคายเขต 1 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหม้อเหนือ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคายเขต 1 ประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยแล...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณวีรชนรำลึกวีร...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินกิจกรรมโครงการพัฒนาครูและบุคลาก...
ภาพทั้งหมด : 12
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมประชุมการดำเนินงานโครงการ ?สาม...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ออกตรวจเยี่ยม สนามสอบ การทดสอบ NT ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ?ร่วมรับชมพุธเช้า ข่าวสพฐ.? 06.03.62...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ ป...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินกิจกรรมเคารพธงชาติและกล่าวคำปฏิ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมการแข่งขันกีฬา ?15 สพท.สัมพันธ์? ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 อบรมพัฒนาครูผู้สอนระดับปฐมวัย ประจำป...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ?ร่วมรับชมพุธเช้า ข่าวสพฐ.? 27.02.62...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 รับมอบแบบทดสอบข้อสอบ NT ประจำปี 2561...
ภาพทั้งหมด : 4
สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินกิจกรรมเคารพธงชาติและกล่าวคำปฏิ...
ภาพทั้งหมด : 8
เลขาธิการ กพฐ.เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้อำนวยการโรง...
ภาพทั้งหมด : 8
เลขาธิการ กพฐ.บรรยายพิเศษในงานการอบรมพัฒนาข้าราชการครูแ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 เปิดกิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพั...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 เยี่ยม ติดตาม Test Blueprint Reading ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมงานพิธีเถราภิเษกและทำบุญอายุวัฒนม...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 มอบสิ่งของรางวัลงานฉลองอนุสาวรีย์ปราบ...
ภาพทั้งหมด : 0
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ประธานเปิดป้ายอาคาร 2 โรงเรียนบ้าน...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ?ร่วมรับชมพุธเช้า ข่าวสพฐ.? 13.02.62...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 เป็นประธานประชุมชี้แจงโครงการอาหาร...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 เป็นประธานต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากม...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมพิธี ?เททองหล่อยอดฉัตรดอกบัวทอ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติการส่งมอบ ?อาคาร 10...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติผู้อำนวยการโรงเรียนค...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินโครงการเชิดชูเกียรติข้าราชการแล...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ส่งมอบแบบทดสอบ O ? Net ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม นายถาวร พุฒเขี...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินกิจกรรมเคารพธงชาติและกล่าวคำปฏิ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมการดำเนินการทดสอบทางการศ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมการจัดห้องสอบการทดสอบทาง...
ภาพทั้งหมด : 8
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สพป.หนองคาย เขต 1 ได้เพิ่มรูปภาพใ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ออกเยี่ยมติดตามการติว O ? Net ของก...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ?ร่วมรับชมพุธเช้า ข่าวสพฐ.? 30.01.62...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินกิจกรรม ?การอบรมค่ายทักษะชีวิต ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 เป็นประธานประชุมเตรียมการรับมอบอาค...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมชี้แจง คณะอนุกรรมการการจัดกา...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ออกเยี่ยมติดตามอาหารกลางวันโรงเรีย...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคายเขต 1 ตรวจเยี่ยมการก่อสร้างอาคารเรียน อาค...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมชี้แจง คณะอนุกรรมการการจัดกา...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินกิจกรรม ?Big Cleaning Day?...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ออกเยี่ยมหน่วยติว O ? Net ของโรงเร...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมชี้แจง คณะอนุกรรมการการจัดกา...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติการประเมินสถานศึกษา...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมกิจกรรมสภากาแฟ (Morning talk) ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม คุณแม่อุดม ...
ภาพทั้งหมด : 8
นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยไซงัวรับโล่รางวัลเด็กและเยาวชนผ...
ภาพทั้งหมด : 6
สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ วันย...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านศรีเชียงใ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ออกตรวจเยี่ยมโครงการอาหารกลางวันโร...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนดอนก่อ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 เป็นประธานทอดถวายผ้าป่าเพื่อการศึก...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษาในส...
