วันที่ 14 ตุลาคม 2562  
   
Untitled Document Untitled Document

มีการกำหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อไฟล์ชนิดไฟล์ขนาดไฟล์เปิดเอกสาร
มอบหมายหน้าที่และมาตรการป้องกันการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf pdf 1.91 MB โหลดเอกสาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1

ถนนบริเวณศูนย์ราชการ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
โทร  0-4241-2692

   
 
 
Username :
  
 
Password :
  
 
 
 
...:::: ขับเคลื่อนโดย Jc-Model-School v.2015. ถูกต้อง php และ CSS.
// If the count down is finished, write some text