สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1 (NK1)


 
1
 
12-07
2567
  การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ชม 28 คน : ใหม่ล่าสุด
 
2
 
03-07
2567
  การย้ายสับเปลี่ยนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี พ.ศ. 2567 รอบที่ 2 ผู้ชม 96 คน : ใหม่ล่าสุด
 
3
 
27-06
2567
  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2567 รอบที่ 2 ผู้ชม 302 คน : ใหม่ล่าสุด
 
4
 
27-06
2567
  การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา กรณีปกติ ประจำปี พ.ศ.2567 ผู้ชม 82 คน : ใหม่ล่าสุด
 
5
 
24-06
2567
  การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567 ผู้ชม 226 คน : ใหม่ล่าสุด
 
6
 
13-06
2567
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ภาค ก และ ภาค ข และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพ ฯ สอบครูผู้ช่วย 2567 ผู้ชม 549 คน
 
7
 
13-06
2567
  แบบฟอร์มขอรับคืนเอกสารหลักฐานในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567 ผู้ชม 48 คน
 
8
 
11-06
2567
  ประกวดคลิปวีดีโอ ผู้ชม 58 คน
 
9
 
24-05
2567
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาค ก และภาค ข ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2567 ผู้ชม 453 คน
 
10
 
12-05
2567
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2567 ผู้ชม 321 คน
 
11
 
07-05
2567
  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ผู้ชม 264 คน
 
12
 
07-05
2567
  ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้ง เข้ารับราชการครูและบุคลากรททางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2567 ผู้ชม 115 คน
 
13
 
30-04
2567
  ประกาศแก้ไขห้องสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ผู้ชม 279 คน
 
14
 
30-04
2567
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ข และ ภาค ค ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2567 ผู้ชม 711 คน
 
15
 
30-04
2567
  ประกาศแก้ไขห้องสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ผู้ชม 282 คน
 
16
 
29-04
2567
  ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2567 ผู้ชม 449 คน
 
17
 
29-04
2567
  ประกาศรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งข้าราชการครู ผู้ได้รับการพิจารณาย้าย กรณีปกติ รอบที่ 1 ครั้งที่ 2 ตามมติ อ.ก.ค.ศ.เขตฯ ครั้งที่ 5-2567 ผู้ชม 222 คน
 
18
 
29-04
2567
  ประกาศรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ได้รับการพิจารณาย้าย กรณีปกติ รอบที่ 4 (เพิ่มเติม) ตามมติ อ.ก.ค.ศ.เขตฯ ครั้งที่ 5-2567 ผู้ชม 143 คน
 
19
 
22-04
2567
  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ผู้ชม 489 คน
 
20
 
18-04
2567
  ประกาศรายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ปี พ.ศ.2567 ผู้ชม 292 คน
 
21
 
11-04
2567
  ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2567 ผู้ชม 203 คน
 
22
 
02-04
2567
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกด้านผลงานที่เป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินด้านความสามารถในการนิเทศการศึกษาฯ ผู้ชม 148 คน
 
23
 
29-03
2567
  ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา กรณีย้ายปกติ ตามประกาศเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2566 ผู้ชม 255 คน
 
24
 
29-03
2567
  การรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกที่ขึ้นบัญชีไว้ ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 4 อัตรา ผู้ชม 194 คน
 
25
 
28-03
2567
  ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ผู้ชม 518 คน
 
26
 
28-03
2567
  ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ผู้ชม 236 คน
 
27
 
28-03
2567
  อ.ก.ค.ศ. - สพป.หนองคาย เขต 1 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ผู้ชม 206 คน
 
28
 
28-03
2567
  ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2567 ผู้ชม 187 คน
 
29
 
26-03
2567
  รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ผู้ได้รับการพิจารณาย้าย กรณีปกติ รอบที่ 1 ตามมติ อ.ก.ค.ศ.เขตฯ ครั้งที่ 3-2567 ผู้ชม 180 คน
 
30
 
26-03
2567
  รายชื่่่่อผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ได้รับการพิจารณาย้าย ตามมติ อ.ก.ค.ศ.เขตฯ ครั้งที่ 3-2567 ผู้ชม 168 คน
 
31
 
26-03
2567
  รายชื่่อศึกษานิเทศก์ ผู้ได้รับการพิจารณาย้าย ตามมติ อ.ก.ค.ศ.เขตฯ ครั้งที่ 3-2567 ผู้ชม 140 คน
 
32
 
26-03
2567
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ผู้ชม 109 คน
 
33
 
07-03
2567
  ลิงค์ภาพกิจกรรม Active Learning ผู้ชม 164 คน
 
34
 
07-03
2567
  ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ประจำปี พ.ศ.2567 ผู้ชม 158 คน
 
35
 
06-03
2567
  ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1 เรื่องการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ผู้ชม 183 คน
 
36
 
23-02
2567
  ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษาเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566 ผู้ชม 249 คน
 
37
 
23-02
2567
  การรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตัั้งผู้ได้รับการคัดเลือกที่ขึ้นบัญชีไว้ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 7 อัตรา ผู้ชม 217 คน
 
38
 
23-02
2567
  ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา กรณีย้ายปกติ ตามประกาศเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566 ผู้ชม 134 คน
 
39
 
22-02
2567
  ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ผู้ชม 212 คน
 
40
 
21-02
2567
  ประกาศรายชื่อข้าราชการครูที่ได้รับการพิจารณาย้าย ผู้ชม 255 คน
 
41
 
21-02
2567
  ประกาศรายชื่อผู้บริหารที่ได้รับการพิจารณาย้าย ผู้ชม 204 คน
 
42
 
20-02
2567
  ประกาศรับสมัครธุรการโรงเรียนแสนสุข ผู้ชม 168 คน
 
43
 
15-02
2567
  เชิญร่วมสักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุ ผู้ชม 120 คน
 
44
 
07-02
2567
  การจัดตั้งศูนย์ปฎิบัติการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองคาย เขต 1 ผู้ชม 117 คน
 
45
 
31-01
2567
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งบุคลากรทางการอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ระดับชำนาญงาน ผู้ชม 205 คน
 
46
 
31-01
2567
  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ผู้ชม 212 คน
 
47
 
30-01
2567
  ขอความร่วมมือแก้ไขหนี้สินทุกภาคส่วน ผู้ชม 131 คน
 
48
 
30-01
2567
  ประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย 2567 ผู้ชม 121 คน
 
49
 
12-01
2567
  ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑ เรื่องการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ กรณีการนำบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น เพื่อบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ชม 270 คน
 
50
 
06-01
2567
  ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา กรณีย้ายปกติ ตามประกาศเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 ผู้ชม 374 คน
 
51
 
05-01
2567
  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู กรณีปกติ ประจำปี พ.ศ.2567 รอบที่ 1 ผู้ชม 506 คน
 
52
 
28-12
2566
  การลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแก้ปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ชม 153 คน
 
53
 
27-12
2566
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อย้าย เปลี่ยนตำแหน่ง โอนข้าราชการครูและบุคลากรฯ มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ผู้ชม 305 คน
 
54
 
26-12
2566
  รายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ตามประกาศเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ตามมติ อ.ก.ค.ศ.ฯครั้งที่ 13-2566 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2566 ผู้ชม 298 คน
 
55
 
26-12
2566
  ประชาสัมพันธ์อะควอเลี่ยมหนองคาย ผู้ชม 114 คน
 
56
 
26-12
2566
  เชิญชวนซื้อหนังสือวันเด็ก ผู้ชม 112 คน
 
57
 
26-12
2566
  ข่าวสาร สคบ. ผู้ชม 108 คน
 
58
 
26-12
2566
  เชิญเข้าร่วมประกวด ผู้ชม 120 คน
 
59
 
26-12
2566
  ดัชนีการศึกษา ผู้ชม 111 คน
 
60
 
23-12
2566
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ลูกเสือ ผู้ชม 109 คน
 
61
 
23-12
2566
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ชม 117 คน
 
62
 
23-12
2566
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน ผู้ชม 128 คน
 
63
 
19-12
2566
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ลูกเสือ ผู้ชม 151 คน
 
64
 
19-12
2566
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ชม 136 คน
 
65
 
19-12
2566
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ผู้ชม 181 คน
 
66
 
07-12
2566
  ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑ เรื่องการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ กรณีการนำรายชื่อบัญชีผู้สอบแข่งขันในบัญชีหนึ่งเป้นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น เพื่อเรียกบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน ผู้ชม 321 คน
 
67
 
07-12
2566
  การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ กรณีการนำบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่นฯ ผู้ชม 219 คน
 
68
 
06-12
2566
  ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑ รับสมัครคัดเลือกบุคลจ้างเหมาเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ผู้ชม 162 คน
 
69
 
06-12
2566
  ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑ รับสมัครคัดเลือกบุคลจ้างเหมาเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ชม 95 คน
 
70
 
06-12
2566
  ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑ รับสมัครคัดเลือกบุคลจ้างเหมาเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่ลูกเสือ ผู้ชม 110 คน
 
71
 
30-11
2566
  ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อย้าย เปลี่ยนตำแหน่ง โอนข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ผู้ชม 164 คน
 
72
 
25-11
2566
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ผู้ชม 249 คน
 
73
 
25-11
2566
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกคอมพิวเตอร์ ผู้ชม 253 คน
 
74
 
21-11
2566
  ประชาสัมพันธ์ โครงการการให้บริการความรู้ สวนสัตว์ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ผู้ชม 152 คน
 
75
 
21-11
2566
  ประชาสัมพันธ์มหกรรมทางวิชาการ รายการ PHAYALAE VTEA CHAMPIONSHIP AWARD 2023 ระดับประเทศ ผู้ชม 155 คน
 
76
 
20-11
2566
  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑ ผู้ชม 234 คน
 
77
 
20-11
2566
  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑ ผู้ชม 143 คน
 
78
 
20-11
2566
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ผู้ชม 111 คน
 
79
 
20-11
2566
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน กลุ่มวิชาเอกคอมพิวเตอร์ ผู้ชม 152 คน
 
80
 
15-11
2566
  รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบที่ ๑ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ชม 330 คน
 
81
 
15-11
2566
  ประกาศรายชื่อบุคคลที่ได้รับคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด (แม่บ้าน) และ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ผู้ชม 181 คน
 
82
 
10-11
2566
  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ผู้ชม 143 คน
 
83
 
10-11
2566
  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด (แม่บ้าน) ผู้ชม 172 คน
 
84
 
10-11
2566
  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบที่ ๑ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ผู้ชม 258 คน
 
85
 
08-11
2566
  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา ผู้ชม 180 คน
 
86
 
08-11
2566
  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน เอกคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา ผู้ชม 200 คน
 
87
 
03-11
2566
  ประกาศ วิธีสรรหา และเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2566 ผู้ชม 199 คน
 
88
 
31-10
2566
  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด (แม่บ้าน) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑ ผู้ชม 204 คน
 
89
 
31-10
2566
  รายชื่อผู้ใด้รับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการเพรในตม รุ่นที่ ๓๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ชม 272 คน
 
90
 
26-10
2566
  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตม รุ่นที่ ๓๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ผู้ชม 103 คน
 
91
 
26-10
2566
  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ผู้ชม 179 คน
 
92
 
26-10
2566
  รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบที่ ๑ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ชม 279 คน
 
93
 
26-10
2566
  ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ผู้ชม 226 คน
 
94
 
26-10
2566
  ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อย้าย เปลี่ยนตำแหน่ง โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ผู้ชม 121 คน
 
95
 
25-10
2566
  ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2566 ผู้ชม 313 คน
 
96
 
20-10
2566
  รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ที่ได้รับการพิจารณาย้าย กรณีปกติ ประจำปี พ.ศ. 2566 คร้ังที่ 2 รอบที่ 2 ผู้ชม 316 คน
 
97
 
20-10
2566
  รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ที่ได้รับการพิจารณาย้าย กรณีปกติ ประจำปี พ.ศ. 2566 คร้ังที่ 2 รอบที่ 2 ผู้ชม 231 คน
 
98
 
12-10
2566
  รับสมัครคัดเลือกนิสิตโครงการเพชรในตม รุ่นที่ ๓๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ผู้ชม 106 คน
 
99
 
29-09
2566
  รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ได้รับการพิจารณาย้ายกรณีปกติ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 มติ อ.ก.ค.ศ.ฯ 10-2566 วันที่ 29 กันยายน 2566 ผู้ชม 835 คน
 
100
 
29-09
2566
  รายชื่อผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการพิจารณาย้ายกรณีปกติ ประจำปี พ.ศ.2566 มติ อ.ก.ค.ศ.ฯ 10-2566 วันที่ 29 กันยายน 2566 ผู้ชม 412 คน
 
101
 
28-09
2566
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566 ผู้ชม 999 คน
 
102
 
21-09
2566
  ขอเชิญข้าราชการบำนาญเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี ผู้ชม 266 คน
 
103
 
12-09
2566
  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ข และ ภาค ค ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2566 ผู้ชม 567 คน
 
104
 
24-08
2566
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2566 ผู้ชม 899 คน
 
105
 
22-08
2566
  ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ 2566 ผู้ชม 652 คน
 
106
 
15-08
2566
  ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ มาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้ชม 288 คน
 
107
 
07-08
2566
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อย้าย เปลี่ยนตำแหน่ง โอนฯ ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ผู้ชม 738 คน
 
108
 
07-08
2566
  ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา ปี พ.ศ.2566 ผู้ชม 679 คน
 
109
 
04-08
2566
  บัญชีรายละเอียดการเรียกบรรจุและแต่งตัั้งครูผู้ช่วย รอบที่ 2 มติ อ.ก.ค.ศ.เขตฯ หนองคาย เขต 1 ครั้งที่ 8-2566 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2566 ผู้ชม 1180 คน
 
110
 
19-07
2566
  ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2566 ผู้ชม 1513 คน
 
111
 
18-07
2566
  ข่าว สคบ. ผู้ชม 344 คน
 
112
 
18-07
2566
  สื่อสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ผู้ชม 224 คน
 
113
 
18-07
2566
  เชิญเข้าร่วมปฏิบัติธรรมอบรมกรรมฐาน ผู้ชม 219 คน
 
114
 
18-07
2566
  รับสมัครครูเข้าร่วมโครงการคลินิกวจัยเคลื่อนที่ ผู้ชม 208 คน
 
115
 
18-07
2566
  การประกวดสื่อมัลติมีเดียในรูปแบบภาพยนต์สั้นหรือคลิปวีดีโอ ผู้ชม 201 คน
 
116
 
13-07
2566
  ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ผู้ชม 1014 คน
 
117
 
10-07
2566
  ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการ Run for reading minimarathon 2023 ผู้ชม 230 คน
 
118
 
05-07
2566
  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 ผู้ชม 888 คน
 
119
 
23-06
2566
  สำรวจข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกอบการจัดสรรงบประมาณ 2567 ผู้ชม 542 คน
 
120
 
21-06
2566
  ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อย้าย เปลี่ยนตำแหน่ง โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นฯ ผู้ชม 998 คน
 
121
 
21-06
2566
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 28 ค.(2) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ผู้ชม 330 คน
 
122
 
21-06
2566
  การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา กรณีปกติ ประจำปี พ.ศ.2566 ผู้ชม 485 คน
 
123
 
17-06
2566
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ผู้ชม 342 คน
 
124
 
08-06
2566
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ผู้ชม 1031 คน
 
125
 
24-05
2566
  ประกาศ : รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย พ.ศ2566 ผู้ชม 7247 คน
 
126
 
22-05
2566
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกขัาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ผู้ชม 675 คน
 
127
 
18-05
2566
  สพป.หนองคาย เขต 1 : รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ผู้ชม 462 คน
 
128
 
12-05
2566
  ประกาศรายชื่อผู้ที่มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ผู้ชม 345 คน
 
129
 
11-05
2566
  จำหน่ายเสื้อสมทบทุนช่วยเหลือนักเรียนฯ ผู้ชม 208 คน
 
130
 
11-05
2566
  ข่าว สคบ. ผู้ชม 208 คน
 
131
 
03-05
2566
  รับสมัครคัดเลือกข้าราชการคณูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ผู้ชม 304 คน
 
132
 
25-04
2566
  รายชื่อข้าราชการครู ที่ได้รับการพิจารณาย้าย กรณีปกติ ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1 รอบที่ 2 มติ อ.ก.ค.ศ.เขต ครั้งที่ 4-2566 วันที่ 25 เมษายน 2566 ผู้ชม 430 คน
 
133
 
04-04
2566
  ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑ พุทธศักราช ๒๕๖๖ ผู้ชม 249 คน
 
134
 
03-04
2566
  การยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ผู้ชม 316 คน
 
135
 
31-03
2566
  รายชื่อข้าราชการครู ที่ได้รับการพิจารณาย้าย ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1 มติ อ.ก.ค.ศ.เขต ครั้งที่ 2-2566 วันที่ 31 มีนาคม 66 ผู้ชม 716 คน
 
136
 
31-03
2566
  รายชื่อผู้บริหารสถานศึกษา ที่ได้รับการพิจารณาย้าย ตามประกาศเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ปี 2565 มติ อ.ก.ค.ศ.เขต ครั้งที่ 2-2566 วันที่ 31 ผู้ชม 286 คน
 
137
 
31-03
2566
  เชิญอบรมครูคณิตศาสตร์ ผู้ชม 253 คน
 
138
 
31-03
2566
  แนวปฏิบัติอันเนื่องมาจากการยุบสภา ผู้ชม 176 คน
 
139
 
31-03
2566
  เชิญสมัครเข้าร่วมโครงการทดสอบความรู้ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ผู้ชม 167 คน
 
140
 
22-03
2566
  โครงการครูช่วยครู ผู้ชม 263 คน
 
141
 
22-03
2566
  รับสมัครคนพิการเข้าเรียน ผู้ชม 283 คน
 
142
 
22-03
2566
  ข่าว สคบ. ผู้ชม 203 คน
 
143
 
22-03
2566
  ขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้น ผู้ชม 211 คน
 
144
 
08-03
2566
  ประกาศผลบรรยายธรรม ผู้ชม 289 คน
 
145
 
08-03
2566
  ประกาศผลเลืออกตั้งนายกสมาคม ฌปอ. ผู้ชม 243 คน
 
146
 
21-02
2566
  ประชาสัมพันธ์การจัดงานมหกรรมเงินเพื่อครูไทย ๔ ภูมิภาค ครั้งที่ ๒ จังหวัดอุดรธานี ผู้ชม 292 คน
 
147
 
21-02
2566
  เชิญร่วมงานแก้ไขปัญหาหนี้สินครู ผู้ชม 257 คน
 
148
 
17-02
2566
  รับสมัครนักเรียนโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ผู้ชม 286 คน
 
149
 
17-02
2566
  ข่าว สคบ ผู้ชม 248 คน
 
150
 
26-01
2566
  ประกวดบรรยายธรรม ผู้ชม 296 คน
 
151
 
26-01
2566
  ผลิตภัณฑ์โอทอป ผู้ชม 262 คน
 
152
 
24-01
2566
  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์งานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำกัด ผู้ชม 238 คน
 
153
 
24-01
2566
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำกัด ชุดที่ 14 ประจำปี 2566 ผู้ชม 264 คน
 
154
 
24-01
2566
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำกัด ชุดที่ 14 ประจำปี 2566 ผู้ชม 239 คน
 
155
 
24-01
2566
  ขอเชิญเข้าร่วมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานสัมมนา "LESS กลไกลดก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อน" ผู้ชม 262 คน
 
