เว็บไซต์ สพค.
   1. ลงทะเบียน (สำหรับครู)
   2.  ลงทะเบียน (ผู้อำนวยการโรงเรียน)
   3. คู่มือการใช้งาน (สำหรับครู)
   4. คู่มือการใช้งาน (ผู้อำนวยการโรงเรียน)
   5. คู่มือการใช้งาน (แอดมินเขตพื้นที่ฯ)
   6. คู่มือการใช้งาน (ฝ่ายบุคคล)
   7. คู่มือการใช้งาน (ฝ่ายการเงินเขตพื้นที่ฯ)
   8. เอกสารโครงการทำระบบลงทะเบียน
   9. ตอบคำถามยอดฮิต
   10. VTR ดร บุญรักษ์ ยอดเพชร
        โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร