วันที่ 16 ธันวาคม 2562  
   
Untitled Document Untitled Document

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ชื่อไฟล์ชนิดไฟล์ขนาดไฟล์เปิดเอกสาร
1.กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานการศึกษา Floder 88.17 KB รายละเอียด
2.กฎหมายอื่นๆ Floder 88.17 KB รายละเอียด
3.กลุ่มกฎหมายและคดี Floder 88.17 KB รายละเอียด
4.กลุ่มบริหารงานบุคคล Floder 88.17 KB รายละเอียด
5.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา Floder 88.17 KB รายละเอียด
6.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา Floder 88.17 KB รายละเอียด
7.กลุ่มอำนวยการ Floder 88.17 KB รายละเอียด
8.หน่วยตรวจสอบภายใน Floder 88.17 KB รายละเอียด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1

ถนนบริเวณศูนย์ราชการ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
โทร  0-4241-2692

   
 
 
Username :
  
 
Password :
  
 
 
 
...:::: ขับเคลื่อนโดย Jc-Model-School v.2015. ถูกต้อง php และ CSS.