03-04
2563
  ประกาศผลการประกวดตรสัญลักษณ์ และคำขวัญงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ
02-04
2563
  แจ้งกำชับให้ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนองคาย
02-04
2563
  ประชาสัมพันธ์การติดต่อราชการกับสำนักงาน ก.พ.ร.
02-04
2563
  เผยแพร่พระบรมราโชวาท เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2563
06-03
2563
  เผยแพร่เอกสาร "สมองซีกขวามีค่ามากกว่าที่คิด"
06-03
2563
  รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อ
06-03
2563
  เชิญชมการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28
11-12
2562
  หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการในการขอรับการจัดสรรงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู
11-12
2562
  บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน
11-12
2562
  แนวทางการดำเนินงานงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
08-04
2563
  ประกาศตำแหน่งว่างผู้อำนวยการสถานศึกษา
04-02
2563
  ประกาศเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อมาบรรจุและแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2)
04-02
2563
  ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3 ปี พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
21-01
2563
  ประกาศรับสมัครข้าราชการครูผู้เกษียณอายุราชการไปแล้วเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนในสถานศึกษา ตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
12-01
2563
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนและจ้างเหมาบริหาร ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
10-01
2563
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนและจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
03-01
2563
  ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
03-01
2563
  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี 2563
16-12
2562
  ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนและจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
09-12
2562
  ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
07-04
2563
  ร.ร.บ้านหนองบัวเงิน : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช.201/26
02-04
2563
  บ้านโสกกล้า : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างอาคารเรียน 104/26 รร.บ้านนาโพธิ์
02-04
2563
  บ้านศรีเชียงใหม่ : ประกาศ ผู้ชนะการประกวดราคา ด้วยวิธี e-bidding ปการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป1ฉ.
02-04
2563
  บ้านนาโพธิ์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างอาคารเรียน 104/26 รร.บ้านนาโพธิ์
02-04
2563
  สพป.นค1 : ประกาศขายทอดตลาดอาคารหรือสิ่งปลูกสรา้ง โดยวิธีทอดตลาด
27-03
2563
  ประกาศผู้ชนะ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 104/26 โรงเรียนบ้านโสกกล้า
27-03
2563
  ประกาศผู้ชนะ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 104/26 โรงเรียนบ้านเทพประทับ
24-03
2563
  ประกวดราคา : โรงเรียนบ้านเทพประทับ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 104/26 ขนาด 4 ห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24-03
2563
  ประกวดราคา : โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช.201/26
24-03
2563
  ประกวดราคา : บ้านเดื่อใต้ ประกวดราคาจ้างสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.105/29