ภาพทั้งหมด : 6
สพป.หนองคาย เขต 1 ?ร่วมรับชมพุธเช้า ข่าวสพฐ.? 09.01.62...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติพร้อมร่วมทำบุญในงาน...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ออกตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนโ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ออกตรวจเยี่ยมการก่อสร้างอาคารเรียน...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ออกตรวจเยี่ยมโครงการอาหารกลางวันโร...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 "รับชม พุธเช้า ข่าวสพฐ." 02.01.62...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคายเขต 1 เยี่ยมกิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 เป็นประธานทอดถวายผ้าป่าเพื่อการศึก...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคายเขต 1 เปิดกิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพัก...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินกิจกรรมเคารพธงชาติและกล่าวคำปฏิ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินการประชุมคณะกรรมการจักการทดสอบท...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 เปิดป้าย ?นับถอยหลังสู่การทดสอบการ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ?ค...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินกิจกรรมเคารพธงชาติและกล่าวคำปฏิ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.นค.1 เปิดกีฬาสีภายในโรงเรียนอนุบาลหนองคาย...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.นค.1 ร่วมต้อนรับและรับฟังนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.นค.1 ร่วมรับฟังนโยบายของรัฐบาล ในการประชุมคณะรัฐ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.นค.1 ร่วมเปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม ...
ภาพทั้งหมด : 8
5 ธันวาคม 2561 ...
ภาพทั้งหมด : 16
สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินกิจกรรมการแข่งขันกีฬา ?สพฐ.เกมส...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 เปิดโครงการยกระดับคุณภาพการจัดการเ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 "รับชม พุธเช้า ข่าวสพฐ." 21.11.2561...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมทำบุญกฐินกับอบจ.หนองคาย...
ภาพทั้งหมด : 4
สพป.หนองคาย เขต 1 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินกิจกรรมเคารพธงชาติและกล่าวคำปฏิ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.นค.1 จัดกิจกรรม ?งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมทอดถวาย ผ้าพระกฐินวัดถ้ำฮ้าน อ.โพ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมชม"พุธเช้า ข่าวสพฐ." วันพุธที่ 14...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินกิจกรรมเคารพธงชาติและกล่าวคำปฏิ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินกิจกรรมชุมนุมลูกเสือต้านภัยยาเส...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.นค.1 ร่วมทอดกฐินพระราชทาน วัดโพธิ์ชัย พระอารามหล...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 รับการรายงานตัวครูผู้ช่วย...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 "รับชม พุธเช้า ข่าวสพฐ." 31.10.61...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินกิจกรรมเคารพธงชาติและกล่าวคำปฏิ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงาน...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 "รับชม พุธเช้า ข่าวสพฐ." 24.10.61...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมทำบุญตักบาตรบำเพ็ญกุศล เนื่องในว...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินกิจกรรมเคารพธงชาติและกล่าวคำปฏิ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 จัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการขั...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 "รับชม พุธเช้า ข่าวสพฐ." 17.10.61...
ภาพทั้งหมด : 8
หลวงพ่อจันมี อนาลโย วางศิลาฤกษ์อาคารอนาลโยเมตตาอาคารเรี...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.นค.1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลดารณี ท่าบ่อ จังหวั...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 เยี่ยมกิจกรรมงานมหกรรมความสามารถทา...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 "รับชม พุธเช้า ข่าวสพฐ." 10.10.61...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 อบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.นค.1 ประชุมคณะทำงานวิจัยพัฒนาประสิทธิภาพพัฒนาคุณ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 เยี่ยมกิจกรรมงานมหกรรมความสามารถทา...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ให้การต้อนรับหน่วยงานสันติภาพสหรัฐ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ?ร่วมรับชมพุธเช้า ข่าวสพฐ.?...
ภาพทั้งหมด : 8
พระครูสุทธิญาณโสภณ มอบอาคารห้องสมุดวรลาโภอนุสรณ์...
ภาพทั้งหมด : 8
ถวายการต้อนรับเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต กรรมการมหาเถรสม...
ภาพทั้งหมด : 8
รมว.ศธ มอบโล่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่ราชการพร้อมมอบนโยบาย...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 "รับชม พุธเช้า ข่าวสพฐ." 26.09.2561...
ภาพทั้งหมด : 8
เลขาธิการ กพฐ. มอบโล่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีผลง...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาใน...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินกิจกรรมเคารพธงชาติและกล่าวคำปฏิ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียน และส...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 "รับชม พุธเช้า ข่าวสพฐ." 19.09.2561...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 จัดการประชุมแนวทางการประเมินตนเอง (SA...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.นค.1 มอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่นักเรียนและผู้ป...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินกิจกรรมเคารพธงชาติและกล่าวคำปฏิ...
ภาพทั้งหมด : 8
พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี และประธานกรรมการบริ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 เชิญร่วมทำบุญซื้อกระถางธูป ถวายพระอาจ...
ภาพทั้งหมด : 0
สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาภาครัฐ ครั้งท...
ภาพทั้งหมด : 16
สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมชม"พุธเช้า ข่าวสพฐ." วันพุธที่ 5 ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.นค.1 นำข้าราชการในสังกัดเข้านมัสการกราบขอบพระคุณ...
ภาพทั้งหมด : 2
สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินการประชุมการดำเนินงานและพัฒนาคุ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.นค.1 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านนาอ่างสร้างอ่าง อำ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.นค.1 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ อำเภอสระ...
ภาพทั้งหมด : 8
การประชุมการปฏิบัติการการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ค...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.นค.1 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านพานพร้าว อำเภอศรีเ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินการประชุมการปฏิบัติการการยกระดั...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินกิจกรรมการฝึกอบรมค่ายทักษะชีวิต...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.นค.1 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านวังยาง อำเภอเมือง ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.นค.1 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านเมืองบาง อำเภอเมือ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.นค.1 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านเบิดวิทยา อำเภอเมื...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.นค.1 เป็นประธานเปิดงาน "เปิดบ้านวิชาการและนิทรรศ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 "รับชม พุธเช้า ข่าวสพฐ." 22.08.61...
ภาพทั้งหมด : 8
สพฐ.ติดตามโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านหนอง...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.นค.1 เฝ้าระวัง ติดตามน้ำโขงล้นตลิ่ง...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.นค.1 อบรมสัมมนา เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับปร...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 จัดประชุมโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 จัดประชุมโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 จัดประชุมโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ....
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านฟ้าประทาน อ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านซำเจียง-ดงป...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนพัฒนาคำแก้ว อำเ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนชุมชนบ้านหม้อ อ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 "รับชม พุธเช้า ข่าวสพฐ." 08.08.2561...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.นค.1 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนเบญจภาค...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินกิจกรรมเคารพธงชาติและกล่าวคำปฏิ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินโครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม น้อ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเน...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.นค.1 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนโนนดู่โพนหวายประชาสรรค...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.นค.1 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนฝางวิทยา อำเภอสระใคร จ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.นค.1 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนหนองบัววิทยา อำเภอสระใ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.นค.1 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนฉันทนาวัณรถ อำเภอสระใค...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.นค.1 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านห้วทราย อำเภอศรีเช...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.นค.1 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านห้วยไซงัว อำเภอสัง...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านผาตั้ง อำเภอ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านปากโสม...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมคณะทำงานการติดตามและประเมินผลกา...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 จัดพิธีลงนามถวายพระพรและพิธีถวายสัตย์...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมกับจังหวัดหนองคาย พิธีลงนามถวายพร...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระรา...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมดำเนินกิจกรรมทำความสะอาด Big Clea...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินกิจกรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรมคุ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 จัดการประชุมชี้แจงการจัดทำรายงานผลการ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินกิจกรรมเคารพธงชาติและกล่าวคำปฏิ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินกิจกรรมแข่งขันกีฬานักเรียนประถม...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสพป.อำนาจเจริญ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.นค.1 มอบถ้วยรางวัลชนะเลิศกีฬาตะกร้อ งานแข่งขันกี...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมประชุมทางไกล โครงการอาหารกลางวัน ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมชมและประชุมทางไกล "พุธเช้า ข่าวสพ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 มอบนโยบายการปฏิบัติงาน กลุ่มเครือข...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 รับการตรวจราชการ ประธานคณะกรรมการตรว...