156
 
24-01
2566
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดคำขวัญเพื่อรณรงค์ต่อต้านการทุจริตซื้อสิทธิ์ขายเสียง ผู้ชม 290 คน
 
157
 
17-01
2566
  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 ผู้ชม 582 คน
 
158
 
12-01
2566
  เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเอกชน ผู้ชม 340 คน
 
159
 
12-01
2566
  ขอเชิญบูขาวัตถุมงคล ผู้ชม 241 คน
 
160
 
09-01
2566
  แนะแนวการศึกษา มจร. ผู้ชม 229 คน
 
161
 
09-01
2566
  ตักบาตรวันครู ผู้ชม 254 คน
 
162
 
05-01
2566
  การเปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค.และสมาชิก ช.พ.ส. เป็นกรณีพิเศษเนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี ผู้ชม 221 คน
 
163
 
29-12
2565
  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ.2566 ผู้ชม 1064 คน
 
164
 
28-12
2565
  คืนสู่เหย้าชาวศึกษา ผู้ชม 224 คน
 
165
 
22-12
2565
  ข่าว สคบ. ผู้ชม 238 คน
 
166
 
22-12
2565
  เชิญชวนส่งทีมเข้าประกวดต้นแบบบริหารกายหน้าเสาธง ประจำปี 2566 ผู้ชม 184 คน
 
167
 
22-12
2565
  ช่าว สคบ. ผู้ชม 227 คน
 
168
 
22-12
2565
  การทำประกันสินเชื่อโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. ผู้ชม 193 คน
 
169
 
15-12
2565
  ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2565 ผู้ชม 276 คน
 
170
 
14-12
2565
  ประกาศรายชื่อ ก.ต.ป.น. แทนตำแหน่งที่ว่าง ผู้ชม 251 คน
 
171
 
14-12
2565
  ประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนเสนอชื่อบุคคลผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตาม 1 - 5 ผู้ชม 222 คน
 
172
 
09-12
2565
  แจ้งประกาศวิธีการสรรหา ก.ต.ป.น. แทนตำแหน่งที่ว่าง ผู้ชม 291 คน
 
173
 
09-12
2565
  ประกาศวิธีการสรรหา ก.ต.ป.น. แทนตำแหน่งที่ว่าง ผู้ชม 228 คน
 
174
 
30-11
2565
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ผู้ชม 508 คน
 
175
 
22-11
2565
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ/ครูผู้สอน/ครูพี่เลี้ยง/นักจิตวิทยา/นักวิชาการศึกษาและผู้ไม่มีสิทธิ์ฯ ผู้ชม 3743 คน
 
176
 
10-11
2565
  ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง ผู้ชม 905 คน
 
177
 
10-11
2565
  ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา และตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ผู้ชม 606 คน
 
178
 
10-11
2565
  ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน ผู้ชม 1851 คน
 
179
 
21-10
2565
  รายชื่อผู้ที่มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ผู้ชม 475 คน
 
180
 
11-10
2565
  ข่าว สคบ. ผู้ชม 289 คน
 
181
 
11-10
2565
  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการศึกษาและขอรับทุนการศึกษา "โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนพื้นที่ห่างไกล" ผู้ชม 254 คน
 
182
 
11-10
2565
  โครงการทุนการศึกษาของโรงเรียนการบินญี่ปุ่น Japan Aviation Academy (JAA) ผู้ชม 466 คน
 
183
 
11-10
2565
  โปรโมชั่นพิเศษโครงการให้บริการความรู้ประจำปีงบประมาณ 2566 สวนสัตว์นครราชสีมา ผู้ชม 252 คน
 
184
 
11-10
2565
  รับสมัครนักศึกษาของศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์-ซีพีแรม ผู้ชม 280 คน
 
185
 
06-10
2565
  ประกาศเลื่อนกำหนดวันในการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอน ฯ มาดำรงตำแหน่งบุคลาการทางการศึกษาอื่น ตามาตรา 38 ค.(2) ผู้ชม 355 คน
 
186
 
06-10
2565
  รายชื่อผลงาน และข้อเสนอแนวความคิด วิธีการพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ของผู้ผ่านการประเมินบุคคลฯ ผู้ชม 226 คน
 
187
 
30-09
2565
  เชิญชวนส่งเรียงความ ผู้ชม 299 คน
 
188
 
30-09
2565
  รายชื่อผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการพิจารณาย้าย กรณีปกติ ประจำปี พ.ศ.2565 มติ กศจ.คร้ังที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 ผู้ชม 527 คน
 
189
 
29-09
2565
  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้ง เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ผู้ชม 177 คน
 
190
 
12-09
2565
  รางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรี ผู้ชม 303 คน
 
191
 
31-08
2565
  ขอเชิญเข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคม ผู้ชม 291 คน
 
192
 
25-08
2565
  ทุนมูลนิธิทวี บุญยเกตุ ผู้ชม 359 คน
 
193
 
25-08
2565
  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผู้ชม 297 คน
 
194
 
24-08
2565
  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ผู้ชม 446 คน
 
195
 
17-08
2565
  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวทยาลัย เลย รับสมัครนักเรียนชั้น ม.4 ผู้ชม 277 คน
 
196
 
24-06
2565
  การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ.2565 ผู้ชม 488 คน
 
197
 
17-06
2565
  การจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องจากในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน ) ประจำปี 2565 ผู้ชม 304 คน
 
198
 
07-06
2565
  ประกาศหาผู้ลงทุน ผู้ชม 390 คน
 
199
 
31-05
2565
  รับสมัครคัดเลือกครูผู้สอนชาวต่างชาติหรือครูผู้สอนชาวไทย เพื่อเป็นครูผู้สอนภาษาจีนในโรงเรียนคุณภาพ (ครั้งที่ 4 ) ผู้ชม 382 คน
 
200
 
19-05
2565
  เชิญชวนโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมส่งผลงานคลิปวีดีโอเต้นประกอบเพลง ผู้ชม 366 คน
 
201
 
19-05
2565
  การใช้งานระบบการแจ้งประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน (e-compensate) ผู้ชม 319 คน
 
202
 
06-05
2565
  รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในการรับย้ายฯ ให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ผู้ชม 384 คน
 
203
 
27-04
2565
  ยกเลิกประกาศรายละเอียดองค์ประกอบ/ตัวชี้วัดการประเมินศักยภาพผู้ขอย้ายตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา กรณีเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาทั่วไป ผู้ชม 401 คน
 
204
 
27-04
2565
  ยกเลิกประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่ประสงค์จะพัฒนาคุณภาพการศึกษากรณีการย้ายเพื่อประโยชน์ของทางราชการ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาทั่วไป พ.ศ.2564 ผู้ชม 289 คน
 
205
 
25-04
2565
  โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางลูกเสือ หลักสูตรกำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ชั้นสูง (C.A.T.C.) ผู้ชม 376 คน
 
206
 
08-04
2565
  ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ปี พ.ศ.2564 ผู้ชม 395 คน
 
207
 
30-03
2565
  Recruitment of foreign teachers or Thai teachers to work as English and Chinese teachers in Quality Public School managed by the Nong Khai Primary Educational Service Area Office 1 ผู้ชม 352 คน
 
208
 
30-03
2565
  รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอนฯ ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ผู้ชม 404 คน
 
209
 
16-03
2565
  รับสมัคร Junior ผู้ช่วยกิจกรรมพิเศษนอกตำรา ผู้ชม 505 คน
 
210
 
16-03
2565
  การประกวดดนตรีพื้นบ้านและการแสดงพื้นบ้าน ถ้วยพระราชทาน ผู้ชม 420 คน
 
211
 
16-03
2565
  ข่าว สคบ. ผู้ชม 361 คน
 
212
 
14-03
2565
  ผลการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ตามประกาศเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ ปี ๒๕๖๔ ตามมติ กศจ.หนองคาย ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕ ผู้ชม 420 คน
 
213
 
14-03
2565
  ผลการพิจารณาย้ายครู กรณีปกติ ครั้งที่ 1 ปี ๒๕๖๕ ตามมติ กศจ.หนองคาย ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕ ผู้ชม 699 คน
 
214
 
01-03
2565
  หนังสือแบบเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ชม 482 คน
 
215
 
01-03
2565
  ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ผู้ชม 442 คน
 
216
 
01-03
2565
  โครงการบริจาคอะลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน ผู้ชม 377 คน
 
217
 
01-03
2565
  โครงการไหว้ครูและครอบครูด้านศิลปะการแสดง นาฎศิลป์ ผู้ชม 335 คน
 
218
 
01-03
2565
  List of passed candidates for the selection of foreign teachers or Thai teachers to work as English in Quality Public School, Nong Khai Primary Educational Service Area Office 1 ผู้ชม 386 คน
 
219
 
28-02
2565
  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นครูผู้สอนชาวต่างชาติหรือครูผู้สอนชาวไทย ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาอังกฤษและครูผู้สอนภาษาจีนในโรงเรียนคุณภาพ ผู้ชม 361 คน
 
220
 
24-02
2565
  List of eligible candidates for the selection of foreign teachers or Thai teachers to work as English and Chainese teachers in Quality Public School ผู้ชม 326 คน
 
221
 
17-02
2565
  Recruitment of foreign teachers or Thai teachers to work as English and Chinese teachers in Quality Public School ผู้ชม 360 คน
 
222
 
17-02
2565
  รับสมัครคัดเลือกครูผู้สอนชาวต่างชาติหรือครูผู้สอนชาวไทย เพื่อเป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษและครูผู้สอนภาษาจีน ในโรงเรียนคุณภาพ ผู้ชม 520 คน
 
223
 
21-01
2565
  แจ้งตรวจสุขภาพประจำปี กลุ่มประกันสังคม ผู้ชม 371 คน
 
224
 
20-01
2565
  มาตรการป้องกันการทุจริตในการแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2564 จังหวัดหนองคาย ผู้ชม 515 คน
 
