กศจ.หนองคาย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 1/2559 (แยกตามกลุ่มวิชาเอก)

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย (คลิกโหลด) ภาค ก , ภาค ข

   1. ภาษาไทย
   2. คณิตศาสตร์
   3. วิทยาศาสตร์
   4. ภาษาอังกฤษ
   5. ประถมศึกษา
   6. เกษตรกรรม
   7. คหกรรม
   8. อุตสาหกรรม
   9. บรรณารักษ์
   10.นาฎศิลป์
   11.ปฐมวัย
   12.เคมี
   13. ฟิสิกส์
   14. ศิลปศึกษา
   15. ดนตรีไทย
   16.ดนตรีสากล
   17.ภาษาจีน
   ***รายชื่อผู้ที่ไม่มีสิทธิ์สอบ
โรงเรียนและผังสนามสอบ (คลิกโหลด)             ติดต่อสอบถาม : 093-3253098

ประกาศ : บัญชีรายชื่อและห้องสอบสัมภาษณ์ (ภาค ค)
   1. ภาษาไทย
   2. คณิตศาสตร์
   3. วิทยาศาสตร์
   4. ภาษาอังกฤษ
   5. ประถมศึกษา
   6. เกษตรกรรม
   7. คหกรรม
   8. อุตสาหกรรม
   9. บรรณารักษ์
   10.นาฎศิลป์
   11.ปฐมวัย
   12.เคมี
   13. ฟิสิกส์
   14. ศิลปศึกษา
   15. ดนตรีไทย
   16.ดนตรีสากล
   17.ภาษาจีน