ภาพทั้งหมด : 8
"พุธเช้า ข่าวสพฐ." วันพุธที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาภาครัฐ ครั้งท...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินการประชุมโครงการพัฒนาบุคลากรกลุ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินกิจกรรมเคารพธงชาติและกล่าวคำปฏิ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 มอบนโยบายการปฏิบัติงาน กลุ่มเครือข...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 มอบนโยบายการปฏิบัติงาน กลุ่มเครือข...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมชม"พุธเช้าข่าวสพฐ." 4 กรกฎาคม 25...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 จัดพิธีวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินกิจกรรมโครงการลูกเสือต้านภัยยา...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.นค.1 ร่วมกิจกรรมเดินวิ่งมินิมาราธอนต่อต้านยาเสพต...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 จัดการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันคล้ายว...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมสำรวจและยืนยันรายชื่อโรงเรียนปร...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมประชุมทางไกล โรงเรียนคุณธรรม สพฐ....
ภาพทั้งหมด : 8
"พุธเช้า ข่าวสพฐ." วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานนิเทศ ตรวจสอ...
ภาพทั้งหมด : 8
"พุธเช้า ข่าวสพฐ." วันพุธที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2561...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.นค.1 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด อำเภอท่าบ่อ จ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินกิจกรรม ?ประชารัฐร่วมใจ ปลูกต...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 การอบรมการประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลา...
ภาพทั้งหมด : 8
โรงเรียนบ้านผาตั้ง ดำเนินกิจกรรมงานสภานักเรียน การเลือก...
ภาพทั้งหมด : 8
รร.บ้านเดื่อทุ่งสวรรค์จัดกิจกรรม 3 in day ครับ..(พิธีไห...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย จัดก...
ภาพทั้งหมด : 8
โรงเรียนบ้านโคกคอน ดำเนินกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษ...
ภาพทั้งหมด : 8
โรงเรียนบ้านผาตั้ง ดำเนินกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา...
ภาพทั้งหมด : 8
โรงเรียนเหล่าฝ้ายผดุงวิทย์ จัดกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหร...
ภาพทั้งหมด : 4
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 2561 โรงเรียนบ้านเมืองบาง อำเภ...
ภาพทั้งหมด : 4
โรงเรียนบ้านท่ากฐินจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ปี...
ภาพทั้งหมด : 4
โรงเรียนบ้านขุมคำประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา พร้อมร่วมกัน...
ภาพทั้งหมด : 4
โรงเรียนบ้านโคกคอน ดำเนินกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 จัดการประชุมคณะกรรมการตัดสิน ประกวด ก...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 จัดกิจกรรมการประกวดแถวลูกเสือ เนตรนาร...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.นค.1 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนคำโป้งเป้งโคตรธิสารวิท...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 เป็นประธานเปิดประชุมข้าราชการครูแล...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมชมและประชุมทางไกล "พุธเช้า ข่าวสพ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 กิจกรรมภาคฤดูร้อน ?ว่ายน้ำเพื่อชีวิต?...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 จัดการประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทาง...
ภาพทั้งหมด : 8
โรงเรียนบ้านสาวแล รับการประเมินโรงเรียนปลอดขยะ Zero Was...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้ประจำปีของชา...
ภาพทั้งหมด : 8
โรงเรียนบ้านหนองผือวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ...
ภาพทั้งหมด : 8
โครงการ ?ธรรมะสัญจร? เสริมสร้างไทยนิยม ยั่งยืน ...
ภาพทั้งหมด : 8
พุธเช้าข่าวสพฐ. วันที่ 23 พฤษภาคม 2561...
ภาพทั้งหมด : 8
กิจกรรมดีๆที่โรงเรียนบ้านหม้อเหนือ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.นค.1 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านท่ากฐิน อำเภอศรีเ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.นค.1 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านน้อย อำเภอท่าบ่อ จ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ชื่นชมนักเรียนทำความดี เก็บเงินคนอื่น...
ภาพทั้งหมด : 8
คุณแม่คำเมือง เย็นหน้า มอบโต๊ะญี่ปุ่น สำหรับเด็กอนุบาล...
ภาพทั้งหมด : 2
พระครูประทีป ธรรมารักษ์ วัดประทีปพลีผล มอบพระพุทธรู...
ภาพทั้งหมด : 2
สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินการตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินกิจกรรมเคารพธงชาติและกล่าวคำปฏิ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 จัดอบรมโครงการฝึกครูขับเคลื่อน การจัด...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "ผู้ดำเน...
ภาพทั้งหมด : 12
โรงเรียนบ้านโคกคอน ดำเนินกิจกรรมสวดมนต์ ไหว้พระ เจริญจ...
ภาพทั้งหมด : 8
โรงเรียนบ้านหม้อเหนือ(หลวงปู่เหรียญอุปถัมป์) คณะศิษย์เ...
ภาพทั้งหมด : 4
โรงเรียนบ้านเทานาบอนวันแรกของการเปิดเทอมใหม่...
ภาพทั้งหมด : 4
โรงเรียนน้ำสวยมิตรภาพที่ 19 จัดกิจกรรมรับลูกชายลูกสาวค...
ภาพทั้งหมด : 4
โรงเรียนบ้านหนองนาง เปิดเรียนวันแรก ปีการศึกษา 2561...
ภาพทั้งหมด : 2
โรงเรียนบ้านหม้อเหนือ(หลวงปู่เหรียญอุปถัมป์) เปิดเรียนว...
ภาพทั้งหมด : 4
เปิดเรียนวันแรก ณ รร.บ้านท่ากฐิน มอบเกียรติบัตรนักเรียน...
ภาพทั้งหมด : 4
เปิดเทอมวันแรก 16 พค.61 การจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ...
ภาพทั้งหมด : 4
โรงเรียนบ้านขุมคำเปิดทำการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2...
ภาพทั้งหมด : 8
โรงเรียนเหล่าฝ้ายผดุงวิทย์ จัดกิจกรรมเปิดเรียนวันแรกของ...
ภาพทั้งหมด : 8
โรงเรียนบ้านโคกคอน จัดกิจกรรมรับน้องใหม่ อนุบาล 2 และนั...
ภาพทั้งหมด : 8
"พุธเช้า ข่าวสพฐ." วันพุธที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาภาคร...
ภาพทั้งหมด : 16
อบรมเยาวชนผู้นำกิจกรรมมุท (MOT YONG MOTivators training...
ภาพทั้งหมด : 8
ร่วมประชุมทางไกล ในการจัดอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดา...
ภาพทั้งหมด : 12
ร่วมชม"พุธเช้าข่าวสพฐ." 9 พฤษภาคม 2561...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1ดำเนินกิจกรรมค่ายส่งเสริมรักการอ่าน คร...
ภาพทั้งหมด : 12
กิจกรรมเคารพธงชาติ วันจันทร์ที่ 7 พ.ค.2561...
ภาพทั้งหมด : 8
"พุธเช้าข่าวสพฐ." 2 พฤษภาคม 2561...
ภาพทั้งหมด : 8
อบรมเชิงปฏิบัติการ การปรับปรุงหลักสูตรสาระ วิทยาศาสตร์ ...
ภาพทั้งหมด : 12
ผอ.สพป.นค.1 ร่วมฌาปณกิจ คุณครูสุรัตน์ สีนวน...
ภาพทั้งหมด : 8
"พุธเช้า ข่าวสพฐ." วันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 วันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561 ...
ภาพทั้งหมด : 8
พุธเช้าข่าวสพฐ. 4 เมษายน 2561...
ภาพทั้งหมด : 8
การรับเข็ม "เสมาคุณูปการ" และประกาศเกียรติคุณบัตร ผู้ทำ...
ภาพทั้งหมด : 8
ร่วมรับชมพุธเช้า ข่าวสพฐ. 07.03.2561...
ภาพทั้งหมด : 8
พิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ...
ภาพทั้งหมด : 8
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน...
ภาพทั้งหมด : 8
กิจกรรมเคารพธงชาติ จันทร์ที่ 5 มีนาคม 2561...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านไทยสามัคค...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมกิจกรรมวันมาฆบูชา ปี2561...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินกิจกรรมเคารพธงชาติ วันจันทร์ที่...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานมอบโครงการส...
ภาพทั้งหมด : 16
สพป.หนองคาย เขต 1 เลขาธิการ กพฐ.บรรยายพิเศษ สพฐ.ในยุคดิ...
ภาพทั้งหมด : 4
สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมสัมมนาวิชาการศึกษา ?คุณภาพการ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมประกอบพิธีเททองหล่อรูปเหมือน พระส...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 คณะผู้บริหารและบุคลากร รับชมรายการ ?...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินกิจกรรม ?Big Cleaning Day?...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมชี้แจงการดำเนินงานการประเมินคุ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านเดื่อใต้ ...
ภาพทั้งหมด : 4
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสีกายวิทยา...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เว...
ภาพทั้งหมด : 8
เช้าวันศุกร์ที่ 2 ก.พ.2561 คณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านโค...
ภาพทั้งหมด : 8
นาคราช อุ้มลุ่ม ตุ้มโฮม เกมส์ ครั้งที่ 2 ...
ภาพทั้งหมด : 18
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมห้องเรียนเด็กพิเศษเรียน...
ภาพทั้งหมด : 8
ประธานผ้าป่าสามัคคี โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่...
ภาพทั้งหมด : 8
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมป...
ภาพทั้งหมด : 8
โครงการ ?ธรรมะสัญจร?...
ภาพทั้งหมด : 12
สพป.หนองคาย เขต 1 ?วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า? ประจำปี 2...
ภาพทั้งหมด : 12
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล "ป้องกัน...
ภาพทั้งหมด : 8
ประชุมรับฟังนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของ...
ภาพทั้งหมด : 8
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื...
ภาพทั้งหมด : 8
ตรวจเยี่ยมพื้นที อาคารเรียน โรงเรียนบ้านสมสนุกดงหนองบอน...
ภาพทั้งหมด : 8
รับมอบอาคารเรียนและเปิดป้าย อาคารเรียนจตุรพิทธพรชัย ณ โ...
ภาพทั้งหมด : 12
รับชมรายการถ่ายทอดสด ? พุธเช้า...ข่าวสพฐ.? 15 พ.ย.2560...
ภาพทั้งหมด : 8
คณะผู้บริหารสพป.หนองคาย เขต 1 เข้าเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จ...
ภาพทั้งหมด : 12
?วันพระบิดาแห่งฝนหลวง? ประจำปี 2560...
ภาพทั้งหมด : 8
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ...
ภาพทั้งหมด : 12
การประเมินคุณธรรมและโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขต...
ภาพทั้งหมด : 8
จังหวัดหนองคาย มอบรางวัลเสริมคนดีมีคุณธรรม ประจำปี 2560...
ภาพทั้งหมด : 4
วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2560 นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวย...
ภาพทั้งหมด : 8
ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวย...
ภาพทั้งหมด : 8
ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ในวโรกาสที่ สมเด็จพระเจ้าอย...
ภาพทั้งหมด : 8
จังหวัดหนองคาย จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ ถวายเป็นพระราชก...
ภาพทั้งหมด : 8
การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการขยะในสถ...
ภาพทั้งหมด : 8
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสื่อสารและสร้างความเข้าใจเก...
ภาพทั้งหมด : 8
กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษ...
ภาพทั้งหมด : 8
28 กันยายน 2560 วันครบรอบ 100 ปี วันพระราชทานธงชาติไทย...