225
 
20-01
2565
  ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2564 จังหวัดหนองคาย ผู้ชม 1857 คน
 
226
 
19-01
2565
  ศึกษาต่อปริญญาโท ผู้ชม 655 คน
 
227
 
19-01
2565
  ข่าว สคบ. ผู้ชม 347 คน
 
228
 
18-01
2565
  ประกาศรับย้าย รับโอน ศึกษานิเทศก์ฯ ผู้ชม 463 คน
 
229
 
17-01
2565
  ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอน ฯ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ผู้ชม 509 คน
 
230
 
15-01
2565
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ชม 395 คน
 
231
 
15-01
2565
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ลูกเสือ ผู้ชม 398 คน
 
232
 
15-01
2565
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนและจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ ผู้ชม 499 คน
 
233
 
14-01
2565
  ประชาสัมพันธ์พิพิธภัณพ์สัตว์น้ำ ผู้ชม 391 คน
 
234
 
14-01
2565
  เชิญร่วมประกวดบรรยายธรรม ผู้ชม 409 คน
 
235
 
14-01
2565
  เชิญชวนร่วมส่งผลงาน ผู้ชม 414 คน
 
236
 
14-01
2565
  อบรมโครงการพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศ ฟรี ผู้ชม 349 คน
 
237
 
10-01
2565
  ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 ผู้ชม 409 คน
 
238
 
05-01
2565
  การเปลี่ยนสถานถยาบาลประจำปี ผู้ชม 393 คน
 
239
 
03-01
2565
  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2565 ผู้ชม 786 คน
 
240
 
30-12
2564
  ประกาศ : รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ลูกเสือ ผู้ชม 393 คน
 
241
 
30-12
2564
  ประกาศ : รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ชม 387 คน
 
242
 
24-12
2564
  เนื่องด้วยสถานการณ์โควิดในปัจจุบันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑ จึงขอเลื่อนการดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ(ทั้งรายเดือนและจ้างเหมาบริการ) จากเดิมวันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม 2564 เลื่อนเป็นวันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2565 ผู้ชม 177 คน
 
243
 
08-12
2564
  #RUN FOR CHILD SANGKHOM 2021 https://docs.google.com RUN FOR CHILD SANGKHOM 2021 ขอเชิญร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง มินิมาราธอนการกุศล เพื่อการศึกษา เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและลดความเหลื่อมล้ำให้แก่นักเรียนด้อยโอกาสที่อยู่ห่างไกล วันอาทิตย์ ที่ 26 ธันวาคม 2564 ณ โรงเรียนอนุบาลสังคม อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง การกุศลเพื่อการศึกษา สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จุด START ณ โรงเรียนอนุบาลสังคม อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย ผู้ชม 376 คน
 
244
 
08-12
2564
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แผนงานนำนักเรียนประจำปีงบประมาณ 2565 (กิจกรรม Play&Learn) ผู้ชม 657 คน
 
245
 
30-11
2564
  การสรรหาและเลือกกรรมการสภาการศึกษา ผู้ชม 467 คน
 
246
 
15-11
2564
  ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรมวิทยาศาสตร์แะเทคโนโลีแห่งชาติ ประจำปี 2564" ผู้ชม 324 คน
 
247
 
15-11
2564
  ขอเชิญเข้าร่วมเสวนาทางวิชาการ ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ ปี 2564 ผู้ชม 318 คน
 
248
 
09-11
2564
  ขอเชิญตรวจสุขภาพประจำปี รพ.หนองคาย ผู้ชม 1592 คน
 
249
 
01-11
2564
  การประกวดคลิปวิดีโอ "ร้อง เล่น เต้น เพลงพี่หัวดี" ครั้งที่ 2 ผู้ชม 321 คน
 
250
 
01-11
2564
  ข่าวประชาสัมพันธ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำกัด ผู้ชม 368 คน
 
251
 
27-10
2564
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตม รุ่นที่ 31 ผู้ชม 404 คน
 
252
 
20-10
2564
  ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำกัด ผู้ชม 658 คน
 
253
 
13-09
2564
  เลือกตั้งกรรมการสหกรณ์ฯ64 ผู้ชม 475 คน
 
254
 
01-09
2564
  ขอเชิญร่วมกิจกรรม The Safety Hunter ผู้ชม 418 คน
 
255
 
01-09
2564
  การพัฒนาแอปพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้ภาษิตพื้ฐานภาาาถิ่นโคราช ผู้ชม 455 คน
 
256
 
16-08
2564
  ผลงานที่ชนะการประกวดสื่อสร้างสรรค์ ผู้ชม 606 คน
 
257
 
16-08
2564
  ข่าว สคบ. ผู้ชม 433 คน
 
258
 
10-08
2564
  เชิญประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการและประุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ผู้ชม 367 คน
 
259
 
08-07
2564
  เชิญชวนเข้าร่วมงานมอบรางวัลสื่อสร้างสรรค์ ผู้ชม 616 คน
 
260
 
29-06
2564
  ข่าว สคบ. ผู้ชม 474 คน
 
261
 
25-06
2564
  อบรมหลักสูตรวิชาชพระยะสั้นสำหรับสมาชิกและบุตรสมาชิก ช.พ.ค. - ช.พ.ส. ผู้ชม 453 คน
 
262
 
21-06
2564
  การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ (งด) ผู้ชม 433 คน
 
263
 
02-06
2564
  แจ้งข้าราชการบำนาญเข้าร่วมโครงการกับธนาคารออมสิน ผู้ชม 497 คน
 
264
 
02-06
2564
  ข่าวสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ผู้ชม 477 คน
 
265
 
29-04
2564
  แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ชม 520 คน
 
266
 
27-04
2564
  ประกาศแก้ไขเพิ่มเติม สกสค. ผู้ชม 490 คน
 
267
 
23-04
2564
  ห้ามข้าราชการและบุคลากรภาครัฐออกนอกพื้นที่จังหวัดหนองคาย ผู้ชม 543 คน
 
268
 
23-04
2564
  ลดธงครึ่งเสา 23,25-26 เมย.64 ผู้ชม 452 คน
 
269
 
22-04
2564
  การประชาสัมพันธ์แอนิเมชั่นเรื่องยิ่งใหญ่ "ของขวัยจากดิน" ผู้ชม 460 คน
 
270
 
22-04
2564
  จัดตั้งศูนย์รับสมัคจิตอาสาทางการแพทย์ระดับจังหวัด และอำเภอ ผู้ชม 456 คน
 
271
 
22-04
2564
  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัด ผู้ชม 466 คน
 
272
 
21-04
2564
  โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่ ผู้ชม 547 คน
 
273
 
31-03
2564
  จัดสวัสดิการเพื่อครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ชม 549 คน
 
274
 
29-03
2564
  ทุน ซีพี ออลล์ ผู้ชม 487 คน
 
275
 
29-03
2564
  ศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน สพป.นค. เขต 1 ผู้ชม 463 คน
 
276
 
25-03
2564
  เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชน ผู้ชม 481 คน
 
277
 
25-03
2564
  โครงการไหว้ครูและครอบครูด้านศิลปะการแสดง นาฎศิลป์ ผู้ชม 406 คน
 
278
 
25-03
2564
  ประกวดนาฎศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์แห่งชาติ ปีงบประมาณ 2564 ผู้ชม 396 คน
 
279
 
25-03
2564
  ข่าว สคบ. ผู้ชม 445 คน
 
280
 
24-03
2564
  ประชาสัมพันธ์รางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2564 ผู้ชม 381 คน
 
281
 
23-03
2564
  สพฐ.โพล (OBEC Poll) ผู้ชม 443 คน
 
282
 
19-03
2564
  รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ผู้ชม 456 คน
 
283
 
18-03
2564
  สำรวจกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ "ครูช่วยครู" ผู้ชม 352 คน
 
284
 
18-03
2564
  ประกวดคลิปวิดีโอ "บ้านเมืองสุจริต" ผู้ชม 360 คน
 
285
 
08-03
2564
  ประกวดสื่อสร้างสรรค์ ผู้ชม 508 คน
 
286
 
04-03
2564
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ชุดวิดีทัศน์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยื่น (SDGs) 'ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับเปลี่ยน สู่ความยั่งยืนของไทยและโลกเรา' ผู้ชม 487 คน
 
287
 
02-03
2564
  ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต จาก สพฐ. ผู้ชม 406 คน
 
288
 
02-03
2564
  แจ้งประชาสัมพันะ์การเข้ามาตรการผ่อนปรนการชำระหนี้ ผู้ชม 483 คน
 
289
 
01-03
2564
  ขอความอนุเคราะห์ ประชาสัมพันธ์ ผู้ชม 451 คน
 
290
 
25-02
2564
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ขยายระยะเวลาการประกวดออกแบบตกแต่งรถขยะ กทม. ผู้ชม 434 คน
 
291
 
24-02
2564
  มาตรการผ่อนปรนชำระหนี้ ผู้ชม 514 คน
 
292
 
11-02
2564
  โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ งานส่งเสริมบรรพฃาสารเณร ผู้ชม 457 คน
 
293
 
11-02
2564
  เผยแพร่ประฃาสัมธ์ข่าว สพฐ. ผู้ชม 435 คน
 
294
 
10-02
2564
  ประกาศ : โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน ผู้ชม 492 คน
 
295
 
29-01
2564
  ประชาสัมพันธ์การประกวดภาพถ่าย โครงการศิลปินร่วมสมัยสู้ภัยโควิดฯ ผู้ชม 433 คน
 
296
 
26-01
2564
  ข่าว สคบ. ผู้ชม 484 คน
 
297
 
22-01
2564
  ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากและอัตราดอกเบี้ยเงินให้สมาชิกกู้ยืม ผู้ชม 511 คน
 
