สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1 (NK1)

Untitled Document
 
 

 

 


คำแนะนำการติดต่อสอบถาม/ชมเชย/เสนอแนะ/ร้องเรียนควรมีรายละเอียดให้ครบถ้วนตามที่กำหนด ดังนี้


 - ควรป้อนข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อ – สกุล ที่อยู่ โทรศัพท์ และอีเมล์ (e-mail) ของผู้ส่งที่สามารถติดต่อได้ให้ชัดเจน              
  เพื่อประโยชน์ในการติดต่อกลับและยืนยันข้อมูลการร้องเรียนหรือข้อเท็จจริงเพิ่มเติมให้ชัดเจนสามารถดำเนินการต่อไปได้
  เพื่อรายงานผลกลับไปยังท่านต่อไป 
- สำหรับข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับอย่างที่สุด

               

 
 

500x500