ภาพทั้งหมด : 8
ประชุมชี้แจงแนวดำเนินการการใช้งบประมาณกองทุนเพื่อโครงกา...
ภาพทั้งหมด : 8
กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษ...
ภาพทั้งหมด : 8
สภากาแฟจังหวัดหนองคาย 19.9.2560...
ภาพทั้งหมด : 8
การประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงคาร PISA พัฒนาผู้เรียนสู่...
ภาพทั้งหมด : 12
กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 13(สังคม 1) มอบดอดารารัตน์ให...
ภาพทั้งหมด : 1
ต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก สพป.สกลนคร เขต 1...
ภาพทั้งหมด : 8
โรงเรียนบ้านสาวแล สพป.นค.1 มอบดอกดารารัตน์สำหรับใช้ใน...
ภาพทั้งหมด : 8
คณะผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา 14 (สังคม...
ภาพทั้งหมด : 6
กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาเมืองหนองคาย กลุ่ม 3 มอบดอกดาราร...
ภาพทั้งหมด : 4
ต้อนรับคณะติดตามเพื่อพัฒนาการบริหารการจัดการศึกษาขั้นพื...
ภาพทั้งหมด : 8
ประชุมสามัญครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มเครือข่ายสถานศ...
ภาพทั้งหมด : 8
โครงการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรีย...
ภาพทั้งหมด : 12
พิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติด้านภาษาไทย ประจำปี 2560...
ภาพทั้งหมด : 16
โครงการส่งเสริมกิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการจัดการพลังงาน ข...
ภาพทั้งหมด : 20
ประชุมปฏิบัติการครูสอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่...
ภาพทั้งหมด : 8
โครงการขยายผลงานอาชีพการเพาะเห็ดสู่นักเรียนในกลุ่มเครือ...
ภาพทั้งหมด : 10
โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้เด็กปฐมวัยร่วมกับพ่อแม...
ภาพทั้งหมด : 8
โครงการพัฒนาการเรียนรู้เด็กปฐมวัยร่วมกับพ่อ แม่และผู้ปก...
ภาพทั้งหมด : 12
กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้เด็กปฐมวัยร่วมกับพ่อแม่และผู้ปกค...
ภาพทั้งหมด : 8
ประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของโรงเรีย...
ภาพทั้งหมด : 8
โครงการคุณธรรม นำความรู้ ในสถานศึกษา ของโรงเรียนราชประช...
ภาพทั้งหมด : 8
หม่อมหลวงปริยดา ดิศกุล เลขานุการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศ...
ภาพทั้งหมด : 8
ประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพ...
ภาพทั้งหมด : 8
นายสุรพงษ์ จำจด ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงพื้...
ภาพทั้งหมด : 8
ร่วมพิธี เฉลิมพระเกียรติ 85 พรรษา มหาราชินี 12 สิงหาคม...
ภาพทั้งหมด : 8
โครงการยุวชนคนคุณธรรม ทำดีเพื่อพ่อ ณ โรงเรียนบ้านโคกคอน...
ภาพทั้งหมด : 8
นักเรียนโรงเรียนห้วยไซงัวรับรางวัลศิลปะระดับโลก ณ ประเท...
ภาพทั้งหมด : 1
วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 17.30 น. สพป.นค.1 ร่วมพิธีเ...
ภาพทั้งหมด : 8
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง...
ภาพทั้งหมด : 10
เชิญร่วมบริจาคช่วยเหลือนักเรียนและโรงเรียนที่ประสบภัยน้...
ภาพทั้งหมด : 4
ครู นักเรียน โรงเรียนบ้านไซงัว ได้ส่งผลงานเข้าร่วมประกว...
ภาพทั้งหมด : 6
การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ประจำปี 2560 ...
ภาพทั้งหมด : 12
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการ กพฐ. ได้เดินทางเข้าตรว...
ภาพทั้งหมด : 8
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานประชุมช...
ภาพทั้งหมด : 8
ประชุม Video Conference เรื่อง ระบบลงทะเบียนและติดตามปร...
ภาพทั้งหมด : 8