298
 
22-01
2564
  ขอความอนุเคราะห์ให้การสนับสนุนจัดซื้อข้าวสาร เครื่องอุปโภคบริโภค ผู้ชม 502 คน
 
299
 
21-01
2564
  เผยแพร่ประชาสัมธ์ข่าว สพฐ. ผู้ชม 461 คน
 
300
 
21-01
2564
  เผยแพร่ประชาสัมธ์ข่าว สพฐ. ผู้ชม 480 คน
 
301
 
18-01
2564
  ประกาศรับสมัคร- ครูอัตราจ้างชั่วคราว เอกปฐมวัย :โรงเรียนสมสะอาดดงมุข ผู้ชม 556 คน
 
302
 
14-01
2564
  ประขาสัมพันธ์แจ้งข้อมูลพบเห็นหมึกสายวงฟ้า ผู้ชม 511 คน
 
303
 
14-01
2564
  เลื่อนตรวจสุขภาพ สกสค. ผู้ชม 441 คน
 
304
 
07-01
2564
  ประชาสัมพันธ์มาตรการเตรียมความพร้อมก่อนครบกำหนดพักชำระหนี้ ผู้ชม 507 คน
 
305
 
05-01
2564
  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2564 ผู้ชม 1166 คน
 
306
 
29-12
2563
  รถโรงหนังหนองคาย ผู้ชม 561 คน
 
307
 
29-12
2563
  โครงการไว้ครู ครอบครูนาฎศิลป์ ผู้ชม 453 คน
 
308
 
23-12
2563
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกอัตราจ้างตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ผู้ชม 541 คน
 
309
 
21-12
2563
  ตรวจสุขภาพประจำปี 2564 รพ.สมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ผู้ชม 634 คน
 
310
 
21-12
2563
  กิจกรรมวันดินโลกปี 2563 ผู้ชม 448 คน
 
311
 
15-12
2563
  ขอเชิญร่วมมบริจาคช่วยเหลือโรงเรียนประสบอัคคีภัย ผู้ชม 533 คน
 
312
 
15-12
2563
  ข่าว สคบ. ผู้ชม 496 คน
 
313
 
15-12
2563
  กิจกรรมวันดินโลกปี 2563 ผู้ชม 461 คน
 
314
 
15-12
2563
  ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ OTOP ในรูปแบบกระชเ้าของขวัญของฝาก ผู้ชม 476 คน
 
315
 
09-12
2563
  ประกาศรับสมัคข้าราชการครูผู้เกษียณอายุราชการไปแล้วเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนในสถานศึกษา ตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ งวดที่ ๑ สพป.นค.๑ ผู้ชม 574 คน
 
316
 
02-12
2563
  การประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน ผู้ชม 537 คน
 
317
 
02-12
2563
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิก อบจ. (เพิ่มเติม) ผู้ชม 473 คน
 
318
 
02-12
2563
  ขอความร่วมมือสนับสนุนการจัดการเลือกตั้งสมาชิก อบจ. ผู้ชม 434 คน
 
319
 
28-11
2563
  ประกาศ ผลการสรรหาพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ สพป.หนองคาย 1 ผู้ชม 701 คน
 
320
 
23-11
2563
  การรับสมัครสมาชิกสมาคม รอง ผอ.สถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย ผู้ชม 441 คน
 
321
 
23-11
2563
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ผู้ชม 582 คน
 
322
 
16-11
2563
  ขอความร่วมมือสนับสนุนการเลือกตั้ง ผู้ชม 531 คน
 
323
 
16-11
2563
  ประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีน ผู้ชม 559 คน
 
324
 
16-11
2563
  โกมลวิทยาคาร 88 ปี ผู้ชม 513 คน
 
325
 
16-11
2563
  โครงการรถโรงหนัง ผู้ชม 527 คน
 
326
 
04-11
2563
  ประกาศ : รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริการ ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ผู้ชม 709 คน
 
327
 
04-11
2563
  ประกาศ : โรงเรียนบ้านโคกคอน ผลสอบการคัดเลือกธุรการโรงเรียน ผู้ชม 551 คน
 
328
 
02-11
2563
  ** โรงเรียนบ้านโคกคอน ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ผู้ชม 513 คน
 
329
 
22-10
2563
  ช่องทางรับข้อร้องเรียน การดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินครู ผู้ชม 446 คน
 
330
 
22-10
2563
  ข่าวสาร สคบ. ผู้ชม 533 คน
 
331
 
20-10
2563
  ประกาศ : รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ปฎิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านโคกคอน เงินเดือน 9000 ผู้ชม 597 คน
 
332
 
30-09
2563
  ขอเฃิญร่วมอบรมการจัดกิจกรรมและวิธีสอนภาษาไทย ผู้ชม 562 คน
 
333
 
30-09
2563
  คำสั่งการแต่งตั้งคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดหนองคาย ผู้ชม 634 คน
 
334
 
01-09
2563
  ประกาศรายชื่อทุนสหกรณ์ รอบ3 ผู้ชม 612 คน
 
335
 
18-08
2563
  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเฉลิมฉลอง 100 ปี กระทรวงพาณิชย์ ลดราคาช่วยประชาชน ผู้ชม 499 คน
 
336
 
14-08
2563
  เชิญส่งผลงานประกวดภาพหัวข้อ "วิธีป้องกันโควิท 19" โดยมูลนิธิเฉลิมขวัญ ชุมสาย ณ อยุธยา และคณะ ผู้ชม 508 คน
 
337
 
14-08
2563
  สมาคมลูกจ้างส่วนราชการแห่งประเทศไทย เชิญเข้าร่วมประชุม ผู้ชม 511 คน
 
338
 
14-08
2563
  สกสค.เชิญตรวจสุขภาพประจำปี ผู้ชม 570 คน
 
339
 
11-08
2563
  ประกาศสำนักงานลูกเสือจังหวัดหนองคาย : ประกาศผลการคัดเลือกคณะกรรมการประเภทผู้แทน ผู้ชม 894 คน
 
340
 
30-06
2563
  ประกาศสำนักงานลูกเสือจังหวัดหนองคาย เรื่อง การเลือกกรรมการประเภทผู้เเทนในคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดหนองคาย ผู้ชม 612 คน
 
341
 
15-06
2563
  ประชาสัมพันธ์ขอส่งเรื่องชี้แจงการทำประกันสินเชื่อของผู้กู้เงินโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. ผู้ชม 541 คน
 
342
 
10-06
2563
  ประกาศ : รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน ผู้ชม 649 คน
 
343
 
10-06
2563
  ประกาศ : รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครู ผู้ชม 1263 คน
 
344
 
05-06
2563
  ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน จำนวน ๒ อัตรา โดยประสงค์จะดำเนินการรับสมัคร ในวันที่ ๘-๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ ผู้ชม 585 คน
 
345
 
01-06
2563
  ผลการคัดเลือกคณะกรรมการประเภทผู้แทนในคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑ ผู้ชม 473 คน
 
346
 
29-05
2563
  การใช้สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ชม 558 คน
 
347
 
26-05
2563
  ประชาสัมพันธ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) เรื่องทักษะกลไกการเคลื่อนไหวทางการศึกษา ผู้ชม 538 คน
 
348
 
26-05
2563
  ประกาศ : เรื่องรายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกกรรมการประเภทผู้แทนในคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑ ผู้ชม 567 คน
 
349
 
25-05
2563
  ชี้แจงการทำประกันสินเชื่อของผู้กู้เงินโครงการเงินกู้ ช.พ.ค. ผู้ชม 558 คน
 
350
 
25-05
2563
  สำรวจข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้ป่วยและช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ผู้ชม 506 คน
 
351
 
21-05
2563
  ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้ชม 620 คน
 
352
 
21-05
2563
  ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ผู้ชม 506 คน
 
353
 
21-05
2563
  ประกาศหลักสูตรการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้ชม 645 คน
 
354
 
21-05
2563
  ประกาศหลักสูตรการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ผู้ชม 471 คน
 
355
 
21-05
2563
  การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ผู้ชม 434 คน
 
356
 
21-05
2563
  การประกันสินเชื่อของผู้กู้เงินโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. ผู้ชม 446 คน
 
357
 
21-05
2563
  ชี้แจงมาตรการเยียวยา 5,000 บาท ของรัฐบาล (เพิ่มเติม) ผู้ชม 594 คน
 
358
 
15-05
2563
  มาตรการในการแก้ไขป้องกันปัญหาข่าวปลอม (Fake News) กระทรวงศึกษาธิการ ผู้ชม 493 คน
 
359
 
15-05
2563
  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ "ชุดความรู้ สำหรับประาชน เรื่องควรรู้ COVID-19 ผู้ชม 420 คน
 
360
 
15-05
2563
  ขอความช่วยเหลือนักเรียนจมน้ำเสียชีวิต ผู้ชม 551 คน
 
361
 
14-05
2563
  ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ งานมาตรฐานเขตพื้นที่ฯ ผู้ชม 463 คน
 
362
 
08-05
2563
  ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การลดก๊าซเรือนกระจกสำหรับประชาชน ผู้ชม 473 คน
 
363
 
02-05
2563
  การเลือกกรรมการประเภทผู้แทนในคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา ผู้ชม 517 คน
 
364
 
16-04
2563
  สปป.ลาว ระงับการเข้า-ออกประเทศทางด่านสากลอย่างเด็ดขาด ผู้ชม 460 คน
 
365
 
03-04
2563
  ประกาศผลการประกวดตรสัญลักษณ์ และคำขวัญงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ ผู้ชม 707 คน
 
366
 
02-04
2563
  แจ้งกำชับให้ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนองคาย ผู้ชม 498 คน
 
