สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1 (NK1)

 Untitled Document
รายงานงบทดลองรายเดือน GFMIS
 2561 
 2562 
 2563
 2564
 2565
 2566
 2567
. มกราคม . มกราคม . มกราคม . มกราคม . มกราคม . มกราคม . มกราคม
. กุมภาพันธ์  . กุมภาพันธ์  . กุมภาพันธ์  . กุมภาพันธ์  . กุมภาพันธ์  . กุมภาพันธ์  กุมภาพันธ์ 
. มีนาคม  . มีนาคม  . มีนาคม  . มีนาคม  . มีนาคม  . มีนาคม  . มีนาคม 
. เมษายน . เมษายน  . เมษายน . เมษายน . เมษายน . เมษายน . เมษายน
. พฤษภาคม . พฤษภาคม  . พฤษาภาคม . พฤษภาคม . พฤษภาคม . พฤษภาคม . พฤษภาคม
. มิถุนายน . มิถุนายน  . มิถุนายน . มิถุนายน . มิถุนายน . มิถุนายน  
. กรกฎาคม . กรกฎาคม  . กรกฎาคม . กรกฎาคม . กรกฎาคม . กรกฎาคม  
. สิงหาคม . สิงหาคม  . สิงหาคม . สิงหาคม . สิงหาคม . สิงหาคม  
. กันยายน . กันยายน . กันยายน

. กันยายน
- รายละเอียดบัญชีที่สำคัญ

. กันยายน
- รายละเอียดบัญชีที่สำคัญ

. กันยายน
- รายละเอียดบัญชีที่สำคัญ

 
. ตุลาคม . ตุลาคม . ตุลาคม
 .พฤศจิกายน . พฤศจิกายน . พฤศจิกายน . ตุลาคม . ตุลาคม . ตุลาคม  
 .ธันวาคม . ธันวาคม . ธันวาคม . พฤศจิกายน . พฤศจิกายน . พฤศจิกายน  
      . ธันวาคม . ธันวาคม . ธันวาคม  

 

 

500x500