367
 
02-04
2563
  ประชาสัมพันธ์การติดต่อราชการกับสำนักงาน ก.พ.ร. ผู้ชม 444 คน
 
368
 
02-04
2563
  เผยแพร่พระบรมราโชวาท เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2563 ผู้ชม 481 คน
 
369
 
06-03
2563
  เผยแพร่เอกสาร "สมองซีกขวามีค่ามากกว่าที่คิด" ผู้ชม 437 คน
 
370
 
06-03
2563
  รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อ ผู้ชม 533 คน
 
371
 
06-03
2563
  เชิญชมการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ผู้ชม 451 คน
 
372
 
11-12
2562
  หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการในการขอรับการจัดสรรงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู ผู้ชม 523 คน
 
373
 
11-12
2562
  บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน ผู้ชม 525 คน
 
374
 
11-12
2562
  แนวทางการดำเนินงานงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ผู้ชม 586 คน
 
375
 
11-12
2562
  แนวทางการขอจัดตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ผู้ชม 439 คน
 
376
 
11-12
2562
  แนวทางการขอจัดตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุน ผู้ชม 422 คน
 
377
 
04-12
2562
  เรื่อง ปรับปรุงคู่มือดำเนินการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุและที่ดินประเภทอื่น ผู้ชม 527 คน
 
378
 
28-11
2562
  ขอรับทุนพัฒนาเทคโนโลยี ผู้ชม 540 คน
 
379
 
08-11
2562
  ตรวจสุขภาพประจำปี โรงพยาบาลท่าบ่อ ผู้ชม 514 คน
 
380
 
08-11
2562
  ตรวจสุขภาพประจำปี โรงพยาบาลทหารผ่านศึก ผู้ชม 606 คน
 
381
 
04-09
2562
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ "งานตุ้มโฮมน้องพี่ ED KKU ประจำปี 2562" ผู้ชม 369 คน
 
382
 
20-06
2562
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ผู้ชม 437 คน
 
383
 
14-05
2562
  ขอเชิญร่วมอบรม การจัดกิจกรรมและวิธีสอนภาษาไทย ผู้ชม 490 คน
 
384
 
14-05
2562
  ประชาสัมพันธ์โครงการอาจารย์ผู้ช่วยบำเพ็ญประโยชน์ โครงการยูซีอี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ผู้ชม 392 คน
 
385
 
07-05
2562
  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดงานเขียนเทิดพระคุณแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 ผู้ชม 386 คน
 
386
 
07-05
2562
  ประชาสัมพันธ์การโครงการการประชุมวิชาการ และเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 ผู้ชม 458 คน
 
387
 
18-04
2562
  ขอเชิญบุคลากรร่วมกิจกรรม ผู้ชม 506 คน
 
388
 
18-04
2562
  ประชาสัมพันธ์การให้บริการขอหนังสืออนุญาตให้บุคคลประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ผู้ชม 570 คน
 
389
 
18-04
2562
  ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษา ผู้ชม 452 คน
 
390
 
21-03
2562
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมค่าย "เล่นรอบเมือง สร้างพลังการเรียนรู้" ผู้ชม 366 คน
 
391
 
05-03
2562
  ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม ผู้ชม 570 คน
 
392
 
28-02
2562
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน ผู้ชม 485 คน
 
393
 
14-02
2562
  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์งานสมาคมญาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู หนองคาย ผู้ชม 453 คน
 
394
 
12-02
2562
  ประชาสัมพันธ์โครงการ "อลิอันซ์ อยุธยา สานฝันปันสนามฟุตบอลให้น้อง ปี 5 ผู้ชม 406 คน
 
395
 
12-02
2562
  เชิญร่วมงานเสวนา "ผ้าซิ่นตีนคำ" เมืองหนองคาย ผู้ชม 377 คน
 
396
 
05-02
2562
  ขอเชิญร่วมกิจกรรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ผู้ชม 445 คน
 
397
 
04-02
2562
  เชิญเข้าอบรมสัมมนา ผู้ชม 499 คน
 
398
 
01-02
2562
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 6 ผู้ชม 406 คน
 
399
 
17-01
2562
  ประชาสัมพันธ์งานสหกรณ์ฯ เรื่อง การจ่ายเงินกู้สามัญเพื่อการดำรงชีพ ผู้ชม 404 คน
 
400
 
04-01
2562
  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2562 ผู้ชม 437 คน
 
401
 
04-01
2562
  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ผู้ชม 452 คน
 
402
 
04-01
2562
  ประชาสัมพันธ์ "งานเกษตรสุรนารี 62"และ "งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562" ผู้ชม 434 คน
 
403
 
04-01
2562
  ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา ผู้ชม 483 คน
 
404
 
04-01
2562
  ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาครูสู่ช่วงปิดเทอม รุ่นที่ 18 ผู้ชม 429 คน
 
405
 
18-12
2561
  ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมครอบครัวประชาธิปไตย ผู้ชม 458 คน
 
406
 
18-12
2561
  ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์การแข่งขันคณิตศาสตร์และคณิตคิดเร็ว ผู้ชม 452 คน
 
407
 
11-12
2561
  ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการเยาวชนต้นแบบดนตรีไทย ประจำปี 2562 ผู้ชม 437 คน
 
408
 
11-12
2561
  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครอนุกรรมการภาคีเครือข่าย ผู้ชม 499 คน
 
409
 
11-12
2561
  ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมความรู้เกี่ยวกับวินัยข้าราชการครู ผู้ชม 510 คน
 
410
 
30-11
2561
  ประชาสัมพันธ์งาน Thailand Friday Design Expro 2018 : มหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 3 ผู้ชม 422 คน
 
411
 
30-11
2561
  การอบรมหลักสูตร ศิลปะการพูด การเป็นพิธีกรและการจัดพิธีการ ผู้ชม 449 คน
 
412
 
21-11
2561
  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลศูนย์การเรียนบริษัทเอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ผู้ชม 490 คน
 
413
 
20-11
2561
  โครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญ พระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ประจำปี พ.ศ.2561 ผู้ชม 395 คน
 
414
 
08-11
2561
  ประชาสัมพันธ์โครงการอาจารย์ผู้ช่วยบำเพ็ญประโยชน์ โครงการยูซีอี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ผู้ชม 415 คน
 
415
 
01-11
2561
  ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย ผู้ชม 457 คน
 
416
 
22-10
2561
  ประชาสัมพันธ์ "แว่นตาพอเพียง" ผู้ชม 381 คน
 
417
 
12-10
2561
  ประชาสัมพันธ์โครงการไหว้ครูและครอบครูด้านศิลปะการแสดง ผู้ชม 464 คน
 
418
 
10-10
2561
  ประชาสัมพันธ์งานเทศกาลออกพรรษาบั้งไฟพยานาค ประจำปี 2561 ผู้ชม 429 คน
 
419
 
05-10
2561
  ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายดอกพุทธรักษาสัญลักษณ์งานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561 ผู้ชม 450 คน
 
420
 
06-09
2561
  สพป.หนองคาย เขต 1 เชิญร่วมทำบุญซื้อกระถางธูป ถวายพระอาจารย์พวง ธัมมทีโป วัดถ้ำฮ้าน อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย ตามกำลังศรัทธา รวบรวมจตุปัจจัยส่งกลุ่มอำนวย วันที่ 14 กันยานยน 2561 สาธุครับ ผู้ชม 473 คน
 
421
 
05-09
2561
  ประชาสัมพันธ์กิจกรรม "ตะลุยโลกแสตมป์" ประจำปี 2561 ผู้ชม 380 คน
 
422
 
29-08
2561
  ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม ปั่นอิ่มอุ่น อุดรสาม ใจเกินร้อย ผู้ชม 396 คน
 
423
 
29-08
2561
  ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งระบบไพรมารีโหมต (Primary Vote)และการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา ผู้ชม 441 คน
 
424
 
19-07
2561
  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดในงานเทศกาลเที่ยวหอยหิน กินลำไย ไหว้หลวงปู่ขาว ประจำปี 2561 ผู้ชม 398 คน
 
425
 
12-07
2561
  ประชาสัมพันธ์เรียนเชิญเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ชม 438 คน
 
426
 
04-07
2561
  ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดทักษะภาษาจีนนานมี ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 8 ประจำปี 2561 ผู้ชม 563 คน
 
427
 
12-06
2561
  ประกาศ : เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑ ผู้ชม 413 คน
 
428
 
12-06
2561
  โครงการคัดเลือกสุดยอดละครโทรทัศน์ไทยในสมัยรัชกาลที่ 9 ผู้ชม 435 คน
 
429
 
12-06
2561
  โครงการถนอมดวงตา รักษาหัวใจ เมื่อวัยเปลี่ยน ผู้ชม 466 คน
 
430
 
25-05
2561
  ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบข้อมูลสมาชิก ช.พ.ค./ช.พ.ส. ผู้ชม 398 คน
 
431
 
18-05
2561
  การจัดสรรงบประมาณค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ตามนโยบายให้หน่วยงานและสถานศึกษาจัดหาผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ผู้ชม 434 คน
 
432
 
16-05
2561
  มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้ชม 429 คน
 
433
 
09-05
2561
  การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับการเมืองและการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ ผู้ชม 461 คน
 
434
 
07-05
2561
  ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (07/05/2561) ผู้ชม 391 คน
 
435
 
04-05
2561
  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ผู้ชม 398 คน
 
436
 
25-04
2561
  ประชาสัมพีนธ์ประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 17และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 15 ประจำปี 2561 ผู้ชม 383 คน
 
437
 
24-04
2561
  การประกวดดนตรีไทยในสถานศึกษา ประเภท "ขลุ่ย" ผู้ชม 285 คน
 
438
 
24-04
2561
  ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshops)โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 และนานาชาติ ครั้งที่ 3 ผู้ชม 469 คน
 
439
 
09-03
2561
  ประชาสัมพันธ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดอุดรธานี รุ่นที่ 25 ผู้ชม 381 คน
 
440
 
08-03
2561
  การใช้คำขวัญประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้ชม 550 คน
 
441
 
02-03
2561
  ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2561 ผู้ชม 434 คน
 
442
 
16-02
2561
  ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการออกแบบสื่อ Infographic ผู้ชม 433 คน
 
443
 
07-02
2561
  รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบปรพมาณ 2560 (พร้อม QR CODE) ผู้ชม 400 คน
 
444
 
23-01
2561
  การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2561 ผู้ชม 413 คน
 
445
 
23-01
2561
  ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาครูสู่ปริญญาโทช่วงปิดเทอม รุ่นที่ 17 ผู้ชม 434 คน
 
446
 
04-12
2560
  การแสดงความคิดเห็นต่อคำถามนายกรัฐมนตรีเพิ่มเติม ผู้ชม 451 คน
 
447
 
28-11
2560
  การจัดประกวด "รางวัลลูกโลกสีเขียว" ครั้งที่ 19 ผู้ชม 457 คน
 
448
 
21-11
2560
  ขอความร่วมมือเผยแพร่องค์ความรู้ผ่าน Facebook ชื่อ Page “มหาดไทย Knowledge Management” และ Page “จังหวัดหนองคาย – Nong khai” ผู้ชม 367 คน
 
449
 
17-11
2560
  การรับสมัครเข้าร่วมเทศกาลวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติในต่างประเทศ ประจำปี 2561/2562 ผู้ชม 402 คน
 
450
 
17-11
2560
  ขอเชิญร่วมแข่งขัน " ASIA PEAK GOT CHALLENGE 2017" ผู้ชม 475 คน
 
451
 
17-11
2560
  ประชาสัมพันธ์งาน Thailand e-Commerce Week 2017 ผู้ชม 509 คน
 
452
 
17-11
2560
  ขอเชิญเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี 2561 ผู้ชม 407 คน
 
453
 
07-11
2560
  โครงการอาจารย์ผู้ช่วยบำเพ็ญประโยชน์โครงการยุวชนยูซีอี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ผู้ชม 418 คน
 
454
 
07-11
2560
  การส่งเสริมให้ปี ๒๕๖๑ เป็น“ปีท่องเที่ยวไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน”หรือ“Amazing Thailand Tourism Year” ผู้ชม 401 คน
 
455
 
01-11
2560
  ขอประชาสัมพันธ์ “เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ ๑๓” ผู้ชม 459 คน
 
456
 
01-11
2560
  การออกหน่วยตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ผู้ชม 441 คน
 
457
 
25-10
2560
  ขอประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมฯ ผู้ชม 455 คน
 
458
 
18-10
2560
  โครงการไหว้ครูและครอบครูทางด้านศิลปะการแสดง ปี 2560 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ผู้ชม 430 คน
 
459
 
18-10
2560
  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "ยุทธศาสตร์การบริหารสถานศึกษาและการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก สำหรับผู้เรียนวิทยาศาสตร์แห่งศตวรรษที่ 21" ผู้ชม 309 คน
 
460
 
18-10
2560
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาการศึกษาทางไกล ผู้ชม 436 คน
 
461
 
11-10
2560
  กิจกรรมเยาวชนไทยรวมใจทำความดี เจริญพระพุทธมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ถวายเป็นพระราชกุศลและแข่งขันตอบปัญหาศีลธรรมในพระพุทธศาสนา ชิงรางวัลเกียรติยศ ผู้ชม 567 คน
 
462
 
11-10
2560
  ประกาศ : นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส สพป.นค 1 ผู้ชม 465 คน
 
463
 
11-10
2560
  การแสดงความคิดเห็นต่อคำถามนายกรัฐมนตรี ๔ ข้อ ผู้ชม 444 คน
 
464
 
02-10
2560
  ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ SUPREME COMPLEX ROBOTICS 2017 ผู้ชม 395 คน
 
465
 
02-10
2560
  ประชาสัมพันธ์โครงการงานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 19 ประจำปี 2560 ผู้ชม 378 คน
 
466
 
28-09
2560
  ประชาสัมพันธ์การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560 ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำกัด ผู้ชม 443 คน
 
467
 
28-09
2560
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำกัด ประจำปี 2561 ผู้ชม 623 คน
 
468
 
28-09
2560
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการ"ธรรมะสัญจร"เพื่อเสิรมสร้างคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำศาสตร์พระราชา ผู้ชม 339 คน
 
469
 
19-09
2560
  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ผู้ชม 410 คน
 
470
 
19-09
2560
  ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยนาท ประจำเดือนสิงหาคม 2560 ผู้ชม 482 คน
 
471
 
18-09
2560
  ประกาศผลทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ของเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2560 ผู้ชม 592 คน
 
472
 
14-09
2560
  มาตรการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่สมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ที่ประสบอุทกภัย ผู้ชม 371 คน
 
473
 
14-09
2560
  โครงการให้ความรู้สถานพยาบาลต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ของลูกจ้าง ผู้ประกันตนในสังกัด สพป.นค.1 ผู้ชม 409 คน
 
474
 
14-09
2560
  "ปีการท่องเที่ยวไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน" เชิญร่วมสนับสนุนการเป็นเจ้าบ้านที่ดี ในปี 2561 ผู้ชม 383 คน
 
475
 
13-09
2560
  ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ ประจำปี 2560 ผู้ชม 402 คน
 
476
 
13-09
2560
  โครงการ "PMAC 2018 World Art Contest" มูลนิธิรางวัลเจ้าฟ้ามหิดล ผู้ชม 525 คน
 
477
 
12-09
2560
  เชิญชมงาน "เวิร์ลไดแด็ก เอเซีย 2017" ระหว่างวันที่ 10-12 ตุลาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กทม. ผู้ชม 377 คน
 
478
 
01-09
2560
  ประชาสัมพันธ์การร่วมงาน Thailand STEM Festival 2017 ผู้ชม 474 คน
 
479
 
28-08
2560
  โครงการอบรมวิธีสอนภาษาไทยและการจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผู้ชม 414 คน
 
480
 
23-08
2560
  โครงการละครเยาวชนไทย (Thai Youth Theater Festival) ของอาสาสมัครหน่วยสันติภาพฯ ผู้ชม 428 คน
 
481
 
21-08
2560
  สารประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยนาท ผู้ชม 400 คน
 
482
 
21-08
2560
  วารสารประชาสัมพันธ์ "สาร สพป.สตูล" ผู้ชม 377 คน
 
483
 
11-08
2560
  โครงการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน ผู้ชม 554 คน
 
484
 
11-08
2560
  เชิญร่วมงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ "ชุมชนต้นแบบต่อยอดความดี" ผู้ชม 307 คน
 
485
 
11-08
2560
  เชิญส่งผลงาน การประกวดตราสัญลักษณ์(โลโก้) วันเด็กแห่งชาติ ผู้ชม 406 คน
 
486
 
07-08
2560
  เชิญร่วมแข่งขันสวดทำวัตรเช้าและบทโพชฌงค์ ครั้งที่ 6 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ผู้ชม 366 คน
 
487
 
07-08
2560
  การแสดงความคิดเห็นต่อคำถามนายกรัฐมนตรี 4 ข้อ ผู้ชม 458 คน
 
488
 
07-08
2560
  บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ขอเชิญร่วมกิจกรรม "ตะลุยโลกแสตมป์" ประจำปี 2560 ผู้ชม 313 คน
 
489
 
02-08
2560
  โครงการอบรมสัมมนา การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้านการเงินการคลังภาครัฐ ผู้ชม 402 คน
 
490
 
01-08
2560
  เชิญร่วมบริจาคช่วยเหลือนักเรียนและโรงเรียนที่ประสบภัยน้ำท่วมเขตพื้นที่จังหวัดสกลนครและพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง ผู้ชม 448 คน
 
491
 
27-07
2560
  ประกาศผลการจัดการแข่งขันการประกวดภาพยนตร์สั้นส่งเสริมการมีคุณธรรม จริยธรรม ในการดำเนินชีวิต ผู้ชม 366 คน
 
492
 
24-07
2560
  กระทรวงมหาดไทยแจ้งประชาสัมพันธ์ "มหาดไทยสามัญประจำบ้าน" ผู้ชม 277 คน
 
493
 
24-07
2560
  "มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2560" ผู้ชม 324 คน
 
494
 
17-07
2560
  โครงการมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ปีท่ี 3 ผู้ชม 420 คน
 
495
 
17-07
2560
  โครงการ HORSE Young Writer Awards 2017 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ผู้ชม 471 คน
 
496
 
13-07
2560
  โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ พ.ศ. 2560 ผู้ชม 469 คน
 
497
 
12-07
2560
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสถานีวิทยุทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 จัดโครงการเชิดชูครูเกียรติคุณผู้ตามรอยพระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน ครั้งที่ 3 ปี 2560 ผู้ชม 413 คน
 
498
 
12-07
2560
  ประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบโปสเตอร์วันอาหารโลก ประจำปี 2560 ผู้ชม 406 คน
 
499
 
11-07
2560
  โครงการเยาวสตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2560 ผู้ชม 400 คน
 
500
 
11-07
2560
  โครงการลมหายใจไร้มลทิน ผู้ชม 478 คน
 
501
 
07-07
2560
  โครงการจัดการแข่งขันการประกวดภาพยนตร์สั้นส่งเสริมการมีคุณธรรม จริยธรรม ในการดำเนินชีวิต ผู้ชม 398 คน
 
502
 
06-07
2560
  จังหวัดหนองคายขอเชิญชวนให้สถานศึกษานำนักเรียนทัศนศึกษาในเขตโบราณสถานวัดพระธาตุบุ ผู้ชม 439 คน
 
503
 
04-07
2560
  โครงการ ประกวดวาดภาพระบายสี มาสเตอร์อาร์ต "ระบายให้ภาพและสีเป็นธรรมชาติ" ผู้ชม 304 คน
 
504
 
04-07
2560
  การเผยแพร่หนังสือศัพท์ภาษาอาเซียนน่ารู้ ฉบับราชบัณฑิตยสภา พร้อมปากกาอัจฉริยะแก่สถานศึกษา ผู้ชม 385 คน
 
505
 
04-07
2560
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เลี้ยงเด็กสมวัยกับอนาคตไทย 4.0" ผู้ชม 320 คน
 
506
 
04-07
2560
  โครงการพัฒนากิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะสมอง EF ในเด็กปฐมวัย ผู้ชม 659 คน
 
507
 
23-06
2560
  มหาวิทยาลับขอนแก่น ประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้ ผู้ชม 440 คน
 
508
 
23-06
2560
  โครงการอบรมคุณธรรมสัญจร ประจำปรการศึกษา 2560 ผู้ชม 397 คน
 
509
 
21-06
2560
  สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย เชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอบมเพื่อเพิ่มพูนด้านช่างและเทคโนโลยี ผู้ชม 378 คน
 
510
 
21-06
2560
  สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เชิญโรงเรียนร่วมการประกวดภาพวาดระดับเยาวชน อายุ 8-11 ปี หัวข้อ "United Through Space" ผู้ชม 566 คน
 
511
 
20-06
2560
  สมาคมผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาแห่งประเทศไทยขอเชิญผู้บริหารโรงเรียนเข้าร่วมประชุมทางวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 เรื่อง "การปฏิรูปการศึกษายุคไทยแลนด์ 4.0" ผู้ชม 261 คน
 
512
 
20-06
2560
  สมาคมดิจิทัลเวิลด์ แจ้งประชาสัมพันธ์บริจาคสื่อนวัตกรรมให้กับโรงเรียนในสังกัด สพป.นค.1 ผู้ชม 420 คน
 
513
 
13-06
2560
  สำนักงาน ป.ป.ช เชิญชวน โรงเรียนในสังกัด สพป.นค.1 ร่วมประกวดโครงการรักชาติถูกทางเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2560 ผู้ชม 353 คน
 
514
 
15-05
2560
  โครงการ โอโม Back to School ผู้ชม 437 คน
 
515
 
15-05
2560
  โรงเรียนบ้านหนาดคุรุราษฎร์อุทิศ รับสมัครครูภาษาอังกฤษ ผู้ชม 500 คน
 
516
 
09-05
2560
  ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "หัวใจของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เพื่อความเข้าใจของผู้ปฏิบัติงานในช่วงเปลี่ยนผ่าน" ผู้ชม 305 คน
 
517
 
09-05
2560
  ประกวดทักษะภาษาจีนนานมี ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2560 ผู้ชม 381 คน
 
518
 
08-05
2560
  รับครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ โรงเรียนบ้านหนาด “คุรุราษฎร์อุทิศ" ผู้ชม 301 คน
 
519
 
02-05
2560
  ประกาศ++พิพิธภัณฑ์สิรินธร จ.กาฬสินธุ์ ปิดให้บริการ 13-16 มิ.ย.60 ผู้ชม 418 คน
 
520
 
10-04
2560
  ประชาสัมพันธ์ : ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ (มีหลายหลักสูตร มีรายละเอียด) ผู้ชม 390 คน
 
521
 
05-04
2560
  โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ผู้ชม 468 คน
 
522
 
23-03
2560
  ประกาศ : บัญชีรายละเอียดข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพิจารณาให้ย้ายมาดำรงตำแหน่งสังกัด สพป.หนองคาย เขต 1 (ลงวันที่ 14 มีนาคม 2560) ผู้ชม 455 คน
 
523
 
23-03
2560
  รับสมัครนักเรียนทุน "อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ" โดยมูลนิธิSCG ผู้ชม 348 คน
 
524
 
23-03
2560
  ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อ "แม่ 100ปี" ผู้ชม 331 คน
 
525
 
23-03
2560
  การเสนอชื่อ "แม่สู้ชีวิต" ผู้ชม 352 คน
 
526
 
08-03
2560
  ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ผู้ชม 506 คน
 
527
 
03-03
2560
  ขอเชิญร่วมสัมมนาเรื่องกระบวนทัศน์ใหม่ทางการศึกษาต่อการศึกษาในศตวรรษที่21ของผูบริหารสถานศึกษา ผู้ชม 448 คน
 
528
 
02-03
2560
  การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ผู้ชม 466 คน
 
529
 
22-02
2560
  การคัดเลือกบุคคลเพื่อยกยองเชิดชูเกียรติ “คนดีศรีหนองคาย” ประจําป 2560 ผู้ชม 418 คน
 
530
 
22-02
2560
  โครงการเชิดชูครูเกียรติคุณผูตามรอยพระผูทรงเปนครูแหงแผนดิน ครั้งที่ 3 ผู้ชม 364 คน
 
531
 
20-02
2560
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคายรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา ผู้ชม 415 คน
 
532
 
19-01
2560
  เกณฑ์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ของ กศจ.หนองคาย ผู้ชม 437 คน
 
533
 
19-01
2560
  ประการศ : ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนบ้านผาตั้ง ผู้ชม 509 คน
 
534
 
09-01
2560
  ประกาศ : การขายทอดตลาดอาคารเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ผู้ชม 398 คน
 
535
 
04-01
2560
  ประกาศ : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ผู้ชม 465 คน
 
536
 
09-12
2559
  ประชาสัมพันธ์ : โครงการ Microsoft it youth challenge 2017 "KODU KUP 2017 THAILAND" ผู้ชม 347 คน
 
537
 
08-12
2559
  คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์แบบเลือกซื้อ ปีงบประมาณ พ.ศ 2559 (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ผู้ชม 433 คน
 
538
 
03-12
2559
  มาตรการป้องกันการทุจริตในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้ชม 434 คน
 
539
 
01-12
2559
  ประกาศ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1 เรื่อง ตำแน่งว่างเพื่อรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรณ์ทางการศึกษาอื่น ผู้ชม 489 คน
 
540
 
06-08
2559
  แบบรายงานข้อมูลบุคลากรผู้ติดต่อประสานงานการพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ต ผู้ชม 519 คน
 
541
 
26-07
2559
  ปฎิทินการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหากรรมการ กศจ.ที่เป็นผู้แทนภาคประชาชนในท้องถิ่น ผู้แทนข้าราชการครูในท้องถิ่นและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ชม 407 คน
 
542
 
26-07
2559
  การสรรหากรรมการ กศจ.ที่เป็นผู้แทนภาคประชาชนในท้องถิ่น ผู้แทนข้าราชการครูในท้องถิ่นและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ชม 360 คน
 
543
 
08-07
2559
  โรงเรียนบ้านห้วยไซงัว "ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม" อันดับที่ 3 ของประเทศ ในโครงการ toyota dream car art center 2016 โดย เด็กหญิงภัควรัญชญ์ แก้วขาว นักเรียนชั้น ป.2 ผู้ชม 412 คน
 
544
 
22-06
2559
  กรอบภารกิจ ประจำปี 2559 นายอัมพร พินะสา ผู้ชม 426 คน
 
545
 
01-06
2559
  ประกาศ : การขายทอดตลาดอาคารเรียนโรงเรียนสังกัด สพป. นค 1 3/2559 ผู้ชม 416 คน
 
546
 
13-05
2559
  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ที่มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ผู้ชม 510 คน
 
547
 
12-05
2559
  เอกสารนายกพบเพื่อนครู 13/05/2559 ผู้ชม 395 คน
 
548
 
29-04
2559
  โรงเรียนที่ยังไม่รายงานและยืนยันข้อมูล DMC ข้อมูลสิ้นปีการศึกษา ( ระบบจะปิด วันที่ 30 เมษายน 2559 ) ด่วนที่สุด !!! ผู้ชม 758 คน
 
549
 
25-04
2559
  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครุผู้สอน เอกเคมี ผู้ชม 373 คน
 
550
 
21-04
2559
  พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา เรื่องลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ผู้ชม 386 คน
 
551
 
21-04
2559
  ผลการทดสอบระดับชาติ o-net ปี 2558 ป. 6 คนที่ได้ 100 คะแนนเต็ม (ร.ร เซ็นต์ปอล) ผู้ชม 469 คน
 
552
 
19-04
2559
  Logo ตราสัญลักษณ์ งานศิลปหัตกรรมนักเรียน หนองคาย ครั่งที่ 66 ผู้ชม 378 คน
 
553
 
19-04
2559
  เพลง มาร์ชหนองคายบึงกาฬ ผู้ชม 431 คน
 
554
 
19-04
2559
  ประกาศผล !! การประกวดตราสัญลักษณ์ คำขวัญ เพลงมาร์ช งานศิลปหัตกรรม ครั่งที่ 66 ผู้ชม 401 คน
 
555
 
02-04
2559
  การประกวดตราสัญลักษณ์ คำขวัญ เพลงมาร์ช งานศิลปหัตกรรม ครั่งที่ 66 ผู้ชม 400 คน
   
 
1
 
27-06
2567
  การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา กรณีปกติ ประจำปี พ.ศ.2567 ผู้ชม 19 คน : ใหม่ล่าสุด
 
2
 
24-06
2567
  การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567 ผู้ชม 30 คน : ใหม่ล่าสุด
 
3
 
13-06
2567
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ภาค ก และ ภาค ข และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพ ฯ สอบครูผู้ช่วย 2567 ผู้ชม 40 คน : ใหม่ล่าสุด
 
4
 
24-05
2567
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาค ก และภาค ข ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2567 ผู้ชม 104 คน : ใหม่ล่าสุด
 
5
 
12-05
2567
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2567 ผู้ชม 77 คน : ใหม่ล่าสุด
 
6
 
07-05
2567